Dugonics András nyomtatásban megjelent művei kiadásuk időrendjében követik egymást. A bibliográfiai leírás után kerek zárójelben szerepelnek a műre vonatkozó megjegyzések (pl. a kiadás évétől eltérő keletkezési év) és a szakirodalmi hivatkozások.
Ezt követi a Somogyi-könyvtárban található példány(ok) leírása: jelzet, megjegyzés, possessorbejegyzés stb. – az oldalon látható címlap- és oldalképek ezekről a példányokról készültek.
Az online elérhető teljes szövegű változatok közül csak egyre hivatkozunk.

1774

  Placita philosophica et mathematica uni systemati, legique virium in natura exsistentium innixa. – Posonii [Pozsony] : Typ. Joannis Michaelis Landerer, [1774]. - 52 p. ; 4°
Petrik V. 131.

Somogyi-könyvtári jelzete: G.i. 2000/IV. coll. 9.

Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)


  Trója’ veszedelme mellyet a’ régi vers-szerzöknek irásaiból egybe szedett és versekbe foglalt Dugonics András. - Posonyban [Pozsony] : Nyomt. Landerer Mihály, 1774. - [18], 280 p., [2] t.fol. : ill. ; 4°
(A mű keletkezésének ideje: 1767)
Petrik I. 570.

Somogyi-könyvtári jelzete: H.e. 17

Teljes szöveg (Hungaricana)

1778

  Andreae Dugonicii ... Argonauticorum, sive De vellere aureo libri XXIV. - Posonii [Pozsony] ; Cassoviae [Kassa] : Apud Ioannem Michaelem Landerer, 1778. - [10], 754, [3] p., [1] t.fol. : ill. ; 8°
(Dugonics András latin nyelvű munkája, amely 1794-ben magyar nyelvre átdolgozva A’ gyapjas vitézek címmel jelent meg. - A mű keletkezésének ideje: 1776)
Petrik I. 570.

Somogyi-könyvtári jelzete: H.b. 133, H.e. 3783
Possessor: Joan. Szorteczky (?) ... 1826. (kézírás), H.e. 3783
Ex libris Joannis Pálffy ... (kézírás), H.e. 3783

        

Teljes szöveg (Hungaricana)

1780

  Ulissesnek, ama’ híres, és nevezetes görög királynak csudálatos történetei / ... magyar versekbe foglalt, s ’ - most ujjonnan megjobbítván ki-bocsátott Dugonics András. - Pesten : Royer Ferencz bötüivel, 1780. - [14], 224 p., [1] t.fol. ; 8°
( „Dugonics Ulisseséhez Petrik bibliográfiája egy táblát említ, amely azonban a példányok nagy részében nincs meg. A tábla egy igen kvalitásos, Dugonics mellképét ábrázoló metszet, melyen a dátum 1783, tehát nem készülhetett az 1780-ban kiadott könyvhöz. A kiadó feltehetően az el nem adott példányok kelendőbbé tétele érdekében rendelte (?), így csak az 1783 után eladottakban szerepel. A fent elmondottakból viszont következik, hogy a metszet nélküli példányokat sem lehet hiányosnak tekinteni. ” /Központi 131. 13./)
Petrik I. 570.

Somogyi-könyvtári jelzete: B 39721
Dugonics András mellképét ábrázoló metszet nélküli.
Possessor: Pauli Okolicsányi ... 1809 ... (kézírás)

  

Teljes szöveg (Google books)
Teljes szöveg - metszettel (Google books)

1784

  A’ tudákosságnak első könyve, mellyben foglaltatik a’ bető-vetés (algebra) / ... köz-haszonra írt Dugonics András. - Pesten : I. Landerer Mihály betöivel, 1784. - [4], 272 p., [1] t.fol. : ill. ; 8°
Petrik I. 570.; (További kiadása: 2. megbővített kiadása: Pozsony-Pest, 1798)

Somogyi-könyvtári jelzete: E.a. 185 coll. 1.
A Dugonics András arcképét ábrázoló metszet hiányzik.

Teljes szöveg (Hungaricana)


  A’ tudákosságnak másadik könyve, mellyben foglaltatik a’ föld-mérés (geometria) / ... köz-haszonra írt Dugonics András. - Pesten : Landerer Mihály betöivel, 1784. - [4], 188 p., 5 t.fol. : ill. ; 8°
Petrik I. 570.; (További kiadása: 2. megbővített kiadása: Pozsony-Pest, 1798)

Somogyi-könyvtári jelzete: E.a. 185 coll. 2.

Teljes szöveg (Hungaricana)

1788

  Etelka, egy igen ritka magyar kis-aszszony Világos-Váratt Árpád és Zoltán fejedelmink’ ideikben / írta Dugonics András. – Posonyban [Pozsony] ; Kassán [Kassa]: Füskúti Landerer Mihály’ költségével és betőivel, 1788. - ill. ; 8°
Első könyv, A’ szerencsés dolgok. - [6], 351 p., [1] t. fol.
Másadik könyv, A’ szerencsétlen esetek. - [2], 394 p., [1] t. fol.
(A mű keletkezésének ideje: 1786)
Petrik I. 570.; (További kiadásai: 2. megjobbított kiadás: Pozsony -Pest, 1791; 3. kiadás:Pozsony-Pest, 1805)

Somogyi-könyvtári jelzete: B 71133
A két könyv egybekötve.
Ex libris: Ferd. Baurnfeind Apotheker [Bauernfeind Ferdinánd (1793?-1856. április 19.) szegedi patikus]

  

1790

  Az arany pereczek : szomorú történet öt szakaszokban / írta Dugonics András. - Posonyban [Pozsony] ; Pesten : Füskúti Landerer Mihály, 1790. - 453 p., [1] t.fol. : ill. ; 8°
Petrik I. 570.; (További kiadása: 2. kiadás: Pozsony-Pest, 1800)

Somogyi-könyvtári jelzete: B 19076
Csonka, hiányzik a címlap, az előszóból két oldal, a 441-453. p. és a főcímlap előtti metszet.
Possessor: Ez az könyv tartozik Bene Panihoz Anno 1796. esztendőben (kézírás)
Szabó Béla Új-szt. annai áll. polg. isk. igazgató könyvtárából (pecsét)

  

Teljes szöveg (Hungaricana)

1791

  Etelka / Dugonics András. - Másadik meg-jobbított ki-adás. - Posonyban [Pozsony] ; Pesten : Landerer Mihály költségével, 1791. - 2 db : ill. ; 8°
Első könyv. - [6], 433 p., [1] t.fol.
Másadik könyv. - [2], 438, [5] p., [1] t.fol.
Petrik I. 570.
A Penke Olga által sajtó alá rendezett kritikai kiadás (Debrecen, 2002) az 1791-es kiadás szöveghű közlése. A másik két kiadás szövegváltozatait jegyzetek formájában tartalmazza.

Somogyi-könyvtári jelzete: H.e. 33
Hiányzik a 2. kötet metszete.
Possessor: Ex Bibliotheca Ladislai Vida. Anno Partae Salutis 1797 (kézírás)

     

Teljes szöveg - Első könyv (Hungaricana)
Teljes szöveg - Másadik könyv (Hungaricana)

1794

  A’ gyapjas vitézek / írta Dugonics András. - Pozsonyban ; Pesten : Füskúti Landerer Mihály, 1794. - 2 db : ill. ; 8°
Első könyv. - [6], 432 p., [1] t.fol.
Másadik könyv. - 446 p., [1] t.fol.
Petrik I. 571.

Somogyi-könyvtári jelzete: H.e. 2599
Az első kötetben található Dugonics András mellképet metszette: „Ant. Tischler. delin et sculp. Pest. 1793.” [Tischler Antal (18. sz. rézmetsző)]
Possessor: Szeged B.V. Kaszinó tulajdona (pecsét)
A’ Szegedi Casinoi Egyesület Tulajdona (kézírás)

     

Teljes szöveg - Első könyv (Hungaricana)
Teljes szöveg - Másadik könyv (Hungaricana)


  Jeles történetek / mellyeket a’ magyar játék-színre alkalmaztatott Dugonics András. - Pesten : Füskúti Landerer Mihály, 1794-1795. - 2 db : ill. ; 8°
Első könyv. - 1794. - 386 p., [1] t.fol. - Tartalma: Toldi Miklós : szomorú történet három szakaszokban ; Etelka karjelben : szomorkás történet négy szakaszokban
Másadik könyv. - 1795. - 390 p., [1] t.fol. - Tartalma: Bátori Mária : szomorú történet öt szakaszokban ; Kun-László : szomorú történet négy szakaszokban
Petrik I. 571.

Somogyi-könyvtári jelzete: A 7870 (1. köt.), H.e. 35 (2. köt.)
Az első kötet metszete hiányzik.
Possessor: A szegedi Gymn. Ifj. Könyvtárának pecsétje, 1862. (pecsét), A 7870
A szegedi Bölcselkedők könyvtárából (kézírás), A 7870
A szegedi Főgimnázium Könyvtárából (pecsét), A 7870
9. sz. Építőipari Technikum Szeged (pecsét), A 7870
A’ Szegedi Casinoi Egyesület tulajdona (kézírás), H.e. 35
Szegedi B.V. Kaszinó tulajdona (pecsét), H.e. 35
A Szegedi Kaszinó Könyvtára (pecsét), H.e. 35  

     

Teljes szöveg - Első könyv (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár)
Teljes szöveg - Másadik könyv (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár)


  Bátori Máriának koporsójánál : szomorú dall / [Dugonics András]. - [Buda] : [s.l.], [1794]. - [2] p. : ill. ; 8°
Petrik I. 571.

Somogyi-könyvtári jelzete: H.e. 2851

Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1796

  Gyöngyösi Istvánnak költeményes maradványi / mellyeket egybe-szedett, és a’ leg-régibb nyomtatványok és kéz-írások szerént hibáiból ki-mentett Dugonics András. - Posonyban [Pozsony] ; Pesten : Füskúti Landerer Mihály, 1796. - 2 db : ill. ; 8°
Első darab. - LXXXII, [30], 435 p., [1] t.fol.
Másadik darab. - [16], 657, [10] p., [1] t.fol.
Petrik II. 9.

Somogyi-könyvtári jelzete: H.e. 7455 (1. köt.), B 56039 (1. köt.), B 36453 (2. köt.)
Gyöngyösi István arcképét Franz Assner készítette. A második kötetben található Wesselényi Ferenc arcképét ábrázoló metszet hiányzik. B 5603 jelzeten található példány csonka, hiányzik a címlap és a metszet.
Possessor: Kováts István tulajdona (kézírás), H.e. 7455
Kováts István építő mester Szegeden (pecsét), H.e. 7455
Sáringer Károlyé (kézírás), B 36453

  

Teljes szöveg - Első darab (Google books)
Teljes szöveg - Másadik darab (Google books)

1798

  A’ tudákosságnak első könyve : a’ bötű-vetés (algebra) / ... köz-haszonra irt Dugonics András. - 2. meg-bővített ki-adás. - Poszonyban [Pozsony] ; Pesten : Füskúti Landerer Mihály, 1798. - 272 p. : ill. ; 8°
Petrik I. 570.

Somogyi-könyvtári jelzete: E.a. 218 coll. 1.
Possessor: Mihálkovits (kézírás)
Beleznay (kézírás)

Teljes szöveg (Münchener Digitalisierungszentrum)


  A’ tudákosságnak másadik könyve : a’ föld-mérés (geometria) / ... köz-haszonra írt Dugonics András. - 2. meg-bővített ki-adás. - Pozsonyban ; Pesten : Füskúti Landerer Mihály, 1798. - [4], 154 p., 5 t.fol. : ill. ; 8°
Petrik I. 570.

Somogyi-könyvtári jelzete: E.a. 218 coll. 2.
Possessor: Mihálkovits (kézírás)
Beleznay (kézírás)

Teljes szöveg (Münchener Digitalisierungszentrum)


  A’ tudákosságnak harmadik könyve : a’ három-szögellések (trigonometria) / ... köz-haszonra írt Dugonics András. - 2. meg-bővített ki-adás. - Pozsonyban ; Pesten : Füskúti Landerer Mihály, 1798. - 64 p. : ill. ; 8°
(A munka címében hibásan szerepel a „masádik” [!második] kiadás, ez az első.)
Petrik I. 570.

Somogyi-könyvtári jelzete: E.a. 218 coll. 3.
Possessor: Mihálkovits (kézírás)
Beleznay (kézírás)

Teljes szöveg (Google books)


  A’ tudákosságnak negyedek könyve : a’ csúcsos szelések (sectiones conicae) / ... köz-haszonra írt Dugonics András. - 2. meg-bővített ki-adás. - Pozsonyban ; Pesten : Füskúti Landerer Mihály, 1798. - 92 p. : ill. ; 8°
(A munka címében hibásan szerepel a „masádik” [!második] kiadás, ez az első.)
Petrik I. 570.

Somogyi-könyvtári jelzete: E.a. 218 coll. 4.
Possessor: Mihálkovits (kézírás)
Beleznay (kézírás)

Teljes szöveg (Google books)


  A’ szerecsenek / újjabb életre hozta Dugonics András ; [ill. Karacs Ferenc.] - Pozsonyban ; Pesten : Füskúti Landerer Mihály bötüivel és költségével, 1798. - 2 db : ill. ; 8°
Első könyv, Európai történetek. - 432 p., [1] t.fol.
Második könyv, Áfrikai esetek. - 432 p., [1] t.fol.
(A második könyv Csokonai Vitéz Mihály Dugonics’ oszlopa c. költeményével kezdődik. - A szövegközti metszeteket Karacs Ferenc készítette.)
Petrik I. 571.

Somogyi-könyvtári jelzete: H.e. 261
A szerzőt ábrázoló metszet (Wagner József Frigyes után Czetter Sámuel készítette) hiányzik.
Possessor: Ny.-tanoncok olv.-egylete (pecsét)

  

Teljes szöveg - Első könyv (Hungaricana)
Teljes szöveg - Másadik könyv (Hungaricana)

1800

  Római történetek / írta Dugonics András. - Pozsonyban ; Pesten : Füskúti Landerer Mihály’ bötüivel és költségével, 1800. - 475, [2] p., [1] térk. : ill. ; 8°
(A mű keletkezésének ideje: 1799)
Petrik I. 571.

Somogyi-könyvtári jelzete: G.a. 630, B 61454
Possessor: Pillich Istvány (kézírás), G.a. 630
Szeged B.V. Kaszinó tulajdona (pecsét), G.a. 630
A Szegedi Kaszinó Könyvtára (pecsét), G.a. 630

  

Teljes szöveg (Magyar Elektronikus Könyvtár)


  Arany pereczek / irta Dugonics András. - 2. ki-adás. - Posonyban [Pozsony] ; Pesten : Füskúti Landerer Mihály bötüivel és költségével, 1800. - [6], 453 p., [1] t. fol. : ill. ; 8°
Petrik I. 570.

Somogyi-könyvtári jelzete: B 9099, B 43432
Possessor: "Ex libris Josephi Szegő" (kézírás), B 9099
Dr. Domokos László Könyvtára, Budapest (pecsét), B 9099
Szeged B.V. Kaszinó tulajdona (pecsét), B 9099

  

1801

  A’ magyaroknak uradalmaik : mind a’ régi, mind a’ mostani üdökben / írta Dugonics András. - Pesten ; Pozsonyban : Füskúti Landerer Mihály bötüivel és kölcségével, 1801. - 180 p., [14] t.fol. : ill. ; 8°
Petrik I. 571.

Somogyi-könyvtári jelzete: G.e. 580
Possessor: Csáky (pecsét)

Teljes szöveg (Hungaricana)

1803-1804

  Jólánka, Etelkának leánya / írta Dugonics András. – Pozsonyban ; Pesten : Füskúti Landerer Mihály, 1803-1804. - 2 db : ill. ; 8°
Első könyv, Gyulafinak bújdosássai. - 1803. - [6], 773, [3] p., [1] t.fol.
Másadik könyv, A’ karjeli történetek. - 1804. - [6], 772, [3] p., [1] t. fol.
Petrik I. 571.

Somogyi-könyvtári jelzete: B 19908 (1. köt.), H.e. 7510 (2. köt.), H.e. 2604 (2. köt.)
Az első kötetben található metszet hiányzik
Possessor: Szeged B.V. Kaszinó tulajdona (pecsét), H.e. 7510
A szegedi Kaszinó Könyvtára (pecsét), H.e. 7510
Láhny Mihály vaskereskedése Esztergom (pecsét), B 19908

     

1805

  Etelka / írta Dugonics András. - 3., és életemben utolsó ki-adás. - Pozsonyban ; Pesten : Füskúti Landerer Mihály költségével és bötüivel, 1805. - 2 db : ill. ; 8°
Első könyv. - [6], 484, [4] p., [1] t.fol.
Másadik könyv. - 494, [4] p., [1] t.fol.
Petrik I. 570.

Somogyi-könyvtári jelzete: B 18336 (1. köt.), B18337 (2. köt.), B 9097 (1. köt.), H.e. 6684 (2. köt.)
A H.e. 6684 jelzetű példányból hiányzik a metszet.
Possessor: Farkas Ignatzé No. 60 (kézírás) B 18336
A’ Szegedi Casinoi Egyesület tulajdona (kézírás), H.e. 6684
Szeged B. V. Kaszino tulajdona (pecsét), H.e 6684; B 9097

        

1806-1808

  Szittyiai történetek / írta Dugonics András. - Posonyban [Pozsony] ; Pesten : Füskúti Landerer Mihály költségével, és bötüivel, 1806-1808. - 2 db : ill. ; 8°
Első könyv, A’ szittyiai útban történttek. - 1806. - 279 p.
Másadik könyv, A’ magyar utban történttek. - 1808. - 269, [2] p.
Petrik I. 571.

Somogyi-könyvtári jelzete: H.e. 36 (1-2. köt. 2 példányban), B 71168 (1. köt.), G.e. 2955 (2. köt.)
A H.e. 36 jelzeten található alapítványi példány egybekötve. - A G.e. 2955 jelzetű műben ismeretlen kéztől származó bejegyzések
Possessor: A’ Szegedi Casinoi Egyesület tulajdona (kézírás), H.e. 36
Szeged B.V. Kaszinó Tulajdona (pecsét), H.e. 36
A’ szegedi Bölcselkedők könyvtárából (kézírás), B 71168
A szegedi Főgimn. Ifj. Könyvtára (pecsét), B 71168

                 

Teljes szöveg - Első könyv (Hungaricana)
Teljes szöveg - Másadik könyv (Hungaricana)

1808

  Cserei : egy honvári herceg / meg-magyarosította Dugonics András. - Szegeden : Nyomt. Grünn Orbán’ költségével és bötűivel, 1808. - 280 p. ; 8°
(A mű keletkezésének ideje: 1807)
Petrik I. 571.

Somogyi-könyvtári jelzete: H.e. 2663, H.e. 7443 (Grünn: 51.)
Ex libris: Tary Pál-István’ Könyveiből, H.e. 2663
Possessor: Kováts István építő mester Szegeden (pecsét), H.e. 7443

  

Teljes szöveg (Hungaricana)

1810

  Radnai történetek / Dugonics András
Szeged : Grün Orbán Ny., 1810. - 144 p. ; 12°
(A mű keletkezésének ideje: 1808)
Petrik I. 571.

Teljes szöveg (Google books)

1817

  Nevezetes hadi-vezérek / öszsze-szedte Dugonics András. - Pesten : Trattner János Tamás betűivel ’s költségével, 1817. - 220, [4] p. ; 8°
(A mű keletkezésének ideje: 1767)
Petrik I. 571.

Somogyi-könyvtári jelzete: G.a. 2075
Possessor: Leihbibliothek des G. Heckenast Kölcsön Könyvtár (pecsét)
Jamniczky Lajos könyvtára (pecsét)
Bischitz Lajos 1875 (kézírás)

        

Teljes szöveg (Google books)

1820

  Magyar példa beszédek és jeles mondások / öszveszedte, és meg világosította Dugonics András. - Szegeden : Nyomt. Grünn Orbán’ betüivel ’s költségével, 1820. - 1 db : ill. ; 8°
1. rész. - XXXII, 300 p., [1] t.fol.
2. rész. - 352 p.
(A mű keletkezésének ideje: 1818. – Az első rész előszavában K. Chrysostomus Dugonics Andrásról írt életrajza olvasható. A Dugonics mellképet metszette: „Bécsben Czetter Sam. Orosházi fi”)
Petrik I. 571.

Somogyi-könyvtári jelzete: H.e. 2664, B 64309
A két része egybekötve. – A B 64309 jelzetű példányból hiányzik a metszet. A H.e. 2664 jelzetű példány második részének végén A Reményhez c. Csokonai-vers kézírásos másolata található.
Possessor: Horvát Árpád könyvtára, Szentiváni Dr. Mészáros Károly ajándéka 1896 (pecsét), B 64309
Petneházy (?) Antal 1935 (kézírás), B 64309
Duplum venditum e bibliothecae Musaei Nat. Hung. (pecsét), B 64309

           

Teljes szöveg - 1. rész (Hungaricana)
Teljes szöveg - 2. rész (Hungaricana)

1843

  Radnai történetek, mellyek szép reggeli, estvéli, gyónás és áldozat előtt s utáni, úgy a sz. Mise alatt mondandó imádságok s némelly ájtatos énekekkel megbővítve azon kegyelmes képnek látogatására járulandó keresztény híveknek örömökre újra kinyomattak. - Szegeden: Grünn János betűivel s költségével, 1843
(A Radnai történetek új kiadása névtelenül. - A tulajdonos, Bálint Sándor leírásából ismerjük (ld. Vigilia, 1968. december, p. 813.). Bálint Sándor könyvtára a szegedi Móra Ferenc Múzeumba került, de könyvtárának katalógusában a művet nem találtuk. (Bálint Sándor könyvtára. Szerk. Zombori István. Budapest-Szeged, 2009)

1881

  Bátori Mária : szomoru történet öt szakaszban / irta Dugonics András ; Endrődi Sándornak Dugonicsról irt tanulmányával. - [2.kiad.]. - Budapest : Aigner Lajos, 1881. - 175, 199, [1] p. - (Nemzeti könyvtár ; 18.)
(Függelékben Dugonics András 1815-ös pörirata)
Magyar Könyvészet II. 1876-1885. 74.

Somogyi-könyvtári jelzete: H.e. 254 (2 példányban)
Possessor: Szegedi Kereskedő Ifjak Könyvtára (pecsét), H.e. 254 (l.sz. 1200/1954)
Szegedi Kereskedő-Ifjak önképző- és segélyező Egyesülete (pecsét), H.e. 254 (l.sz. 1200/1954)
Szegedi Munkáskönyvtár B 47 (pecsét), H.e. 254 (l.sz. 1200/1954)

1882

  Tárházi : víg szabású játék öt szakaszban / írta Dugonics András ; az eredeti kéziratból kiadta és bev. ellátta Háhn Adolf. - Buda-Pest : Eggenberger, 1882. - 71 p.
(Az 1789-ik új átdolgozás szövege.)
Magyar Könyvészet, 1876-1885. II. 74.; (További kiadása: Egyetemes philologiai közlöny, 6. évf. (1882), p. 733-792.)

Somogyi-könyvtári jelzete: H.e. 2654, H.e. 131

Teljes szöveg (Egyetemes philologiai közlöny – Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis)

1883

  Dugonics András följegyzései. - Budapest : Franklin, 1883. - 142 p. - (Olcsó könyvtár ; 162.)
(Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Dugonics András „különbféle gondolatai és történeteinek” 89 oldalas kézirata. Tartalma: 1. Anno 1790. Etelkának kulcsa. – 2. 21-o Februarii. A magyar koronának visszahozattatása Buda városába. – 3. Anno 1791. Dugonics familiának a magyar nemesség elérésére tett iparkodása. – 4. Anno 1795. 20-a Maji. Azon öt férfiakról, kik a király és ország ellen feltámadtanak, és Budán a vár alatt levágattanak. Nro primo. Josephus Ignatius Martinovics abbas de Százvár)
Magyar Könyvészet, 1876-1885. II. 243.

Somogyi-könyvtári jelzete: A 10530
Possessor: A Szegedi Főgymn: Önképző-kör (pecsét)
Schmutzler Nándor műkönyvkötő és díszműves, Szeged (pecsét)
Építőipari Technikum 9. sz., Szeged (pecsét)

Teljes szöveg (Münchener Digitalisierungszentrum)

1885

  Kún László : szomorú történet négy szakaszokban melyet (1794-ben) a magyar játékszinre alkalmaztatott Dugonics András / bev. Heinrich Gusztáv. - 2. kiad. - Budapest : Franklin, 1885. - 224 p. - (Olcsó könyvtár ; 186.)
Magyar Könyvészet, 1876-1885. II. 243.

Somogyi-könyvtári jelzete: I.d. 266/186

  

1887

  Bátori Mária : szomorú történet öt szakaszokban / Dugonics András ; bev. Heinrich Gusztáv. - 3. kiad. - Budapest : Franklin, 1887. - 346 p. - (Olcsó könyvtár ; 230.)
Magyar Könyvészet, 1886-1900. I. 449.

Somogyi-könyvtári jelzete: I.d. 266/230

  

1894

  Toldi Miklós : szomorú történet három szakaszokban / írta Dugonics András ; bev. Heinrich Gusztáv. - 2. kiad. - Budapest : Franklin, 1894. - 273 p. ; (Olcsó könyvtár ; 326.)
Magyar Könyvészet, 1886-1900. I. 451.

Somogyi-könyvtári jelzete: I.d. 266/326

  

1897

  Dugonics András följegyzései. - Budapest : Franklin, 1883 [!1897]. - 142 p. - (Olcsó könyvtár. Uj sorozat ; 401-402. sz.)
Magyar Könyvészet, 1886-1900. I. 455.

Somogyi-könyvtári jelzete: A 6817

  


  Kún László : szomorú történet négy szakaszokban melyet (1794-ben) a magyar játékszinre alkalmazott Dugonics András / bev. Heinrich Gusztáv. - 2. kiad. - Budapest : Franklin, 1885 [!1897]. - 224 p. - (Olcsó könyvtár. Uj sorozat ; 471-473.)
Magyar Könyvészet, 1886-1900. I. 456.

1898

  Az arany pereczek / Dugonics András ; magyarázatokkal és szótárral kiadta Bellaagh Aladár. - 3. kiad. - Budapest : Franklin, 1898. - 368 p. - (Régi magyar könyvtár ; 8.)
(Az 1790-ben megjelent első kiadás betűhív másolata)
Magyar Könyvészet, 1886-1900. I. 462.

Somogyi-könyvtári jelzete: B 18335, G.i. 529/8

     


  Bátori Mária : szomorú történet öt szakaszokban / Dugonics András ; bev. Heinrich Gusztáv. - 3. kiad. - Budapest : Franklin, 1887 [!1898] - 346 p. - (Olcsó könyvtár. Uj sorozat ; 577-580.)
Magyar Könyvészet, 1886-1900. I. 457.

Somogyi-könyvtár jelzete: A 7867
Possessor: Szegedi Kegyesrendi Városi Gimnázium Ifjusági Könyvtára kötelező olvasmányok (pecsét)

  


  Toldi Miklós : szomorú történet három szakaszokban / írta Dugonics András ; bevezetéssel Heinrich Gusztávtól. - 2. kiad. - Budapest : Franklin-Társulat, 1898. - 272 p. - (Olcsó könyvtár. Uj sorozat ; 869-872.)
Magyar Könyvészet, 1886-1900. I. 459.

1904

  Etelka Karjelben : szomorkás történet négy szakaszokban / bev. Prónai Antal. - Pozsony ; Budapest : Stampfel, 1904. 104 p. - (Segédkönyvek a magyar nyelv és irodalom tanításához ; 10.)
Magyar Könyvészet, 1901-1910. II. 473.

Somogyi-könyvtári jelzete: B 28435
Possessor: Szegedi Kegyesrendi Városi Gimnázium Ifjusági Könyvtára kötelező olvasmányok (pecsét)
Építőipari Technikum 9. sz., Szeged (pecsét)
I. sz. Magasépitőipari Technikum Könyvtára Szeged, 288. (pecsét)

  

Teljes szöveg (Magyar Elektronikus Könyvtár)

1911

  Dugonics András Trinummusa : (Adalék az iskoladráma történetéhez). In: A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló veszpémi róm. kath. főgimnázium értesítője az 1910-1911. tanévről. Szerk. Takács József. Veszprém: Egyházmegyei ny., 1911. p. 20-40.
(Dugonics Plautus műve alapján készített iskoladrámája, melyet a váci gimnázium tanulói 1770. június 2-án adtak elő. A kéziratban maradt mű első nyomtatott kiadása.)

1929

  Dugonics András szegedi monográfiája / sajtó alá rend. Lugosi Döme. - Szeged : Hírlapk., 1929. - 32 p. : ill.
(Az Országos Széchényi Könyvtár Fol. lat. 81. Dugonics Analecta kötetében (147-156. p.) található Dugonics András kézírásos, Szeged történetére vonatkozó gyűjtésének közlése. A kézirat címe: Andrea Dugonics ... connotationes nondum in ordinemredectae et regia urbe Szegedino = Dugonics András ... feljegyzései Szeged Szab. kir. városról, melyek ezideig még összegyüjtve nincsenek.)
(Folytatásokban megjelent a Szegedi Szemle 1928. 19-25. számaiban az Adattár rovatban.)

Somogyi-könyvtári jelzete: C 4322
Possessor: Szauer Ferencz magánkönyvtára (pecsét)

     

Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1940

  Téténynek ékessége / melyet versekbe foglalt Dugonics András ; s most az eredeti kézirat szerint nyomtatásban kibocsájt Baróti Dezső. - Szeged : Dugonics Társaság, [1940] - (Szeged : Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó). - 59 p.
(A szegedi Dugonics Társaság névadója születésének 200-ik évfordulója alkalmából adta ki 550 számozott példányban)

Somogyi-könyvtári jelzete: C 3705, G.i. 2275 (5 pld.)

Teljes szöveg (Magyar Elektronikus Könyvtár)

1975

  Cserei : egy honvári herceg / megmagyarosította Dugonics András királyi oktató ; [sajtó alá rend. Belia György] ; [az utószót írta Kerényi Ferenc] ; [ill. Kovács Tamás]. - [Budapest] : Magyar Helikon, 1975 .- 175, [1] p., 10 t. fol. : ill.

Somogyi-könyvtári jelzete: C 12378

2002

  Etelka / Dugonics András ; sajtó alá rend. Penke Olga. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002 ([Debrecen] : Centerprint) . - 508 p. : ill. - (Csokonai könyvtár. Források ; 8.)
(Kritikai kiadás)

Somogyi-könyvtári jelzete: C 35065

Teljes szöveg (Debreceni Egyetem elektronikus Archívum)


  A remete, a katona, a rablók és a csavargó diákok : Szeged, 1762 augusztus / Dugonics András. In: Piarista iskoladrámák / sajtó alá rendezte Demeter Júlia, Kilián István, Kiss Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében]. - Budapest : Akad. K. ; Argumentum K., 2002. - p. 323-342. - (Régi magyar drámai emlékek. XVIII. század ; 5/1.)

Somogyi-könyvtári jelzete: C 40287


  József eladatása : Szeged, 1762 június / Dugonics András. In: Piarista iskoladrámák / sajtó alá rendezte Demeter Júlia, Kilián István, Kiss Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében]. - Budapest : Akad. K. ; Argumentum K., 2002. - p. 344-408. - (Régi magyar drámai emlékek. XVIII. század ; 5/1.)

Somogyi-könyvtári jelzete: C 40287


  Menekmus : Vác, 1766. június 29. / Dugonics András. In: Piarista iskoladrámák / sajtó alá rendezte Demeter Júlia, Kilián István, Kiss Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében]. - Budapest : Akad. K. ; Argumentum K., 2002. - p. 410-479. - (Régi magyar drámai emlékek. XVIII. század ; 5/1.)

Somogyi-könyvtári jelzete: C 40287


  Gyönygyösy : Vác, 1770. / Dugonics András. In: Piarista iskoladrámák / sajtó alá rendezte Demeter Júlia, Kilián István, Kiss Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében]. - Budapest : Akad. K. ; Argumentum K., 2002. - p. 483-546. - (Régi magyar drámai emlékek. XVIII. század ; 5/1.)

Somogyi-könyvtári jelzete: C 40287


  A fazék : Máramarossziget, 1774. június 16. / Dugonics András (?) In: Piarista iskoladrámák / sajtó alá rendezte Demeter Júlia, Kilián István, Kiss Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében]. - Budapest : Akad. K. ; Argumentum K., 2002. - p. 549-604. - (Régi magyar drámai emlékek. XVIII. század ; 5/1.)

Somogyi-könyvtári jelzete: C 40287


  Tárházi : 1789 / Dugonics András In: Piarista iskoladrámák / sajtó alá rendezte Demeter Júlia, Kilián István, Kiss Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében]. - Budapest : Akad. K. ; Argumentum K., 2002. - p. 606-683. - (Régi magyar drámai emlékek. XVIII. század ; 5/1.)

Somogyi-könyvtári jelzete: C 40287


  Tárházi és a színészek : Pest, 1792 / Dugonics András. In: Piarista iskoladrámák / sajtó alá rendezte Demeter Júlia, Kilián István, Kiss Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében]. - Budapest : Akad. K. ; Argumentum K., 2002. - p. 686-711. - (Régi magyar drámai emlékek. XVIII. század ; 5/1.)

Somogyi-könyvtári jelzete: C 40287


  Menekmus, magyarra változva : Pest, 1807 / Dugonics András. In: Piarista iskoladrámák / sajtó alá rendezte Demeter Júlia, Kilián István, Kiss Katalin, Pintér Márta Zsuzsanna ; [készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében]. - Budapest : Akad. K. ; Argumentum K., 2002. - p. 715-780. - (Régi magyar drámai emlékek. XVIII. század ; 5/1.)

Somogyi-könyvtári jelzete: C 40287