MUTATÓ A KÖNYVTÁR KATALÓGUSÁHOZ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A
Abaffy János 159
Acrotophorius, Syrasius 170
Ádany András 193, 200, 218
Adlhart, Josephus 273
Ágoston, Szent 268, 269, 407
Alajos, Gonzaga Szent 395
Alber János 203
Albert Kázmér 298
Antonii, M. 132
Ányos Pál 103, 174
Aranyszájú Szent János 251
Aquinói Szent Tamás 396
Avianus 405

B
Babai Ferenc 181
Bachmegyei István Pál 301
Bajzáth József 16
Baky Ferenc 45
Balbin, Bohuslav 402
Balbinus, Bohuslaus = Balbin, Bohuslav
Baranyai Imre 119
Barclay, John 309, 345
Barkóczy Margit, szalai 244
Baronius, Justus 270
Basel 399
Basilia = Basel
Báthori Gábor 79
Batsányi János 309
Batthyány Imre 370
Batthyány József 41, 61, 62, 117
Becanus, Martinus 274
Bécs 56, 76, 172, 145, 198, 257, 261, 263, 291, 292, 308, 331, 362, 386, 395
Bedekovich János 64
Beke Farkas 260
Békés vármegye 141
Belgrád = Nándorfehérvár
Benyák Bernát 30
Beöthy László 354
Beregszászi Pál 77
beszédek
személyekről
élőkhöz
Bajzáth József 16
Mária Terézia 120, 167
Ráday Gedeon 134
elhunytakról
Batthyány József 41
Cornides Dániel 65
Esterházy Pál László 39
Handerla Ferenc 158
Mitterpacher József 178
Pupikoffer Ágoston 125
Teleki József 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
szentekhez
Dámján 100
Ignác 104
István 99
Kalazanti József 57
Kozma 100
Szűz Mária 107
vegyes 58, 218, 266
ld. még prédikációk
ld. még retorika
Billisics Mátyás 96
Bod Péter 333, 334
Bollandi János 352
Boscovich, Roger Joseph 203, 342
Bossányi Szerafin 254
Braydensis = Collegium Braydensis Societatis Jesu (Milan) 230
Brencmann, Henricus 384
Bucelleni, Joannes 300
Bucsánszky György 46
Buda 22, 36, 59, 170, 178, 183, 193, 194, 207, 213, 218, 219, 221, 229, 235, 236, 237, 239, 240, 244, 246, 247, 248, 249, 279, 280, 283, 288, 293, 294, 303, 307, 317, 318, 319, 329, 330, 336, 342, 352, 355, 357, 358, 372, 387
Bulla Ede 97

C
Cáll, Franciscus 337
Cani, Melchioris 361
Ceparius, Virgilius 395
Cervus János 351
Cetto, Benedek 369, 376
Cicero, Marcus Tullius 272, 366
Coloca = Kalocsa
Cornides Dániel 65
Cosmas, Szent 100
Csanádi egyházmegye 393
Csepcsányi Gábor 152
Csillich Lukács 398
Curtius Rufus, Quintus 231

D
Deánovics Károly 398
Damianus, Szent 100
Danzer János 383
Demeter Ferenc 128
Demién Antal 187
Desericzky József Ince 356, 369
Detrich Károly 74
Dianovszki János 38
Diósi Géza 87
diplomatika 209, 210, 288, 290
Domin József Ferenc 371
Donatus 389
Dotis = Tata
Dőry Gábor 262
dráma 25
Dravecz József 122
Drazsanszky János 104
Dubniczai János 262, 354
Dugonics Ádám 258, 259, 291, 292, 300, 314, 340, 341, 385, 396
Dugonics András 26, 32, 52, 63, 73, 86, 93, 103, 122, 215, 325, 332, 363, 379, 382, 400
Duns Scotus, Joannes 273

E, É
Eder József Károly 334
egészségügy = orvostudomány
elbeszélő költemény 51
életrajzok 133, 231, 352, 395
Endrődy János 150
Enessei György 154
Eötvös Ignác 400
Erdődy József 45
éremtan 392
Erythraeus, Nicolaus 255
Esterházy Pál László 39
Esztergom 181, 193, 251, 289, 295,
esztétika 145, 179, 219, 330, 401
Eybel, Josephus Valentinus 335

F
Faba Simon 147
Fábri József 351
Fáy Zsuzsanna 48
Fazekas Elzeár 183
Fejér Antal 244
Fejér György 175
Fekete György 90
Fekete Imre 202
Fengler, Joseph Christian 76
II. Ferenc 47
Ferrarius, Franciscus Bernardus 323
Festetits László 287
filozófia 256, 291, 292, 342, 389, 396
fizika 38, 203, 216, 279, 308, 336, 391
csillagászat 307, 406
elektromosságtan 70, 406
mechanika 336
ld. még természettudományok
Fleury, Claude 136, 320
Forgách Ferenc 324
Forgách Miklós 194
Franklin, Benjámin 328
Fux Ferenc 59, 21
Fuxhoffer Damian 40

G
Gabelhofer János Gyula 227, 228
Gabelkhoven Ferenc 205
Gabelkhoven Zsigmond 101
gazdaságtan 260
Gerentsér György 59, 262, 354
IX. Gergely pápa 302
Gindl Ágoston 73
Gonzagai Szent Alajos 395
Göböl Gáspár 332
Görög Demeter 282
Graveson, Ignatus Hiacynthus Amatus 365
Greguska Antal 110
Grünn Orbán 7
Grünn-nyomda (Szeged) 7, 313, 393
Gusztinyi János 67
Gutten József 171
Guilielmini, Bernardus 394
gyorsírás 383
Győr 154

H
Hadaly Károly 173
hadügy 11
Haeckel István 180
Haen, Anton 331
Haindenreich János Lajos 100, 217, 220
Hajnóczy József 353
Hamberger, Georg Erhard 391
Handerla Ferenc 73, 86, 103, 158, 215, 363
Hannulik János Krizosztom 140
Harles, Theophilus Christophorus 384
Havern, Joannes Josephus 362
Házy Pál 23
Hibner 198
Hoffmann Lipót Alajos 224
Homérosz 405
Horányi Elek 198, 280, 322, 327
Horváth János 20, 73, 86, 103, 119, 122, 130, 157, 207, 215, 239, 336, 348, 363
Horváth Mihály 296
Horváth Zsigmond 141
Huszty József 176
Hyross Sámuel 98

I
Ignác, Szent, Loyolai 104
Illésházy István 156
Irenaeus, Szent 375
irodalom = beszédek
= levelek
= szépirodalom
= versek
irodalomelmélet = esztétika
irodalomtörténet 280, 322, 327, 358
I. István 99, 352, 355
Ivo, Szent 236

J
Jankovits Imre 215
János, Aranyszájú szent 251
Jaurinum = Győr
Jay, Gabrielis Franciscus le = Le Jay, Gabrielis Franciscus
jogtudomány 88, 161, 169, 176, 187, 253, 303, 349, 314, 385
ld. még egyházjog
József Antal nádor 8, 9, 22, 29, 30
József, Kalazanti Szent 57
II. József 196
Justiniani 265

K
Kaidocsy László 99
Kalazanti Szent József 57
Kalmár György 155, 163
Kalocsa 17, 21, 23, 94, 326
kancellária 377
Károlyi Antal 174, 270
Károlyi József 71
Kassa 68, 69, 133, 324, 325, 351, 352, 375
Katona István 20, 57, 102, 132, 162, 194, 326
Kastner, Ábrahám Gotthelf 386
Kecskemét 14
Kecskeméti Zsigmond 212
Keglevich József 96
Kelcz Ádám: 240
Kelemen Imre 287
Kerekes Sámuel 282
Keszthelyi László 144
Kézai Simon 198
kéziratok 12, 20, 21, 25, 26, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 51, 52, 58, 377, 385,
Khell, Josephus 362
Kirchner, Athanasius 406
Kiskundorozsma 87
Klein, Johann Georg Friedrich 392
Klein Mihály 275
Klohammer Ferenc 137, 148
Knáisz Mihály 310
Koburg = Sachsen-Coburg
Kolinovics Gábor 290
Koller Ignác 133
Kolozsváry István 81
Komárom 61
Konde Miklós 143
Kopácsy József 136
Koppi Károly 65, 68, 69, 134, 284, 321, 353
Koppold Imre 191
Kossik Balázs 115
Kosztka Mátyás 321
Kovachich Márton György 27, 91, 209, 210, 284, 290, 303, 349
Königsacker József 72, 374
könyvtájékoztatók
1785-ből 124
1788-ból 91
1790-ből 27
1792-ből 150
1793-ból 135
1795-ből 49
1796-ból 10
1801-ből 136
Kratochvila Mihály 357
Krausz Antal 162
Krebesz József 108
Kuhn 216
Kulbel 216
Kultsár István 214
Kunersdorf 214
Kunszentmiklós 87

L
Laczkovics János 353
Lajszig György 395
Lakits György Zsigmond 129
Láng Ignác 192
Laudon, Gideon Ernst 214
Laurentsik Kristóf 162
Lauterbach, Godefridus 17
Le Jay, Gabrielis Franciscus 346
Leibniz, Gottfried Wilhelm 281
levelek 26, 35, 37, 232, 316
Liebenberg János 213
Liesganig, Josephus 263
II. Lipót 271
Lipovcsevich, Petar 113
Lugosi Döme 93, 123

M
Magno-Varadinum = Nagyvárad
Mák Domonkos 86
Makó Pál 35, 172, 203
Mansi, Joannes Dominicus 364
Manutius Paulus = Manuzio, Paolo
Manuzio, Paolo 316
Mária, Szűz 107
Mária Terézia 120, 163, 167, 170, 197, 199, 294
Mariosa Jakab 94, 170, 246
Markovics Mátyás Antal 329
Marlianus, Ambrosius 311
Martini, Carolus Antonius 85
Martinovics Ignác 145, 353
matematika 93, 372, 374, 386, 387
elemi 281, 348
összefoglalások 263, 347, 390
ld. még természettudományok
Maurizio, Josephus 204
Meyruber Ferenc 241
mezőgazdaság 165, 222
Minkovich András 186
Mitterpacher József 178
Mittosinka György 344
Modestus, F. 266
Molnár Albert = Szenczi Molnár Albert
Molnár János (1728-1804) 293, 328
Molnár János (1757-1819) 83
Montfaucon, Bernardi de 251
Muretus, M. Antonius 258
Müller, Johann Péter 397

N
Nagy Ferenc 167, 201
Nagy Ignác 175
Nagy Sándor 231
Nagykároly 131
Nagyszombat 19, 45, 57, 60, 62, 73, 86, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 121, 122, 123, 126, 156, 181, 182, 187, 188, 196, 202, 205, 215, 216, 243, 252, 253, 256, 264, 267, 268, 269, 270, 272, 274, 289, 295, 296, 301, 302, 304, 309, 311, 312, 313, 314, 316, 323, 337, 339, 344, 345, 347, 348, 363, 388, 391, 397, 403, 406
Nagyvárad 143
Nándorfehérvár 214, 228
Neichel László 97
Neiedly Ferenc 323
Nell Rafael 240
Nemes Lőrinc 68
Nemetz József 157
Nepos, Cornelius 230
Neumayr Ferenc 297
névtárak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 318, 319
Newton, Isaac 203, 256, 279
Nieupoort, G. H. 388
Nitria = Nyitra
Nittray Mátyás 161
nyelvtudomány 52, 60, 77, 155, 276, 299
ld. még szótárak
Nyitra 21, 30, 62, 67, 97, 98, 115, 117, 118, 131, 137, 138, 140, 141, 148, 273, 321, 361
nyomda 7

O
Orczy István 306
Orosz Zsigmond 185
Orviczki Ádám 351
orvostudomány
latinul 166, 220, 229, 331
magyarul 43, 177, 225
németül 217

P
Palkovics András 229
Pállya István 148
Pálma Ferenc Károly 212
Pántzél Dániel 146
Pápai Páriz Ferenc 333, 334
Pápay József Miklós 29
Patachich Ádám 94, 237
Pázmándy Sámuel 276
Pázmány Péter 295
Perczel Imre 123
periodikák
magyarul 146, 282
németül 10, 56, 284
Pest 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 18, 20, 27, 29, 30, 42, 43, 44, 48, 49, 63, 65, 70, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 120, 123, 127, 130, 131, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 160, 166, 168, 169, 171, 174, 175, 176, 180, 187, 189, 190, 191, 192, 198, 201, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 213, 220, 224, 226, 227, 228, 233, 238, 241, 244, 262, 270, 271, 277, 285, 286, 288, 290, 298, 299, 303, 304, 306, 322, 329, 332, 349, 350, 353, 354, 356, 358, 369, 370, 371, 374, 379, 380, 382, 383, 400,
Pest, Pilis, Solt vármegye 42
Pestini = Pest
Phaedrus 405
Photius 358
Pilippen Antal 351
Pillér Mátyás 205, 243
Pinelli, Lucas 267
Piukovics Miklós 88
politika 11, 277, 311
ld. még jogtudomány
Pozsony 11, 26, 63, 67, 87, 93, 96, 97, 98, 117, 118, 133, 155, 175, 212, 222, 225, 260, 277, 310, 315, 324, 325, 327, 328, 333, 334, 338, 339, 341, 378, 380, 401
Pray György 261, 359, 369
prédikációk 87, 227, 367, 368
ld. még beszédek imák teológia
Prileszki Béla 302
Prileszky János 375
Privigye 131
Prónai Antal 57, 62, 65, 90, 130, 138, 148, 172, 180, 185, 214, 309, 356, 369, 397
Pupikoffer Ágoston 125, 247

R
Rachowetz András 379
Rácz Sámuel 180, 221
Ráday Gedeon, id. 134
Ráday Gedeon, ifj. 48
Ráday Gedeonné = Fáy Zsuzsanna
Radics Antal 279, 342
Radossán László 265
Ragáczy Sándor 189
Redlhamer Josephus 291
Rentz, Piacidus 396
retorika 258, 259, 345, 394
ld. még beszédek
Révai Miklós 37, 75, 124, 139
Reviczky József 271
Róka János 133
Romuáld, Szent 265
Rosos Ignác 160
Rosty Antal 194
Rosty János 102
Rozgonyi József 84

S, Sz
Sabaria = Szombathely
Sachsen-Coburg 224
Sajnovics János 60, 262, 307, 354
Salamon József Vazul 313
Sallauer János 127
Sallustius Crispus, Gaius 397
Sándor Antal 66
Sándor, Nagy 231
Sántha László 59
Schaffrath Lipót 70, 120, 137, 218
Scheckenberger József 263
Scheurl, Christophorüs 151
Schmettau 296
Schottus, Andreas 358
Schönwisner István 49, 66, 350
Schraud Ferenc 166
Schraud Xaverius 115
Schvartzpauer Urbán 96
Schwarczl Zsigmond 39
Schwartner Márton 288
Schwarz, Christian Gottlieb 384
Seeberg, Philipp 128
Seraphinus = Bossányi Szerafin
Serry Hiacynthus 361
Severini János 338, 339, 340, 341
Sigonius, Carolus 259
Sigray Jakab 353
Sigray József 168
Sonnenfels Josephus 260
Soós Márton 150
Soszulán János Mihály 177
Spaits István 188
Stiltingus, János 352
Stipsics Alajos Manó 380
Strigonium = Esztergom
Szakmári Sándor 169
Szaller György 63
Szapáry Vince 221
Szathmáry István 382
Széchenyi Ferenc 26, 140
Szeged 7, 38, 98, 123, 131, 138, 141, 166, 214, 295, 313, 326, 359, 393, 395,
Szegedi János 253, 314
Szekeres 198
Szenczi Molnár Albert 334
Szentmarjay Ferenc 353
szépirodalom
latinul 255, 272, 325, 366, 405
magyarul 25, 51, 145
szerb nyelvű 113
ld. még versek
Szerdahelyi György Alajos 125, 158, 178, 179, 202, 219, 234, 236, 330
Szilber János 111
Szinnyei József 63, 93
Szklenár György 315
szlovák nyelvű 81
Szoltsányi Ernő 143
Szombathely 350
szótárak 333, 334
ld. még nyelvtudomány
Szvorényi József Mihály 285

T
Tamás, Aquinói Szent 396
Tata 76
Taylor, Sámuel 383
technika 130, 164, 165, 172, 173
Teleki József 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Teleki László 82, 299
Teleky Sámuel 127
Temlényi Rémig 71
teológia 121, 129, 267, 361
dogmák 254
egyházi naptárak 289, 317, 318, 319, 393
egyháztörténet 181, 295, 310, 320, 326, 356, 364
ld. még prédikációk
természettudományok 159, 279, 293
ld. még fizika
ld. még matematika
Tertina Mihály 147, 153
Thótt Albert 141
Timon Sámuel 355
Tormássi János 80
Tóth Farkas = Tóth, Wolfgangus
Tóth Mihály 225
Tóth, Wolfgangus 249
történelem
források 198, 397
helytörténet 350
magyar történelem 198, 261, 324, 338, 339, 340, 341, 355, 359, 369, 378
világtörténet 231, 290, 296, 315, 380, 397
ld. még diplomatika
ld. még teológia – egyháztörténet
Trenka Mihály Alajos 379, 382, 400
Tuschleitner Kajetán 131, 242
Tyrnavia = Nagyszombat

U
Ulloa, Joannes 264

V
Vác 42, 44, 55, 64, 72, 73, 112, 123, 137, 199, 305, 306, 356
Valgram József 69
Válla Jácint 17, 19, 21, 23, 38, 98, 138
Vályi András 13, 49
Vancsay János 41
Vantsay János = Vancsay János
Vedres István 313
Vég-Veresmarti Sámuel 78
Végh Antal 159
Végh István 240
Vergilius Maro, Publius 255
Verseghy Ferenc 145
versek
cigányokról 223
egyetemről 171, 218
Esztergomról 193
magyarok eredetéről 212
Nándorfehérvárról 214
Szegedről 138
személyekről
élőkhöz
Bajzáth József 16
Barkóczy Margit 244
Batthyány József 61, 62, 117, 118
Dugonics András 63
Erdődy József 45
Faba Simon 147
Fengler, Joseph Christian 76
Fux Ferenc 21
Gusztinyi János 67
HázyPál 23
Horváth Zsigmond 141
József Antal nádor 8, 9, 29, 55
II. József 196
Károlyi Antal 174
Károlyi József 71
Konde Miklós 143, 144
Königsacker József 72
Lauterbach Gottfried 17
Mária Terézia 163, 199
Pállya István 148
Sándor Antal 66
Schaffrath Lipót 137
Széchenyi Ferenc 140
Teleky Sámuel 127
Zachár András 153
elhunytakról
Fekete György 90
Nagy Ignác 175
Orosz Zsigmond 185
Teleki József 81, 82, 83, 84
Tuschleitner Kajetán 131
vegyes 19, 23, 29, 32, 58, 76, 152, 305
Veszprém 16, 40, 136
Vida, Marco Girolamo 401
Viennae Austriae = Wien = Bécs
Vierik Tamás 107
Vigyázó József 105
Vinkler 20
vitatételek
1751-ből 344
1753-ból 302
1764-ből 273
1768-ból 351
1773-ból 262, 321, 354
1775-ből 59, 105, 109, 116, 119, 121, 215
1776-ból 64, 86, 102, 103, 111, 337, 363
1777-ből 73, 98, 101, 122, 126, 182, 205
1778-ból 68, 69, 97, 110, 183, 186, 188, 189, 190, 283, 357
1779-ből 106, 115, 159, 192
1780-ból 112, 191
1781-ből 160
1782-ből 74
1783-ból 162
1784-ből 168, 208
1788-ból 204
1795-ből 38
1796-ból 213
1798-ból 370
1802-ből 379, 400
1803-ból 287
1804-ből 139, 382
Vizer Ádám 304
Volpiliere 367, 368

W
Wahl, Christophorus 272
Wien = Bécs
Winckler János 109
Winter Thomas 257
Wolff, Christian 281, 390
Wolstein, Amadeus Johann 222

Z
Zachár András 153
Zallinger, Jacobus 256
Zanchi József 308
Zerdahely Pál 283
Zerdahelyi Gábor 87
Zimányi István Lajos 16, 185, 188, 189, 305
Zsivics Mátyás 121