Az irodalomjegyzék alapját Gyuris György Dugonics-bibliográfiája (Szeged, 1969) képezi, melynek tételszámait a leírásoknál jelezzük. Az esetleges hiányok, illetve a később megjelent írások fokozatosan kerülnek beillesztésre. Mivel a leírások helyességét nem minden esetben tudtuk ellenőrizni, az eredeti forrásokban szereplő összes adatot közöljük a biztonságosabb azonosítás érdekében.

1775

  Horányi Elek: Dugonits Andreas. In: Horányi, Alexius: Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum. Pars 1. Viennae: Imp. Loewi, 1775. p. 609-610.
Gyuris: 47. tétel
Teljes szöveg (Google Books)

1784

  Szaller György: Zengő hang. Alagy versek, mellyeket neve napjára Dugonics Andrásnak … -- tanitvannya hív szívességgel ajánl. Pest: Landerer ny., 1784. [7] p.
Gyuris: 48. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Rácz Sámuel: Ode. In: Dugonics András: A’ tudákosságnak első könyve, mellyben foglaltatik a’ betővetés (algebra). Pest: Landerer ny., 1784. p. [3-4.]
Gyuris: 24. tétel
Teljes szöveg (Hungaricana)

  Molnár János: Éneke. In: Dugonics András: A’ tudákosságnak másadik könyve, mellyben foglaltatik a’ föld-mérés (geometria). Pest: Landerer ny., 1784. p. [3-4.]
Gyuris: 25. tétel
Teljes szöveg (Hungaricana)

1786

  C. K. [Koppi Károly]: Beitrage zu den Biographien der Andr. Dugonics. In: Merkur von Ungarn, 1786. p. 1035-1042.
Gyuris: 49. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1789

  Tudományos dolgok [Etelka]. In: Mindenes Gyűjtemény, 1789. 9. levél, p. 129-132.
Teljes szöveg (DEENK)

1791

  Az Etelka’ ’s Arany-peretzek’ tudós szerzőjének, Tisz. Prof. Dugonits András Úrnak érdemlett tiszteletére, következendő verseket készített Hazánknak eggy igaz leánya éppen akkor, midőn német komédiát jádzottak Pesten némelly magyar dámák és gavallérok. In: Hadi és más nevezetes történetek, 1791. 4. szakasz 27. füzet (1791. április 5.), p. 410-411.
Gyuris: 53. tétel
Teljes szöveg (DEBA)

1792

  Révai Miklós: Elegia X. Adm. reverendis ac clarissimis viris Emerico Pertzel et Andreae Dugonits clericis regularibus scholarum piarum post concursum Tirnaviensem 1774. In: Révai, Ioannis Nicolai: Latina. Iaurini: Typis Streibig, 1792. p. 35-40.
Gyuris: 46. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  „Juniusnak 18-dikán ismét ...” In: Magyar Hírmondó, 1. szakasz. 49. füzet (1792. június 26.), p. 938.
1792. június 18-án Budán előadták Dugonics András Arany peretzek című darabját.
Teljes szöveg (DEENK)

1794

  Molnár János: [Dugonics András]. In: Molnár János: Magyar könyv-ház. 6. szakasz. Pest: Trattner ny., 1794. p. 35.
Gyuris: 54. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

1796

  Csokonai Vitéz Mihály: A Dugonics oszlopa. In: Diétai Magyar Múzsa, 1796. p. 117-123.
Gyuris: 55. tétel
Teljes szöveg (MTA-DE)
ld. még: Dugonics András: A szerecsenek. 1. köt. Pozsony; Pest: Landerer ny., 1798. p. III-X.
ld. még: Dugonics-album. Szeged: Burger ny., 1876. p. 142-146.
ld. még: Dugonics emléknapok. [Műsorfüzet]. Szeged, 1968. p. 1.

1800

  G[eorch Illés]: Etelkából ki-válogatott remekje a helyes magyarságnak. Pozsony: Wéber ny., 1800. 83 p., [1] t.fol.
Gyuris: 56. tétel

1808

  Horányi Elek: Dugonich [Andreas]. In: Horányi, Alexius: Scriptores Piarum Scholarum. Pars 1. Budae: Typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1808. p. 705-740.
Gyuris: 58. tétel
Teljes szöveg (Internet Archive)

1818

  [In memoriam Dugonics András]. In: Hazai ’s külföldi tudósítások, 1818. aug. 15. p. 105-106.
Gyuris: 59. tétel

  [In memoriam Dugonics András]. In: Pressburger Zeitung, 1818. aug. 25. p. 902.
Gyuris: 60. tétel
Teljes szöveg (DiFMOE)

  Megholt tudósok és írók. In: Tudományos gyűjtemény, 8. köt. (1818), p. 135-136. (Nekrológ)
Gyuris: 61. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

1820

  A’ hazafi olvasóhoz [Karácsonyi Krizosztom Ince: Dugonicsról]. In: Dugonics András: Magyar példa beszédek és jeles mondások. Szeged: Grünn, 1820. p. III-XXXII.
Teljes szöveg (Hungaricana)

1828

  Dugonics. In: Handbuch der ungarischen Poesie ... Hrsg. von Franz Toldy. Pesth-Wien: G. Kilian und K. Gerold,1828. p. 180-182.
A bevezető részben is több helyen említik Dugonicsot
Teljes szöveg (MDZ)

1832

  B. L. [Bitnicz Lajos]: Dugonics András. In: Közhasznú esmeretek tára. 4. köt. Pest: Wiegand, 1832. p. 144.
Gyuris: 62. tétel
Teljes szöveg (MEK)

1854

  Greguss Ágost: Dugonics (1740-1818). In: Pesti napló, 1854. június 30. p. 3. – (Jeles íróink csarnoka 25.)
Gyuris: 63. tétel
Megjelent még:
Greguss Ágost: Írói arcképek. [Budapest]: Királyi Magyar Egyetemi nyomda, [1934.] p. 174-182.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Dugonics András levele Jármy Pálhoz. In: Hölgyfutár, 5. évf. 249. sz. (1854. november 16.) p. 1007.
A Pesten, 1790. február 14-én kelt levél közlése – szerkesztői megjegyzéssel

1855

  Sárváry Béla: Dugonics Endre [!] síremléke. In: Vasárnapi újság, 2. évf. 22. sz. (1855. június 3.), p. 172-174.
Illusztrált, a rézmetszetet Thann Ferenc készítette
Gyuris: 64. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  √c2+2bc+b2 [Csaplár Benedek]: Igénytelen jegyzetkék a „Vasárnapi Újság” 22-ik számában közlött Dugonics András síremléke s életrajzához. In: Magyar sajtó, 1855. aug. 11. p. 2-3.
Gyuris: 65. tétel

1856

  Ferenczy Jakab: Dugonics András. In: Ferenczy Jakab – Danielik József: Magyar írók. 1. köt. Pest: Emich ny., 1856. p. 114-117.
Gyuris: 66. tétel
Teljes szöveg (Google Books)

1857

  Sárváry Béla: Jeles tanférfiak csarnoka. VI. Dugonics András. (Élet- és jellemrajz.) In: Tanodai lapok, 2. évf. (1857. 1. félév), p. 162-163., 170-171., 181-182., 190-192., 198-199., 206., 215-216.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1858

  Dugonics András. In: Magyar írók arczképei és életrajzai. Pest: Heckenast, 1858. p. 31-32.
Dugonics András arcképével p. 30.
Teljes szöveg ( MEK)

1859

  Karcsai G. [Csaplár Benedek]: Dugonics András ; 1818. nyárhó 25-én. Emlékezünk régiekről. In: Szegedi hiradó, 1. évf. 25. sz. (1859. július 24.) p. 3.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)
Különlenyomat: Nefelejts-koszorú Dugonics András síremlékére. Szeged: Burger ny., 1859. 11 p.
Megemlékezés halálának évfordulójáról
Gyuris: 67. tétel

  Szathmári Károly, V.: Dugonics András (1740-1818). In: Vasárnapi újság, 6. évf. 31. sz. (1859. július 31.), p. 361-362.
Illusztrált, Dugonics András arcképével, amely a Czetter-féle rézmetszet romlott változata
Gyuris: 68. tétel
Teljes szöveg (EPA)

1860

  Kempelen Győző: Állítsunk szobrot Dugonicsnak! In: Szegedi hiradó, 2. évf. 22. sz. (1860. március 15.) p. 1-2.
Gyuris: 69. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Nagy Sándor, Sz.: Dugonics emléke. In: Szegedi hiradó, 2. évf. 64. sz. (1860. augusztus 9.) p. 3.
Gyuris: 70. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Csaplár Benedek: Dugonics műveinek új kiadása. In: Szegedi hiradó, 2. évf. 64. sz. (1860. augusztus 12.) p. 1.
Gyuris: 71. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Molnár [György] társulata és a Dugonicsszobor [!] In: Szegedi hiradó, 2. évf. 73. sz. (1860. szeptember 9.) p. 3.
A színtársulat első előadásának teljes jövedelmét a Dugonics-szobor fölállítására ajánlotta föl
Gyuris: 72. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Burger Zsigmond: Értesítés Dugonics válogatott műveinek kiadása tárgyában. In: Szegedi hiradó, 2. évf. 84. sz. (1860. október 18.) p. 2.
Gyuris: 73. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  100 [Bakay Nándor]: A Dugonics-szobor ügyében. In: Vasárnapi újság, 7. évf. 43. sz. (1860. október 21.), p. 526.
Gyuris: 74. tétel
Teljes szöveg (EPA)

1861

  K-i. [Csaplár Benedek]: Egy kis eszmecsere a Dugonics-szobor iránt. In: Szegedi hiradó, 1861. június 8. p. 1-2.
Gyuris: 75. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Schröck Ferenc: Néhány szó a Dugonics-szobor érdemében. In: Szegedi hiradó, 1861. július 13. p. 1-2.
Gyuris: 76. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  -br- [Csaplár Benedek]: Ismét a Dugonics-szoborról. In: Szegedi hiradó, 1861. július 20. p. 2.
Gyuris: 77. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

    Karcsanyéki G. [Csaplár Benedek]: Szeged, július 24. In: Szegedi hiradó, 1861. július 24. p. 1.
Különlenyomat: Karcsanyéki G.: Elmélködés társadalmi viszonyaink fölött. Szeged: Burger ny., 1861. 4 p.
Megemlékezés Dugonics András halálának évfordulójáról
Gyuris: 78. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Juhos János: Dugonics emlékezete (Mint halála évfordulati napjának előestvéjén). In: Szegedi hiradó, 1861. július 24. p. 3.
Gyuris: 79. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1863

  Dugonics, Andreas. In: Poggendorff, J. C.: Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften. Eister band A-L. Leipzig: J. A. Barth, 1863. h. 615.
Szócikk Dugonics Andrásról a német nyelvű lexikonban
Teljes szöveg (Internet Archive)

  Verédy K[ároly]: Az első magyar regényíró [1-4 részben]. In: Színházi látcső,
1. [rész], 1863. június 3. p. 2.
2. [rész], 1863. június 5. p. 2.
3. [rész], 1863. június 6. p. 2.
4. [rész], 1863. június 8. p. 2.
Gyuris: 80. tétel

1864

  Szathmáry Károly, P.: Dugonics András. Született 1740. †1818-ban. In: Koszorú,
1. [rész], 1864. január 24. p. 73-76.
2. [rész], 1864. január 31. p. 97-100.
Gyuris: 81. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1865

  Toldy Ferenc: A népies iskola. Dugonics, Horváth Ád., Gvadányi. In: Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. Pest: Emich ny., 1865. p. 130-134.
Gyuris: 82. tétel

  Szabó Mihály: Dugonics András életéből. In: Katholikus néplap, 18. évf. 7. sz. (1865. február 16.), p. 49-50.
Illusztrált, Dugonics mint jó testvér, mint szülőföldje hálás fia, mint népies író, mint valódi hazafi

1867

  Toldy Ferenc: A népiesek iskolája. Dugonics etc. In: Toldy Ferenc: A magyar költészet története. 2. jav. kiad. Pest: Heckenast, 1867. p. 376-393.
Gyuris: 83. tétel

1868

  Csaplár Benedek: Nyílt levél. In: Magyar Sion, 6. évf. (1868), p. 907-913.
Dugonics András méltatása, egy latin nyelvű, Tapolcsányi Gergelynek szóló, 1768. máj. 21-i levelének közlésével
Gyuris: 84. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1869

  V. J. [Vass József]: Dugonics András. In: Egyetemes magyar encyclopaedia. 7. köt. Szerk. Pollák Nep. János. Pest: Athenaeum, 1869. h. 541-542.
Gyuris: 85. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1871

  Dugonics András. In: Természettudományi Közlöny, 3. köt. 27. füzet (1871. november), p. 451.
Az Adalékok a magyarországi természetbuvárok életrajzához című írás részeként az 1863-as Poggendorff-féle lexikon Dugonics Andrásról szóló szócikkének fordítása
Teljes szöveg (EPA)

1874

  Steiner [Simonyi] Zsigmond: Adatok a nyelvújítás történetéhez. In: Magyar nyelvőr, 3. köt. 1. füz. (1874. január 15.), p. 408-411.
Többek között Dugonics András A tudákosságnak könyvei (Pest, 1784) című művében előforduló szavak
Gyuris: 93. tétel
Teljes szöveg (Google Books)

  k. [Kleinmann Lipót]: A nagy hangverseny. In: Szegedi híradó, 1874. április 10. p. 1-2.
A Dugonics-szobor javára
Gyuris: 86. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Nagy Sándor: Dugonicsról. Fölolvastatott a Dugonics-szobortőke gyarapítására rendezett hangversenyen. In: Szegedi híradó,
[1. rész], 1874. április 12. p. 1-2.
[2. rész], 1874. április 15. p. 1.
[3. rész], 1874. április 17. p. 1.
Gyuris: 87. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)
Ugyanaz kivonatosan: Dugonics s az altiszai nyelvjárás. In: Magyar nyelvőr 3. köt. 1. füz. (1874. január 15.), p. 250-253.
Teljes szöveg (MTAK)

  G. [Gelléri Mór]: Néhány szó a Dugonics-emlékről. In: Szegedi hiradó, 1874. június 7. p. 1.
A Dugonics-szoborról
Gyuris: 88. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Szabó M[ihály]: A Dugonics-emlék kérdéséhez. In: Szegedi lapok, 1874. június 14. p. 1.
Gyuris: 89. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Szeged, június 16. In: Szegedi hiradó, 1874. június 17. p. 1.
A tornaegylet és a Dugonics-szobor
Gyuris: 90. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Szeged, június 27. In: Szegedi hiradó, 1874. június 28. p. 1-2.
A Dugonics-szoborról
Gyuris: 91. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Kovács J[ános]: Dugonics halálának évfordulója napján. 1874. július 26-án. In: Szegedi hiradó, 1874. július 29. p. 1.
Gyuris: 92. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Dugonics életnagyságú mellszobrát Izsó Miklós elkészítvén, annak egy gipszmásolatát Szabados [János] tanácsnok úrnak megküldé. In: Szegedi hiradó, 1874. december 30. p. 3.
Gyuris: 94. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1875

  A Dugonics-szobor. In: Szegedi hiradó, 1875. január 6. p. 1-2.
Gyuris: 95. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Kovács J[ános]: Dugonics ifjúkori versei. In: Szegedi hiradó, 1875. február 3. p. 2-3.
Gyuris: 96. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Dugonics-szobor Szegeden. In: Magyarország és a nagyvilág, 1875. október 17. p. 513-514.
Illusztrált, a közölt arckép és szoborrajz Pollák Zsigmond rézmetszete
Gyuris: 97. tétel

  A Dugonics-szobor ügyében. In: Szegedi hiradó, 1875. október 27. p. 1.
Gyuris: 332. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Rákosi Nándor – Meák Gyula – Fluk Ferenc: Fölhivás Szeged város nemeskeblű hölgyeihez, hazafias érzületű közönségéhez s a magyar irodalom minden pártfogójához. In: Szegedi hiradó, 1875. október 29. p. 1.
Sorsjáték a Dugonics-szobor javára
Gyuris: 98. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Váry Gellért: Dugonics szelleme. In: Szegedi lapok,
[1. rész], 1875. december 19. p. 1-2.
[2. rész], 1875. december 26. p. 1-2.
Gyuris: 99. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1876

  Dugonics-album. A Szeged város közönsége által Dugonics András emlékére emelt szobor leleplezési ünnepélye alkalmából. Szerk. Farkas Antal, Nagy Sándor. Szeged: Burger ny., 1876. [4], 158 p., [1] t.fol.
Teljes szöveg (Google Books)
Tartalma:
1.) Farkas Antal: Dugonics András. Élet- és jellemrajz. p. 3-18.
2.) Trója veszedelme. [Részletek]. p. 20-23.
3.) Ulisses. [Részletek]. p. 24-31.
4.) Etelka. [Részletek]. p. 32-48.
5.) Arany perecek. [Részletek]. p. 49-59.
6.) Jólánka. [Részletek]. p. 60-84.
7.) Gyapjas vitézek. [Részletek]. p. 85-93.
8.) A szerecsenek. [Részletek]. p. 94-97.
9.) Bátori Mária. [Részletek]. p. 98-102.
10.) Magyar példabeszédek és jeles mondások. [Részletek]. p. 103-106.
11.) Farkas Antal: Pár mutatvány azon magyarázatok közül, melyekkel Dugonics munkáinak egyes helyeit jegyzetekkel kíséri. p. 107-109.
12.) Ferenczi János: Dugonics magyarsága „A szerecsenek” című regényében. p. 110-121.
13.) Szász Károly: A Dugonics-szobor leleplezési ünnepélyén. p. 126-129.
Megjelent még:
Életképek, 1876. aug. 20. p. 580-581.
Szegedi hiradó 1876. aug. 20. p. 1. (Lásd lejjebb)
Vasárnapi újság, 1876. aug. 20. p. 530-531.
Teljes szöveg (EPA)
14.) Reizner János: Ünnepi beszéd. p. 130-133.
15.) Nagy Sándor: Dugonicsról. p. 134-141.
16.) Csokonai Vitéz Mihály: Dugonics oszlopa. Az ő barátaihoz és ismerőseihez. p. 142-146.
17.) Magyar Gábor: A Dugonics-szobor története. p. 149-158.
Illusztrált, a közölt arckép és szoborrajz Pollák Zsigmond rézmetszete
Gyuris: 100. tétel

  [Budaváry Josephus]: Ad solemnem inaugurationem monumenti immortali memoriae amplissimi ac doctissimi viri … Andreae Dugonics. Nitriae: Typ. Siegler, 1876. [6] p.
Gyuris: 101. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Előhangok a Dugonicsszobor-ünnepélyhez. In: Szegedi Lapok,
1. [rész], 4. évf. 24. sz. (1876. június 11.), p. 1.
2. [rész], 4. évf. 25. sz. (1876. június 18.), p. 1.
3. [rész], 4. évf. 26. sz. (1876. június 25..), p. 1.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  A Dugonics-szobor bizottsága értekezletet tartott a szobor helyének végleges megállapítása céljából. In: Szegedi lapok, 4. évf. 27. sz. (1876. július 2.), p. 2. - (Helyi krónika)
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Dugonics András [A szegedi szoborleleplezési ünnep alkalmából]. In: Otthon, 1876. augusztus, p. 153-158.
Gyuris: 102. tétel

  Bodnár Zsigmond: Dugonics András 1740-1818. [A szegedi emlékszobor aug. 19-én leendő leleplezése alkalmából]. In: Pesti napló, 1876. augusztus 4. reggeli kiadás, p. 1-2.
Gyuris: 103. tétel

  Garay Lajos: Dugonics András emlékére. In: Katholikus hetilap, 1876. augusztus 17. p. 264-265.
Vers
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Dugonics András – 1740-1818. In: Fővárosi lapok, 1876. augusztus 19. p. 888-889.
Megemlékezés a szobrának leleplezése alkalmából
Gyuris: 104. tétel

  Dugonics András. In: A Hon, 1876. augusztus 19. reggeli kiadás, p. 1.
Megemlékezés a szobrának leleplezése alkalmából
Gyuris: 105. tétel

  Szana Tamás: Dugonics András (1740-1818). In: Életképek, 1876. augusztus 20. p. 579-580.
Illusztrált, Dugonics András arcképével, amely a Czetter-féle rézmetszet romlott változata
Gyuris: 106. tétel

  Szász Károly: A Dugonics-szobor leleplezési ünnepélyén; A Dugonics-szobor leleplezése. In: Szegedi hiradó, 1876. augusztus 20. p. 1.
Gyuris: 107. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Szőnyi Lajos: Dugonics szelleme. In: Szegedi lapok, 1876. augusztus 20. p. 1.
Gyuris: 108. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)
Megjelent még:
Maróczy J. és Társa, aprónyomtatvány
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  A kegyelet ünnepe, Dugonicsunk emlékszobrának ünnepélyes leleplezése … In: Szegedi lapok, 4. évf. 34. sz. (1876. augusztus 20.), p. 4. - (Helyi krónika)
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  -á-r [Szász Károly]: Dugonics András (1740-1818). In: Vasárnapi újság, 1876. augusztus 20. p. 529-530.
Megemlékezés Dugonics András szobrának leleplezése alkalmából. Illusztrált, a közölt arckép és szoborrajz Pollák Zsigmond rézmetszete
Gyuris: 109. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Dugonics András [Leleplezési ünnepélye alkalmából]. In: Esztergom, 1876. augusztus 27. p. 1-2.
Gyuris: 110. tétel

  Szeged ünnepnapjai. In: Vasárnapi újság, 23. évf. 35. sz. (1876. augusztus 27.), p. 553-554.
A Dugonics-szobor leleplezési ünnepélyéről is
Gyuris: 111. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Szüts Ferenc: Dugonics és az első magyar mennyiségtan. In: Műegyetemi lapok, I. köt. 7. füz. (1876), p. 212-215.
Műszavaink összehasonlító szótárával
Gyuris: 112. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Vajda Viktor: A szegedi napok jelentőségéhez. In: Katholikus hetilap, 32. évf. 36. sz. (1876. szeptember 7.), p. 290.
A Dugonics-szobor leleplezéséről
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Bánóczi József: Böngészet Ilosvai, Dugonics és Arany Toldijának nyelvéből. 2. Dugonics Toldija. Figyelemre méltó szók és kifejezések. In: Magyar nyelvőr, 5. köt. 10. füz. (1876), p. 459-463. - (Nyelvtörténeti adatok)
Gyuris: 113. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Bánóczi József: Böngészet Ilosvai, Dugonics és Arany Toldijának nyelvéből. 2. Dugonics Toldija. Szólásmódok. In: Magyar nyelvőr, 5. köt. 11. füz. (1876), p. 511-512. - (Nyelvtörténeti adatok)
Teljes szöveg (MTAK)

  Kovács János: Dugonics naplójegyzeteiből. In: Szegedi hiradó,
[1. rész], 1876. november 22. p. 2.
[2. rész], 1876. november 24. p. 2.
Az 1790. február 21-i följegyzések (A magyar koronának visszahozattatása Buda városába) közlése bevezetéssel
Gyuris: 114. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  „Jólánka”. In: Egyetértés 1876. december 24. p. 3.
A regény meséjének ismertetése
Gyuris: 115. tétel

1877

  Kovács János: Dugonicsnak egy ismeretlen színműve. In: Szegedi hiradó,
[1. rész], 1877. február 4. p. 2-3.
[2. rész], 1877. február, 7. p. 2-3.
A Tárházi
Gyuris: 116. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  (cs-s) [Kovács János]: Barczafalvi Szabó Dávid levele Dugonicshoz. In: Szegedi hiradó, 1877. március 9. p. 2.
Az Etelka megjelenése alkalmából küldött 1789. szept. 21-i levél és egy anonym vers (Lantolat, Az „Etelka” szerzőjének) közlése
Gyuris: 117. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Kovács János: Dugonics – Martinovicsról. In: Szegedi hiradó, 1877. december 23. p. 2-3.
Ugyanez kivonatosan:
A Hon 1877. december 24. esti kiadás, p. 2.
A Martinovicsról szóló Följegyzések szövegének közlése
Gyuris: 118. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1878

  Háhn Adolf: „Etelka”. Tanulmány. In: Pesti napló, 1878. április 18. p. 2.
Gyuris: 119. tétel

1879

  Dugonics mint tanár. In: Fővárosi lapok, 1879. június 22. p. 693.
Egyik meg nem nevezett tanítványának visszaemlékezése
Gyuris: 120. tétel

  Endrődi Sándor Az első magyar regény. In: Ellenőr, 1879. reggeli kiadás,
[1. rész], 1879. július 8. 3. p.
[2. rész], 1879. július 9. p. 2-3.
[3. rész], 1879. július 10. p. 2.
[4. rész], 1879. július 11. 3. p.
[5. rész], 1879. július 12. p. 2-3.
Gyuris: 121. tétel

  Ralovich Lajos: Szólásmódok Dugonics András „Etelkájából”. In: Magyar nyelvőr, 8. köt. (1879), [1. rész] p. 320-321. és [2. rész] p. 365-367.
Gyuris: 122. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Endrődi Sándor: Dugonics eposzi kísérletei. „Trója veszedelme” és „Ulisses”. In: Koszorú, 2. köt. (1879), p. 97-106.
Gyuris: 123. tétel
Teljes szöveg (MTAK)
Megjelent még:
Szegedi napló,
[1. rész], 2. évf. 184. sz. (1879. augusztus 17.), p. 1.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)
[2. rész], 2. évf. 185. sz. (1879. augusztus 19.), p. 1-2.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Endrődi Sándor: A magyar Thalia és Dugonics színművei. In: Fővárosi lapok,
[1. rész], 1879. augusztus 8. p. 877.
[2. rész], 1879. augusztus 9. p. 881.
[3. rész], 1879. augusztus 10. p. 885.
[4. rész], 1879. augusztus 12. p. 891.
[5. rész], 1879. augusztus 13. p. 895.
[6. rész], 1879. augusztus 14. p. 899.
Gyuris: 124. tétel

1880

  Pauler Tivadar: A budapesti magyar királyi Tudomány-egyetem története. 1. köt. Budapest: Egyetemi ny., 1880. IV, 557 p.
Értékes adatokat nyújt elszórtan (névmutató szerint) Dugonics András tanári működésére vonatkozóan
Gyuris: 125. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Halász Ignác: Sajnovics hatása a magyar költészetre. In: Budapesti szemle, 22. köt. 43. sz. (1880), p. 92-124.
Dugonics Andrásról: p. 107-117.
Gyuris: 126. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Kovács János: Dugonics anyja. (A szegedi boszorkányperekből). In: Pesti napló, 1880. február 14. reggeli kiadás, p. 1.
Dugonics András anyja boszorkányként való megégetésének cáfolata
Gyuris: 127. tétel

  Endrődi Sándor: Dugonics András. In: Figyelő, 8. köt. (1880),
Tartalma:
1.) Egy kis tollharc. p. 1-5
2.) A centralisatio. p. 5-9.
3.) Irodalmunk újjászületése. p. 9-12.
4.) Életrajzi vázlat. p. 81-87.
5.) Dugonics ifjúkori versei. 88-92.
6.) Eposzi kísérletek („Trója veszedelme” és „Ulisses”). p. 198-205.
Gyuris: 128. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Endrődi Sándor: Dugonics András „Etelkája”. In: Figyelő, 8. köt. (1880), 1. [rész] p. 263-275. és 2. [rész] p. 343-351.
Gyuris: 129. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Endrődi Sándor: Dugonics András regényei (Az „Arany perecek” és „Jólánka”). In: Figyelő, 9. köt. (1880), p. 52-61.
Gyuris: 130. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Endrődi Sándor: Dugonics irodalmi munkássága. Figyelő, 9. köt. (1880), 1. [rész] p. 103-111. és 2. [rész] p. 111-118.
Gyuris: 131. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Endrődi Sándor: Dugonics színművei. Figyelő, 9. köt. (1880), p. 176-187.
Gyuris: 132. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Endrődi Sándor: Dugonics mint nyelvész. In: Figyelő, 9. köt. (1880), p. 241-257.
Gyuris: 133. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Endrődi Sándor: Adalékok Dugonics életéhez. In: Figyelő, 9. köt. (1880), p. 373-386.
Tartalma:
1.) Dugonics pörirata. p. 373-376.
2.) Dugonics famíliának a magyar nemesség megnyerésére tett iparkodása. p. 377-381.
3.) Dugonics munkái. [Megjelenésük sorrendje szerint]. p. 381-383.
4.) Kéziratai a Nemzeti Múzeumban. p. 383-386.
Gyuris: 134. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1881

  Endrődi Sándor: [Dugonics Andrásról]. In: Dugonics András: Bátori Mária szomorú története öt szakaszban. [2. kiad.]. Budapest: Aigner, 1881. [3], 175, 199 p. - (Nemzeti könyvtár; 18.)
Azonos a Figyelő 1880. 8. és 9. kötetében megjelent írásokkal.
Gyuris: 37. tétel

1882

  Heinrich Gusztáv: Elfrida. In: Album a Lőcsei M. K. Áll. Főreáltanoda Tápintézetének alaptőkéje javára. Szerk. Bayer Ferenc. Lőcse: Reiss ny., 1882. p. 222-240.
A Kun László forrása Bertuch Elfrída című szomorújátéka
Gyuris: 135. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Heinrich Gusztáv: Dugonics „Bátori Máriá”-ja. In: Egyetmes philologiai közlöny, 6. évf. 5. füz. (1882. május), p. 453-464.
Forrása: Soden Inez de Castro című drámája
Gyuris: 136. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Háhn Adolf: Dugonics Tárházija. In: Egyetemes philologiai közlöny, 6. évf. 8-9. füz. (1882. október-november), p. 777-792.
Teljes szöveg (EPA)

1883

  Endrődi Sándor. Dugonics András. In: Magyar Helikon. Jeles férfiak életrajzai. Első osztály: Jeles magyar írók életrajz-gyűjteménye. 1. köt. Pozsony-Budapest: Stampfel, 1883. p. 49-72.
Gyuris: 137. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)
Ismertette:
Balogh Á[rmin]. In: Egyetemes philologiai közlöny, 7. évf. 5. füz. (1883. május), p. 593-596.
Teljes szöveg (EPA)

  Endrődi Sándor: Dugonics András [életrajz]. Magyar Helikon 3. füzet. Pozsony-Budapest: Stampfel, 1883. 24. p.
Tartalmában azonos az előző tétellel

  H. A. [Háhn Adolf]: Dugonics Tárházijához. In: Egyetemes philologiai közlöny, 7. évf. 1. sz. (1883. január), p. 122. – (Vegyesek)
A Tárházi eredetijét, a latin Opimius-t Dugonics András diákjai adták elő Vácott 1770-ben
Gyuris: 138. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Szivák Iván: A magyar dráma kezdete. 5. [rész]. In: Figyelő, 14. köt. (1883), p. 258-276.
Dugonics András színműveiről: p. 266-276.
Gyuris: 139. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Balásy Dénes: Az éposz fejlődése. (Dugonicstól Vörösmartyig). In: Ellenzék, 4. évf. 116. sz. (1883. május 23.), p. 1-2.

  Háhn Adolf: Dugonics gyermekévei s novitiatusa. In: Egyetemes philologiai közlöny, 7. évf. 6. füz. (1883. június), p. 623-631.
Gyuris: 140. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Fludorovics János: [Dugonics András följegyzései c. mű ismertetése]. In: Magyar állam, 1883. augusztus 2., p. 1. és augusztus 3., p., 1.

  Benedek Elek: [Dugonics András följegyzései c. mű ismertetése]. In: Budapesti hírlap, 1883. augusztus 3., p. 1-2.

1886

  Márki Sándor: Dugonics Aradmegyében. In: Aradi közlöny, 1886. május 13. p. 1-2.
Dugonics András radnai látogatásai és a Radnai történetek keletkezése
Gyuris: 141. tétel

1887

  Márki Sándor: Dugonics András. In: Paedagogiai Plutarch. Jelesebb paedagogusok, kiválóbb tanférfiak arczkép- és életrajzgyűjteménye, tekintettel a magyarokkal. Szerk. Orbók Mór. 1. köt. Budapest-Pozsony: Drodtleff, 1887. p. 185-190.
Gyuris: 142. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Zilinszky Aladár: Heliodoros a magyar irodalomban. Budapest: Müller ny., 1887. 42 p.
A görög író Aithiopikájának átdolgozása A szerecsenek című regény
Gyuris: 143. tétel

  Szalay Gyula: A ”Porából megéledett Phoenix” Gyöngyösi kéziratában. In: Figyelő, 23. köt. (1887), p. 232-238.
Dugonics András Gyöngyösi-kiadásának története
Gyuris: 144. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Heinrich Gusztáv: Bevezetés [Dugonics Andrásról]. In: Dugonics András: Bátori Mária. Szomorú történet öt szakaszokban. 3. kiad. Budapest: Franklin, 1887. p. 3-32.
Gyuris: 39. tétel

1888

  Heinrich Gusztáv: Dugonics Toldi-drámája. In: Nemzet, 1888. április 1. p. 6.
Forrása: Christmann Der Statthalter von Corfu című drámája
Gyuris: 145. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1889

  Fülep Imre: Gyöngyösi István. In: Pótkötetek az Egyetemes philologiai közlönyhöz. 1889. 1. köt. p. 83-127.
Dugonics András Gyöngyösi-kiadása és A szerecsenek: p. 114-115.
Gyuris: 146. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

1890

  Kazinczy Ferenc: Levelezése. Közzéteszi Váczy János. 1. köt., 1763-1789. Budapest: MTA, 1890. XVI, 618 p.
Dugonics Andrásról:
Kazinczy 1788. június 21-i levele id. Ráday Gedeonhoz. p. 191
Id. Ráday Gedeon 1788. júl. 8-i levele Kazinczyhoz. p. 193-195.
Gyuris: 50. tétel
Aranka György 1789. jan. 10-i levele Kazinczyhoz. p. 295-298.
Kazinczy 1789. okt. 20-i levele Aranka Györgyhöz. p. 517-519.
Gyuris: 52. tétel
Teljes szöveg (DEA)

  Heinrich Gusztáv: Boér Sándor Elfride-je. In: Egyetemes philologiai közlöny, 14. évf. 3. füz. (1890. március), p. 209-215.
Dugonics András Kun László című drámájának forrása
Gyuris: 147. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Heinrich Gusztáv: Dugonics Toldi-drámája. In: Pótkötetek az Egyetemes philologiai közlönyhöz. 1890. 2. köt. p. 505-525.
Forrása: Christmann Der Statthalter von Corfu című drámája
Gyuris: 148. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1892

  Kazinczy Ferenc: Levelezése. Közzéteszi Váczy János. 3. köt., 1803-1805. - Budapest: MTA, 1892. - XVIII, 574 p.
Dugonics Andrásról:
Virág Benedek 1803. febr. 9-i levele Kazinczyhoz. p. 5-9..
Csehy József 1803 márc. 30-i levele Kazinczyhoz. p. 46-47.
Gyuris: 57. tétel
Teljes szöveg (DEA)

1893

  Bodnár Zsigmond: Az ébredező nemzeti eszme munkásai. In: Bodnár Zsigmond: A magyar irodalom története. 3. köt. Budapest: Singer és Wolfner, 1893. p. 95-106.
Gyuris: 149. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  G. J. [Gaal Jenő]: Dugonics András. In: A Pallas nagy lexikona. 5. köt. Budapest: Pallas, 1893. p. 569-570.
Gyuris: 150. tétel
Teljes szöveg (MEK)

  Szinnyei József: Dugonics András. In: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 2. köt. Budapest: Hornyánszky, 1893. h. 1114-1141.
Gyuris: 152. tétel
Teljes szöveg (MEK)

1894

  Bartal Antal: Találkozások a classikusok és modern költészetben. In: Egyetemes philologiai közlöny, 18. évf. (1894), p. 625-649, 721-757, 822-856.
Dugonics András munkássága és forrásai: p. 627., 629., 631., 722., 723., 831.
Gyuris: 153. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Heinrich Gusztáv: Bevezetés [Dugonics Andrásról]. In: Dugonics András: Toldi Miklós. Szomorú történet három szakaszokban. 2. kiad. Budapest: Franklin, 1894. p. 3-64.
Gyuris: 40. tétel

  b. j. [Bartha József] : [Dugonics András Toldi Miklós drámájának ismertetése]. In: Egyetemes philologiai közlöny, 18. évf. (1894), p. 354-355.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Reizner János: Dugonicsról. (A Dugonics-Társaság megnyitó ülésére). In: A Dugonics-Társaság évkönyve. 1. köt. Szerk. Békefi Antal. Szeged: Endrényi ny., 1894. p. 1-20.
Gyuris: 151. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Széchy Károly: Gróf Gvadányi József 1725-1801. Budapest: Franklin-Társulat, 1894. 320 p., [1] t.fol.
Dugonics Andrásról:
Gvadányi 1788. dec. 12.-i levele Péczeli Józsefhez. p. 299-300.
Gyuris: 51. tétel
Teljes szöveg (MEK)

1895

  Dugonics András; Dugonics-portréról (1793, 1818); Egykorú rézmetszetek. In: Magyar Alföld, 1. évf. 8. sz. (1895. február 2. [!3.]), borító; p. 89-90.
Illusztrált
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Kovács János: Dugonics. In: A Dugonics-Társaság évkönyve. 1894. 2. köt. Szerk. Békefi Antal. Szeged: Bába ny., 1895. p. 109-112.
Gyuris: 333. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Dugonics András (1740-1818). In: Tanulók lapja, 1895. november, p. 366. - (Irodalmunk jelesei)
Illusztrált, Dugonics András arcképével, amely a Czetter-féle rézmetszet romlott változata
Gyuris: 154. tétel

1896

  Endrődi Sándor: Dugonics András. In: A magyar irodalom története. Szerk. Beöthy Zsolt. 2. köt. Budapest: Athenaeum, 1896. p. 61-68.
Illusztrált, Dugonics András arcképével, amely a Czetter-féle rézmetszet romlott változata
Gyuris: 155. tétel
Teljes szöveg (MEK)

1897

  Bayer József: Színészet és kezdődő drámairodalmunk. In: A magyar drámairodalom története. 1. köt. Budapest: MTA, 1897. p. 158-180.
Dugonics András drámaíró tevékenysége: p. 161-179.
Gyuris: 156. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Nagy Iván: Gyöngyösi István életrajzi adatainak és származásának megállapítása. In: Irodalomtörténeti közlemények, 7. évf. 4. füz. (1897), p. 424-448.
Megcáfolja a Dugonics által közölt életrajzot
Gyuris: 157. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Sz. Á. [Szilády Áron]: Scythia. In: Irodalomtörténeti közlemények, 7. évf. 4. füz. (1897), p. 494-495. – (Ad vocem)
A szittya szót Dugonics András honosítja meg nyelvünkben
Gyuris: 158. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Simonyi Zsigmond: Szittya. In: Magyar nyelvőr, 26. köt. (1897), p. 514.
Gyuris: 159. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

1898

  [Szilády Áron]: Scythia. In: Irodalomtörténeti közlemények, 8. évf. 1. füz. (1898), p. 122. – (Ad vocem)
Gyuris: 160. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Simonyi Zsigmond: Szittya. In: Magyar nyelvőr, 27. köt. (1898), p. 33.
Gyuris: 161. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Szabó Béla: Dugonics műszavai. In: Magyar nyelvőr, 27. köt. (1898), p. 80-81. – (Nyelvújítási adatok)
Gyuris: 162. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  [Szilády Áron]: Szittya. In: Irodalomtörténeti közlemények, 8. évf. 2. füz. (1898), p. 251. – (Ad vocem)
Gyuris: 163. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Simonyi Zsigmond: Ad vocem szittya. In: Magyar nyelvőr, 27. köt. (1898), p. 186-187.
Gyuris: 164. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  [Szilády Áron]: Szittya. In: Irodalomtörténeti közlemények, 8. évf. 3. füz. (1898), p. 378-380. – (Ad vocem)
Gyuris: 165. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Simonyi Zsigmond: Halasi logika. In: Magyar nyelvőr, 27. köt. (1898), p. 331.
Gyuris: 166. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  b. j. [Bartha József]: [Dugonics András Az arany pereczek c. művének ismertetése]. In: Magyar Kritika, 1898. június, p. 287-288.
A Régi magyar könyvtár sorozatban megjelent kiadásról

1899

  Kardos Albert: [Dugonics András Az arany pereczek c. művének ismertetése]. In: Egyetemes philologiai közlöny, 23. évf. (1899), p. 348-351.
A Régi magyar könyvtár sorozatban megjelent kiadásról
Teljes szöveg (MTAK)

1900

  Dugonics sírjánál. In: Szegedi napló, 1900. november 3. p. 5.
Halottak napja alkalmából
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1901

  Zolnai Gyula: Szittya. In: Magyar nyelvőr, 30. köt. (1901), p. 142-143.
Gyuris: 167. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Sz. Á. [Szilády Áron]: Irodalomtörténeti közlemények, 11. évf. 4. sz. (1901), p. 491-492. – (Ad vocem)
A szittya kiejtésről
Gyuris: 168. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  A Dugonics András élete c. pályamű. In: Szegedi napló, 24. évf. 15. sz. (1901. január 15.), p. 6.
A Dugonics Társaság tud. osztályának ülésén a pályázatról
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1902

  Prónai Antal: Dugonics a c betűről. In: In: Magyar nyelvőr, 31. köt. (1902), p. 41-42.
A Jólánka 1. köt. jegyzetében Dugonics András a c ~ cz, tz írásával foglalkozik
Gyuris: 169. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Horger Antal: Dugonics András nyelvújításáról. In: Magyar nyelvőr, 31. köt. (1902), p. 155-160. – (Nyelvújítási adatok 2.)
Gyuris: 170. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Egy érdekes Dugonics-ereklye. Dugonics András atyjának végrendelete. In: Szegedi napló, 25. évf. 201. sz. (1902. augusztus 24.), p. 9.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  V. [Vajnóczky István]: Dugonics mint a „Tudákosságnak Tanítója”. In: Kalazantinum, 1902. szeptember, p. 11-12.
Mutatvánnyal a Földmérés-ből, Molnár János versének közlésével
Gyuris: 171. tétel
Teljes szöveg (SZTE Contenta)

1903

  Perényi József: Dugonics András színművei. In: A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló sátoraljaújhelyi róm. kath. főgymnasium értesítője az 1902-1903-iki tanévről. [Szerk.] Kovács Endre. Sátoraljaújhely: Zemplén ny., 1903. p. 3-57.
Teljes szöveg (Hungaricana)
Különlenyomatban is
Ismertette:
Major Károly. In: Egyetemes philologiai közlöny, 28. évf. (1904), p. 261-260.
Gyuris: 172. tétel

  Dugonics András életrajza. In: Szegedi napló, 26. évf. 60. sz. (1903. március 11.), p. 7.
Prónai Antal: Dugonics András életrajza c. munkájának megjelenéséről
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Prónai Antal: Dugonics András életrajza. A Dugonics-Társaság jutalmával kitüntetett pályamunka. Szeged: Engel ny., 1903. 239 p. [3] t.fol.
Illusztrált, a közölt arckép és szoborrajz Pollák Zsigmond rézmetszete
Teljes szöveg (SZTE Contenta)
Ismertette:
b. j. [Bartha József]. In. Magyar szemle, 1903. június 21. p. 298.
b. j. [Bartha József]. In: Katholikus szemle, 1903. szeptember. p. 774-776.
Császár Elemér. In: Egyetemes philologiai közlöny, 28. évf. (1904), p. 57-58.
Teljes szöveg (MTAK)
-NŐ [Császár Ernő]. In: Irodalomtörténeti közlemények, 14. évf. 1. sz. (1904), p. 125-126.
Teljes szöveg (EPA)
Ongrádi József. In: Ongrádi József: a piaristák irodalomtörténeti munkássága. Budapest: Élet ny., 1935. p. 73-76. (Palaestra Calsanctiana; 8.)
Gyuris: 173. tétel

  Hermann Ottó: A tarvarjú. In: Magyar nyelvőr, 32. köt. (1903), p. 551-558.
Teljes szöveg (MTAK)

1904

  Perényi József: Dugonics András „Tudákossága”-a. In: A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló sátoraljaújhelyi róm. kath. főgymnasium értesítője az 1903-1904-iki tanévről. [Szerk.] Kovács Endre. Sátoraljaújhely: Zemplén ny., 1904. p. 3-31.
Különlenyomatban is
Gyuris: 174. tétel

  Prónai Antal: Az állatok hangadása Dugonics szerint. In: Magyar nyelvőr, 33. köt. (1904), p. 62.
Teljes szöveg (MTAK)

  Simai Ödön: Dugonics András mint nyelvújító. Budapest: Athenaeum, 1904. 58 p. (Nyelvészeti füzetek; 14.)
Gyuris: 175. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Simonyi Zsigmond: Torna. In: Magyar nyelvőr, 33. köt. (1904), p. 370-371. – (Szómagyarázatok)
Az először Dugonics András által használt szó elemzése
Gyuris: 176. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Rakodczay Pál: Dugonics hatása Katonára. In: Uránia, 1904. december, p. 490-496.
Az Etelka és a Bánk bán párhuzamos helyeinek összevetésével
Gyuris: 177. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Prónai Antal: Bevezetés [Dugonics Andrásról]. In: Dugonics András: Etelka Karjelben. Szomorkás történet négy szakaszokban. Kiad. és bev. ell. Prónai Antal [2. kiad]. Pozsony-Budapest: Stampfel, 1904. p. 3-10.
Gyuris: 42. tétel

1905

  Sebestyén Gyula: A magyar honfoglalás mondái. 2. köt. Budapest: Franklin-Társaság, 1905. XIII, 546 p.
Az Etelka (p. 287-295.), az Etelka Karjelben (p. 295-298.) és a Jólánka (p. 298-301.) mondai elemei
Gyuris: 178. tétel

  Bartha György: Szeged Dugonics munkáiban. In: Szegedi hiradó,
[1. rész], 1905. március 29. p. 1-2.
[2. rész], 1905. március 30. p. 1-2.
3. [rész], 1905. március 31. p. 1-2.
4. [rész], 1905. április 1. p. 1-2.
5. [rész], 1905. április 2. p. 1-3.
6. [rész], 1905. április 4. p. 1-2.
7. [rész], 1905. április 5. p. 1-3.
Különlenyomatban is: Szeged: Endrényi ny., 1905. 38 p.
Gyuris: 179. tétel
Teljes szöveg (a különlenyomat) (Somogyi-könyvtár)

  (d) [Domokos László]: Csokonai Dugonicsról. In: Szegedi napló, 1905. május 21. p. 5.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1906

  Dugonics András magyar nemzeti iránya. In: A szegedi magyar nemzeti színészet százéves története. Írta Szmollény Nándor. Budapest: Ráth M., 1906. p. 25-39.
A Szeged szinmüírói s szinmüirodalma (p. 164-179.) fejezetben is szó esik róla.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Balassa József: Dugonics András. In: Szeged és vidéke, 5. évf. (1906. február 18.), p. 2-4.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Értékes Dugonics relikviák. In: Szeged és vidéke, 5. évf. (1906. június 20.), p. 8.
Dugonics András egy analectáját kapta meg a szegedi Somogyi-könyvtár Temesvárról
Gyuris: 180. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Juhász Gyula: A Dugonics-szoba. In: Szeged és vidéke, 5. évf. (1906. június 21.), p. 5.
Megjelent még:
Juhász Gyula: Örökség. 1. köt. Budapest: Szépirodalmi Kvk., 1958. p. 41-43.
Teljes szöveg (MEK)
Juhász Gyula összes művei. 5. köt. Budapest: Akad. K., 1968. p. 75-76.
Dugonics-emlékszoba fölállítását sürgeti Juhász Gyula
Gyuris: 181. tétel

  Buzás Győző: A németes összetételek története. In: Magyar nyelvőr, 35. köt. (1906), p. 304-305. – (A németes összetételek eredete 3.)
Gyuris: 182. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

1907

  cs. [Császár Elemér]: [Dugonics András Etelkája]. In: Egyetemes philologiai közlöny, 31. évf. (1907), p. 173-174.
Könyvismertetés az 1906-ban megjelent kiadásról
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Horváth János: Dugonics „Cserei”-jének forrása. In: Egyetemes philologiai közlöny, 31. évf. (1907), p. 545-560.
Voltaire Zadig-jával veti össze
Gyuris: 183. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Kovács Márton: A magyar nyelvújítás szótárához. In: Magyar nyelvőr, 36. köt. (1907), p. 272-274.
Teljes szöveg (MTAK)

1908

  Dugonics András sírja. Veszedelmes emlékoszlop. In: Szeged és vidéke, 7. évf. 239. sz. (1908. október 17.), p. 2.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  (d) [Domokos László]: Lesben. In: Szeged és vidéke, 7. évf. 238 sz. (1908. október 18.) p. 2.
Dugonics emlékoszlopa megrepedt
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Dugonics síremléke. In: Szeged és vidéke, 7. évf. (1908. október 29.), p. 3.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1909

  Berthóty Ilonka: Dugonics és Barclay. - bölcsészdoktori értekezése. Budapest: Hornyánszky, 1909. 40 p.
Gyuris: 184. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Bleyer Jakab: Gottsched hazánkban. Irodalomtörténeti tanulmány. Budapest: MTA, 1909. 180 p.
A Tárházi-ról p. 47-48.
Gyuris: 185. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Lugosi Dömötör: Dugonics-szoba. A Dugonics-Társaság figyelmébe. In: Szegedi napló, 1909. november 21. p. 3.

  A csongrád megyei múzeum ujabb műtárgyai: Dugonics András és Horváth Mihály arcképei. - 100 éves eke. - Szegvár község adománya. In: Alföldi ellenzék, 9. évf. 249. sz. (1909. december 12.), p. 2.
Becssi Sándor szegvári főjegyző, ki rokona Dugonics Andrásnak Csallány Gábornak átadta Dugonicsnak egy 1808-1815 évekből származó festett képét, amely Dugonics tulajdonában volt, és ugyancsak átadta Dugonics Teréz egyik arcképének reprodukcióját
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Dugonics-szoba a kultúrpalotában. In: Szegedi napló, 1909. december 14. p. 7.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1910

  Tolnai Vilmos: A szólásokról. VII. In: Magyar nyelv, 6. köt. (1910), p. 345-349.
A Magyar példa beszédekről p. 347-348.
Gyuris: 186. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  [Dugonics szülőháza telkének kisajátítása]. In: Szegedi friss újság, 11. évf. 21. sz. (1910. január 25.) p. 3.

  Dugonics András szülőháza. In: Szegedi napló, 1910. március 3. p. 5.
Lebontják az épületet

  Dugonics szülőházát lebontják. In: Szegedi napló, 1910. július 7. p. 7.

  Nagy Zoltán: Dugonics szülőháza. In: Szegedi napló, 1910. július 10. p. 4.

  Dugonics múzeum. In: Szegedi napló, 1910. augusztus 14. p. 7.
Múzeumot terveznek szülőháza helyén épülő iskolába

  A Dugonics-ház lebontása. Az új polgári lányiskola. In: Szeged és vidéke, 9. évf. 197. sz. (1910. augusztus 30.), p. 4.
Szeged, Dugonics u. 23.

  Dugonics szülőháza. In: Szegedi napló, 1910. október 2. p. 9.

  Bontják Dugonics szülőházát. In: Szegedi napló, 1910. november 8. p. 6.

1911

  Tolnai Vilmos: Dugonics Példabeszédeiről. In: Magyar nyelv, 7. köt. (1911), p. 180-181.
Gyuris: 187. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Perényi József: Dugonics András jegyzetei. In: Veszprémi hírlap, 14. évf. 39. sz. (1911)
Gyuris: 188. tétel

  A harmadik polgári iskola. In: Délmagyarország, 2. évf. 31. sz. (1911. február 8.), p. 8.
Az iskola a Dugonics-ház helyén épül és egy Dugonics-szobát is terveztek benne
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Dugonics-emléktábla. In: Délmagyarország, 2. évf. 42. sz. (1911. február 21.), p. 6.
A Dugonics szülőháza helyén álló, felsővárosi polgári leányiskola falán.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  A Dugonics-emléktábla. In: Szegedi friss újság, 12. évf. 44. sz. (1911. február 21.), p. 2.

  Dugonics, mint szinműíró. In: Délmagyarország, 2. évf. 252. sz. (1911. november 3.), p. 5.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Perényi József: Dugonics András Trinummusa. In: A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló veszpémi róm. kath. főgimnázium értesítője az 1910-1911. tanévről. Szerk. Takács József. Veszprém: Egyházmegyei ny., 1911. p. 6-40.
Gyuris: 5. tétel
Ismertette:
Endrei Ákos. In: Irodalomtörténet, 1. évf. 1-2. sz. (1912), p. 69-70.
Teljes szöveg (EPA)

1912

  Dugonics András. In: Révai nagy lexikona. 6. köt. Budapest: Révai, 1912. p. 11-12.

  Rédei J. Kornél: Gyöngyösi Charicliája. Bölcsészdoktori értekezés. Kassa: Hírlap ny. 62 p.
Gyöngyösi Chariclia-kiadásról p. 27-29.
Gyuris: 189. tétel
Teljes szöveg (SZTE Contenta)

  Dugonics András arcképe. In: Szegedi friss újság, 13. évf. 266. sz. (1912. november 9.), p. 3.
Lőrincz Vilma (Székesfehérvár) Dugonics András portréját ajándékozta a Dugonics-Társaságnak

1913

  Ruzsonyi Béla: Dugonics Etelkájáról. In: Irodalomtörténet, 2. évf. 3. füz. (1913), p. 163-164.
Gyöngyösi Chariclia-jának hatása
Gyuris: 190. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Dugonics-temető. In: Szegedi friss újság, 14. évf. 62. sz. (1913. március 14.), p. 2.
Tóth Mihály tanácsnok kéri a Tanácsot, hogy a felsővárosi deszkás-temetőt, az ott nyugvó Dugonics András iránti kegyeletből, Dugonics-temetőnek nevezzék el

  Kovács János: Dugonics András anyja. In: Szegedi napló, 1913. március 23. p. 29-32.
Gyuris: 191. tétel

  A szegedi Dugonics-szobor. Mi igaz a vádból, hogy elplagizálták? In: Szeged és vidéke, 12. évf. 157. sz. (1913. július 9.), p. 2.

  A szegedi Dugonics-szobor. Rehabilitálva a plágium vádja alól. In: Szeged és vidéke, 12. évf. 159. sz. (1913. július 11.), p. 6.

1914

  Dugonics András arcképei. In: Szegedi napló, 37. évf. 51. sz. (1914. február 28.), p. 7.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Dugonics András följegyzései Martinovics Ignácról. In: Szegedi napló, 37. évf. (1914. május 1.), p. 4.

1915

  Prohászka János: Az Etelka iskolai kiadása. In: Magyar nyelvőr, 44. köt. (1915), p. 315-316.
Könyvismertetés az 1906-ban megjelent kiadásról
Teljes szöveg (MTAK)

1917

  Király György: A trójai háború régi irodalmunkban. 5. [rész], A monda a XVIII. században. In: Irodalomtörténeti közlemények, 27. évf. 2. füz. (1917), p. 145-150.
Dugonics András Trója veszedelme című munkájáról is
Gyuris: 192. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Rajka László: Dugonics: A szerecsenek (1798). In: Rajka László: Heliodoros Aithiopikájának feldolgozásai a magyar irodalomban. Kolozsvár: Stief ny., 1917. p. 102-107. (Értekezések a kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem magyar irodalomtörténeti szemináriumából; 5.)
Gyuris: 193. tétel
Teljes szöveg (MEK)

  Dugonics András unokahúga meghalt. In: Szegedi friss újság, 18. évf. 283. sz. (1917. november 16.), p. 3.

  A Dugonics-unokák. In: Szegedi friss újság, 18. évf. 287. sz. (1917. november 21.), p. 2.

1918

  A Dugonics-Társaság emlékünnepe. In: Szeged és vidéke, 1918. febr. 23. p. 2.
Halálának 100. évfordulóján
Gyuris: 194. tétel

  Dugonics András halálának századik évfordulóján. A Dugonics-Társaság emlékünnepe 1918. február 24-én. Szeged: Dugonics ny., 34 p.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)
Tartalma:
1.) Szalay József: Ünnepi beszéd p. 6-8.
2.) Kovács Dániel: Dugonics emlékének 1918 p. 9-11.
A Dugonics-Társaság pályadíját elnyert ifjúsági óda
Megjelent még:
Szegedi napló, 1918. február 24. p. 3.
Délmagyarország, 1918. február 24. p. 7.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)
3.) Balassa Ármin: Elnöki megnyitó beszéd p. 12-14.
4.) Balanyi György: Dugonics emlékezete p. 15-30.
5.) Szigethy Vilmos, Sz.: Dugonics p. 31-33
6.) Móra ferenc: András tisztelendő p. 34.
Gyuris: 195. tétel

  u. a. [Újlaki Antal]: Dugonics András. Halálának századik évfordulóján. In: Budapesti hírlap, 1918. február 24. p. 6-7.
Gyuris: 196. tétel
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Cserzy Mihály: Dugonics András. In: Délmagyarország, 7. évf. 46. sz. (1918. február 24.), p. 5-7.
Gyuris: 197. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Dugonics András pasztellja. In: Délmagyarország, 7. évf. 46. sz. (1918. február 24.), p. 7.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Dugonics Andrásról. Halálának századik évfordulója. In: Szegedi friss újság, 1918. február 24. p. 1-2.
Gyuris: 198. tétel

  Az öreg „tudákos” szegedi évei. In: Szegedi napló, 1918. február 24. p. 3-5.
Gyuris: 199. tétel

  A holnapi Dugonics-ünnep. In: Szegedi napló, 1918. február 24. p. 9.
Az ünnepség műsora
Gyuris: 200. tétel

  Móra Ferenc: András tisztelendő. In: Hüvelyk Matyi, 1918. február 24. p. 1.
Vers

  Dugonics András halálának százéves fordulója. A Dugonics-Társaság emlékünnepe. In: Szeged és vidéke, 1918. február 25. p. 3-4.
Gyuris: 201. tétel

  Várossy Gyula: A vasárnapi Dugonics-ünnep. In: Délmagyarország, 7. évf. 47. sz. (1918. február 26.), p. 3-4.
Gyuris: 202. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  A vasárnapi Dugonics-ünnep. In: Szegedi friss újság, 1918. február 26. p. 2.
Gyuris: 203. tétel

  Szeged Dugonics-ünnepe. In: Szegedi napló, 1918. február 26. p. 2-4.
Gyuris: 204. tétel

  Vézner Károly: Dugonics halálának századik évfordulója. In: Szegedi napló, 1918. július 26. p. 2-4.

  Juhász Gyula: Dugonics. In: Tűz, 1918. december 21. p. 1.
Gyuris: 205. tétel

1919

  Vézner Károly: Dugonics halálának századik évfordulójára. In: Szegedi gyorsíró szépirodalmi melléklapja, 15. évf. 6-8. sz. (1919. február-április), p. 35-41.
Gyorsírással, Katona Dávid kézírása

1920

  (d) [Dömötör István]: Dugonics iskolája. In: Magyar helikon, 1. évf. 14. sz. (1920), p. 690-691.

1921

  Orbán János: Prologus és epilogus Dugonics Tárházi-jához. In: Emlékkönyv a szegedi kegyesrendi főgimnázium kétszáz éves jubileuma alkalmából 1720-1920. Összeáll. Móra Ferenc. Szeged: Dugonics-Társaság, 1921. p. 70-73.
Megjelent még:
Csaba Jenő: A piaristák vezetése alatt álló szegedi városi főgimnázium kétszázados jubileumának emlékkönyve. Szeged: Juhász ny., 1922. p. 142-145.
A Tárházi emlékünnepi előadásának alkalmából
Gyuris: 206. tétel

  Móra Ferenc: Dugonics tréfáiból. In: Szegedi napló, 1921. május 26. 2. p. (Kedves öreg árnyak 3.)
Megjelent még:
Emlékkönyv a szegedi kegyesrendi főgimnázium kétszáz éves jubileuma alkalmából 1720-1920. Összeáll. Móra Ferenc. Szeged: Dugonics-Társaság, 1921. p. 92-93.
Csaba Jenő: A piaristák vezetése alatt álló szegedi városi főgimnázium kétszázados jubileumának emlékkönyve. Szeged: Juhász ny., 1922. p. 126-128.
A jó öreg Dugonics címmel. In: Magyar hírlap, 1927. június 19. p. 3.
Móra Ferenc: Szegedi tulipános láda. Budapest: Magvető, 1964. p. 145-146.
Piaristák Szegeden 1721-1996. Szeged: Dugonics-Társaság, 1996. p. 29-30.
Gyuris: 207. tétel

  Gyalu [Juhász Gyula]: Látogatás Dugonics Andrásnál. Beszélgettünk Etelka szerzőjével. In: Szeged, 2. évf. 226. sz. (1921. október 2.) p. 2.
Dugonics András utóélete
Gyuris: 208. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Dugonics András sírja előtt. In: Szegedi új nemzedék, 3. évf. 249. sz. (1921. november 1.), p. 3.
Dugonics András utóélete

1922

  Márki Sándor: Szeged első egyetemi tanára. (Székfoglaló beszéd a Dugonics-Társaságban). In: Új élet,
[1. rész], 1922. április 2. p. 4-5.
[2. rész], 1922. április 9. p. 4-5.
Különlenyomat: Dugonics András Szeged első egyetemi tanára. Szeged: Szeged Városi ny., 1922. 12 p.
Gyuris: 209. tétel

  Thuróczy Emma: Dugonics és a klasszikusok. Szakdolgozat. [Gépirat]. Szeged, 1922.
Az SZTE Klebelsberg Könyvtárban

1923

  Levelek Etelka írójához. In: Napkelet,
[1. rész], 1923. április p. 340-354.
Teljes szöveg (EPA)
[2. rész], 1923. május p. 452-457.
Teljes szöveg (EPA)
[3. rész], 1923. június p. 543-548.
Teljes szöveg (EPA)
Apja, Dugonics András négy, öccse, Dugonics Ádám tizennyolc és Egerváry Ignác egy levelének közlése
Gyuris: 210. tétel

  Mandola Aladár: Dugonics András. In: Szegedi új nemzedék, 5. évf. 153. sz. (1923. július 8.), p. 1.
A szegedi Dugonics-szoborról

  Dugonics háza. In: Szeged, 4. évf. 199. sz. (1923. szeptember 2.) p. 5.
Lebontották az író szülőházát
Gyuris: 211. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1924

  Kardos Albert: Dugonics András és a lakásínség. In: Magyar nyelvőr, 53. évf. 1-2. füz. (1924. január-február), p. 29.
Teljes szöveg (MTAK)

  Kugler Mihály: Dugonics András és az első magyar mathematika. Kugler Mihály ... előadása a m. mérnök- és építészegylet egyetemes szakülésén 1924 március hó 13án. [Budapest]: [Kugler M.], 1924. 11 p.
Gyuris: 212. tétel

  Rakodczay Pál: Dugonics mint tanár. In: Irodalomtörténeti közlemények, 1924. 34. évf. p. 49-51.
Balog István naplójegyzeteinek közlése
Gyuris: 213. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  m. l. [Magyar László]: Dugonics András pusztuló síremléke. In: Szeged, 5. évf. 110. sz. (1924. május 14.) p. 2.
Gyuris: 214. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Dugonics András síremléke omladozik. In: Szegedi új nemzedék, 6. évf. 111. sz. (1924. május 14.), p. 3.

  Dugonics András szobrának panasza. In: Szegedi új nemzedék, 6. évf. 121. sz. (1924. május 25.), p. 3.
A szobor régi helyére, közelebb az egyetemhez “szeretne” visszakerülni

1925

  Juhász Gyula: Dugonics sírjánál. In: Délmagyarország, 1925. november 1. p. 7.
Juhász Gyula köteteiben megjelent Dugonics oszlopánál címmel is
Gyuris: 215. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1926

  Thuróczy Emma: Dugonics és a klasszikusok. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. - Szeged : M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Kar, 1926. p. 39-40.
Teljes szöveg (SZTE Contenta)

  Dugonics András. In: Tolnai uj világlexikona. 4. köt. Budapest: Tolnai, 1926. p. 35-36.

  Dugonics András. In: Magyar irodalmi lexikon. Szerk. Ványi Ferenc. Budapest: Studium, 1926. p. 224-226.

  Czímer Károly: Dugonics a vakációban. In: Szegedi napló,
1. [rész], 1926. április 4. p. 3-4.
2. [rész], 1926. április 11. p. 2.
3. [rész], 1926. április 17. p. 2.
Dugonics András harca a magyar színházért
Gyuris: 216. tétel

1927

  Horváth János: Dugonics és a „népszerűek”. In: Horváth János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Budapest: MTA, 1927. p. 35-42.
Gyuris: 217. tétel

  Lengyel Miklós: Dugonics András. In: Irodalmi lexikon. Szerk. Benedek Marcell. Budapest: Győző Andor, 1927. p. 259.
Gyuris: 218. tétel

  Tolnai Vilmos: A nyelvújítás. 1. [rész]. In: Nyelvtudományi közlemények, 46. köt. (1927), p. 321-371.
Dugonics Andrásról p. 368-371.
Gyuris: 219. tétel

  Dugonics András arcképe. 1796. Wagner. Fluck Dezső közlése. In: Széphalom, 1. évf. (1927), p. 336a.
A pasztell-képet Wagner festette Pozsonyban
Teljes szöveg (SZTE Contenta)

  Lugosi Döme: Nyári hajsza Dugonics András után. In: Szegedi napló, 3. évf. 292. sz. (1927. december 25.), p. 13-14.
Plautus Menaechmus-ának fordításáról és Téténynek ékességéről

1928

  Dugonics András analectái a Nemzeti Muzeum Fol. lat. 81. Dugonics Analecta kötete alapján. 1. In: Szegedi szemle, 1. évf. 19. sz. (1928), p. 9.

  Móra Ferenc: Régi asszonyokról. In: Magyar hírlap, 1928. március 25. p. 3-4.
Dugonics-anekdoták
Megjelent még:
Magyar hírlap, 1934. július 29. p. 5.
Móra Ferenc: Napok, holdak, elmúlt csillagok. Budapest: Genius, 1935. p. 15-20.
Móra Ferenc: Elkallódott riportok. – Napok, holdak, elmúlt csillagok. Budapest: Magvető, 1958. p. 264-269.
Gyuris: 220. tétel

1929

  Dugonics András. In: Magyar színművészeti lexikon. 1. köt. Szerk. Schöpflin Aladár. Budapest: Thalia ny., 1929. p. 379-380.
Gyuris: 221. tétel
Teljes szöveg (MEK)

  [Lugosi Döme: Dugonics András szegedi monográfiájáról]. In: Dugonics András szegedi monográfiája. Sajtó alá rend. Lugosi Döme. Szeged: Szegedi Hírlapkiadó és Ny., 1929. p. 3-4; 26-29.

  Szerb Antal: Magyar preromantika. In: Minerva, 1929. 8. évf. p. 3-69.
Dugonics Andrásról p. 57-62.
Gyuris: 222. tétel

  Székely Károly: Dugonics közmondás-gyűjteményének előszava. In: Irodalomtörténeti közlemények, 39. évf. 3. füz. (1929), p. 357-359.
A munka keletkezéséről szóló, kéziratban maradt előszó közlése
Gyuris: 223. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Kőhalmi Gyula: Dugonics András. In: Magyar Tanítójelöltek Lapja, 3. évf. 9. sz. (1929. április), p. 12-13.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Gál Ferenc: Egy érdekes reklám a múlt század elejéről. In: Szegedi szemle, 2. évf. 15. sz. (1929. április 29.), p. 14.
Grünn Orbán Magyar- és Erdélyországi új- és ó-kalendáriumában (Szeged, 1813) Dugonics Etelkáját hirdeti a toldalékban

  Komlós Aladár: Az igazság a népiesség körül. 3. In: Nyugat, 22. évf. 13. sz. (1929. július 1.), p. 53.
Dugonicsot is megemlíti
Teljes szöveg (EPA)

1930

  LZ: Dugonics András szegedi monográfiája. Sajtó alá rend. Lugosi Döme. Szeged, 1929. In: Irodalomtörténeti közlemények, 40. évf. 1. sz. (1930), p. 112.
Teljes szöveg (EPA)

1931

  A. Zs. [Alszeghy Zsolt]: Dugonics András. In: Katolikus lexikon. 1. köt. Szerk. Bangha Béla. Budapest: Magyar Kultúra, 1931. p. 445.
Gyuris: 224. tétel

  Dugonics András. In: Magyar pedagógiai lexikon. 1. köt. Szerk. Kemény Ferenc. Budapest: Révai, 1931. h. 412-413.
Gyuris: 225. tétel

  Gyulai Á[gost]: Dugonics András: In: Gutenberg nagy lexikon. 9. köt. Budapest: Stephaneum ny., 1931. h. 296-297.
Illusztrált
Gyuris: 226. tétel

  Pintér Jenő: Dugonics András. In: Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. 4. köt. Budapest: Stephaneum ny., 1931. p. 705-734.
Gyuris: 227. tétel
Teljes szöveg (Arcanum)

1932

  Bibó István: Dugonics András. 1. Általános alapvetés. In: Népünk és nyelvünk, 4. évf. (1932), p. 155-161.
Gyuris: 228. tétel

  Diósi Géza: Dugonics emlékének. In: Szegedi új nemzedék, 14. évf. (1932. október 16.), p. 2.

1933

  Bálint Sándor: Dugonics András ismeretlen munkája. In: Széphalom, 7. évf. (1933), p. 50-51.
Szegedi nyilvános filozófiai vitatkozásának Nagykárolyban nyomtatott tételei a ferencesek alsóvárosi kolostorának könyvtárában
Gyuris: 229. tétel
Teljes szöveg (SZTE Contenta)

  Bibó István: Dugonics András. 2. Dugonics mint eposzíró. In: Népünk és nyelvünk, 5. évf. (1933), p. 155-162.
Folytatása nem jelent meg
Gyuris: 230. tétel

1934

  Kratochfill Baróti Dezső: Dugonics András és a barokk regény. Szeged: [Prometheus ny.], 1934. 70 p. (Értekezések a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetéből; 13.)
Teljes szöveg (SZTE Contenta)
A 2. kiad. Baróti Dezső névvel. (Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma; 10.)
Ismertette:
Gogolák Lajos. In: Budapesti hírlap, 1934. augusztus 5. p. 20.
Turóczi-Trostler József. In: Pester Lloyd, 1934. augusztus 11. Abendblatt, p. 4.
Szabó Zoltán. In: Élet, 1934. szeptember 16. p. 686.
Boldizsár Iván. In: Nemzeti újság, 1934. szeptember 16. p. 19.
Rónay György. In: Vasárnap, 1934. november 25. p. 467.
B. Gy. [Bálint György]. In: Pesti napló, 1935. január 6. p. 41.
Szinnyei Ferenc. In: Irodalomtörténet, 24. évf. 1-2. sz. (1935), p. 28-29.
Teljes szöveg (EPA)
Kenyeres Imre. In: Irodalomtörténeti közlemények, 45. évf. 2. füz. (1935), p. 208.
Teljes szöveg (EPA)
Sőtér István. In: Egyetemes philologiai közlöny, 60. évf. (1936), p. 83.
Gyuris: 231. tétel

  Bálint Sándor: Dugonics András ifjúkori dalgyűjteménye. In: Izenet, 1. évf. (1934), [1. rész] p. 57-60. és [2. rész] p. 123-127.
Megjelent még:
Bálint Sándor: Irodalomtörténeti tanulmányok. Szeged: Árpád ny., 1935. p. 7-26.
Gyuris: 232. tétel

  Dugonics András. In: Szegedi friss újság, 35. évf. 30. sz. (1934. február 4.), p. 2. - (Szeged szobrai)
Dugonics András életéről, műveiről és végül a szobrról

  Diósi Géza: Piarista drámaírók Szegeden – Az iskoladráma szerepe a tanításban. - Pécsy Domonkostól Dugonics Andráson át – Sík Sándorig. In: Szegedi katolikus tudósító, 8. évf. 6. sz. (1934. március 30.), p. 113-115.

1935

  Móra Ferenc: A jó öreg Dugonics ; András tisztelendő. In: Móra Ferenc: Napok, holdak, elmúlt csillagok. Budapest: Genius, 1935. p. 1-14.
Megjelent még:
Móra Ferenc: Elkallódott riportok. – Napok, holdak, elmúlt csillagok. Budapest: Magvető, 1958. p. 251-263.
Gyuris: 233. tétel

  Waldapfel Imre: [Dugonics András Horatius-fordításairól]. In: Horatius noster. Magyar Horatius. Budapest: Löbl, 1935. p. 153-154.

  Ongrádi József: A piaristák irodalomtörténeti munkássága. Budapest: Élet ny., 1935. 95 p. (Palaestra Calasanctiana; 8.)
Dugonics András Gyöngyösi-kiadásáról: p. 21-27.
Gyuris: 234. tétel

  Kovalovszky Miklós: A magyar irodalom névadása. In: Magyar nyelv, 31. évf. (1935), p. 23-35. – (Az irodalmi névadás 6.)
Dugonics András névalkotásáról p. 23-26.
Gyuris: 235. tétel

  Nagymihály Sándor: Az első magyar színműírónő: Moór Anna „színjátszónő”, Dugonics András drámáinak szerzőtársa. In: Pesti napló, 1935. január 1. p. 26.
Rehákné Moór Anna alkalmazta színre a Toldi Miklóst, a Bátori Máriát és a Beregi [helyesen Berényi] Jólántát (Kun Lászlót)
Gyuris: 236. tétel

  Nagymihály Sándor: Dugonics András küzdelmei a magyar nemességért és az egyetemi katedráért. Az első magyar regényíró pályájának tragikus regénye. In: Magyar hírlap, 1935. január 20. p. 29-30.
Gyuris: 237. tétel

  Nagymihály Sándor: Dugonics András múzsája. In: Magyarország,
1.[rész], 1935. március 17. p. 8.
2.[rész], 1935. március 19. p. 15.
3.[rész], 1935. március 20. p. 8.
4.[rész], 1935. március 21. p. 8.
5.[rész], 1935. március 22. p. 8.
6.[rész], 1935. március 23. p. 8.
Rehákné Moór Anna
Gyuris: 238. tétel

  F. I. [Fehér István]: A Dugonics nemzedék családfáját Szegeden állítja össze a család egyik leszármazottja. In: Szegedi új nemzedék, 17. évf. 173. sz. (1935. augusztus 1.), p. 3-4.
Dugonics Nándor (Jászfényszaru)

  Lugosi Döme: Dugonics András verse az édesanyjáról. In: Szegedi új nemzedék, 17. évf. 294. sz. (1935. december 25.), p. 13-14.

1936

  Zsigmond Ferenc: Dugonics stílusa. In: Pallas Debrecina. Dolgozatok a Debreceni Református Kollégium Tanárképző-Intézetének tízéves fennállása alkalmára. Debrecen: Bertók ny., 1936. p. 505-530. (A Debreceni Református Kollégium Tanárképző-Intézetének dolgozatai; 13.)
Ismertette:
Solt Andor. In: Irodalomtörténeti közlemények, 47. évf. 1. füz. (1937), p. 92-95.
Teljes szöveg (EPA)
Beke Ödön. Magyar nyelvőr, 67. évf. (1938), p. 71-72.
Gyuris: 239. tétel
Teljes szöveg (MTAK)

  Pallos Kornél: Dugonics András (1740-1756-1818). In: Pallos Kornél: XVIII. századvégi szerzetesíróink és a felvilágosodás. Budapest: Szerző, [1936]. p. 31-35.

  Baróti Dezső: Dugonics, Shakespeare, Metastasio (Az Etelka Karjelben forrásához). In: A Színpad, 2. évf. (1936), p. 77-79.
Gyuris: 240. tétel

  Cserzy Béla: A „prókátor” Dugonics. In: Szegedi friss újság,
[1. rész], 1936. augusztus 9. p. 4.
2. [rész], 1936. augusztus 11. p. 5.
3. [rész], 1936. augusztus 12. p. 5.
Megjelent még:
A „pöreskedő” Dugonics címmel. In: Cserzy Béla: Tegnap történt … (Feljegyzések a régi Szeged életéből). Szeged: Endrényi ny., 1936. p. 65-76.
Dugonics András unokaöccse ellen írt röpiratának közlése
Gyuris: 241. tétel

  Dugonics András: Magyar példabeszédek és jeles mondások gyűjteménye. In: Hargitaváralja, 1. évf. 1. sz. (1936. augusztus 10.), p. 13-14. – (Ismertetés)
Összeállította Szabó Béla

  Techert [Tompa] József: Csokonai nyelvi forrásai. 5. [rész]. In: Magyar nyelv, 32. évf. (1936), p. 311-317.
Dugonics András hatásáról
Gyuris: 242. tétel

1937

  Szalay József: Dugonics Andrástól Móra Ferencig. In: Városkultúra, 10. évf. 5-6. sz. (1937. március 28.), p. 69-73.
Teljes szöveg (SZTE Contenta)

  Diósi Géza: Dugonics András halálának évfordulóján. 150 éves Dugonics híres regénye, az Etelka. In: Szegedi új nemzedék, 19. évf. 167. sz. (1937. július 25.), p. 1-2.

  Tóth László, ifj.: Dugonics András. [Vers]. In: Szegedi új nemzedék, 19. évf. 248. sz. (1937. október 31.), p. 9.
A szegedi piarista gimnázium november 2-i emlékünnepén Dugonics András sírjánál Tóth Ágoston 8. oszt. tanuló által elszavalt vers

1938

  Diósi Géza: A százötvenéves Etelka. (Irodalomtörténeti tanulmány). In: A kegyestanítórendiek vezetése alatt álló szegedi városi róm. kat. Dugonics András Gimnázium értesítője az 1937-38. iskolai évről. [Szerk.] Karl János. Szeged: Juhász ny., 1938. p. 15-47.
Különlenyomatban és sorozatban (A Szegedi Piarista Diákszövetség „Vademecum” füzetei; 5.) is megjelent.
Ismertette:
m-f [Maron Ferenc?]. Szegedi napló, 1938. június 26. p. 7.
Nagy Sándor. In: Irodalomtörténet, 27. évf. 7-8. sz. (1938), p. 190-192.
Teljes szöveg (EPA)
In: Pesti Napló, 1938. október 9. p. 36.
P. B. [Pénzes Balduin]. In: Pannonhalmi szemle, 14. évf. (1939), p. 227.
Gyuris: 243. tétel

  Magyar László: A Somogyi Könyvtár megvásárolta a Bibliotheca Dugonicsiana-t. Mesze földről került vissza Szegedre Dugonics András egykori könyvtára. In: Délmagyarország, 14. évf. 74. sz. (1938. április 3.), p. 7.
A Somogyi-könyvtár dr Telcs Józseftől vásárolta meg a könyvtártöredéket
Gyuris: 244. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Kerékgyártó Imre: A százötvenéves „Etelka”. In: Nemzeti újság, 1938. április 3. p. 19.
Gyuris: 245. tétel

  A Dugonics Társaság közgyűlése. Az „Etelka” 150 éves jubileuma a felolvasó ülésen. Szegedi új nemzedék, 20. évf. 92. sz. (1938. április 26.), p. 2.

  Császár Károly: Dugonics és Péczeli. In: Pásztortűz, 1938. május p. 302-304.
Gyuris: 246. tétel

  (r. ő.) [Gáspár Jenő]: Dugonics Etelkája. In: Koszorú, 1938. június p. 242.
Gyuris: 247. tétel

  i. m. [Iván Mihály]: Dugonics András eddig ismeretlen iskoladrámáját fedezték fel Szegeden. In: Nemzeti újság, 1938. június 26. p. 27.
Dugonics András kéziratos kötete Csépán került elő Bárány Dezső plébánostól. Tartalma: Exercitatio Comico-Academica, Actio Dialogica és első szegedi magyar nyelvű szentbeszéde
Gyuris: 248. tétel

  Diósi Géza: Dugonics András ismeretlen iskoladrámája került elő. – Szegeden írt két darabját Szegeden fedezték fel. – Nagyértékű a Dugonics kézirat-gyűjtemény. In: Szegedi új nemzedék, 20. évf. 142. sz. (1938. június 26.), p. 2-3.
Gyuris: 249. tétel

  Diósi Géza: Dugonics „Etelká”ja, a barokk regény. In: Délmagyarország, 14. évf. 130. sz. (1938. június 12.), p. 5-6.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Osváth Tibor Ottó: A 150 éves Etelka. In: Függetlenség, 153. sz. (1938)
Gyuris: 250. tétel

  Forgács Antal: A százötven éves Etelka. In: Literatura, 1938. augusztus 15. p. 301-302.
Gyuris: 251. tétel

  Diósi Géza: Dugonics szegedi éve. Első magyarnyelvű szentbeszéde Szegeden. In: Katolikus Alföld, 3. (18.) évf. 9. sz. (1938. november 15.), p. 134.

  Simon Árkád: Egy elfelejtett magyar regény margójára. In: Magyar kultúra, 1938. december 20. p. 325-327.
Gyuris: 252. tétel

  Diósi Géza: Dugonics András ifjúkora. Szegedi tanárságának éve: 1761-72 [!62] - Első magyar nyelvű szentbeszéde Szegeden. In: Délmagyarország, 14. évf. 283. sz. (1938. december 25.), p. 29.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1939

  Diósi Géza: Dugonics András ismeretlen kéziratgyűjteménye. Adalékok Dugonics írói munkásságához. Ismeretlen iskoladrámája, egy drámai kísérlete és első magyarnyelvű szentbeszéde Szegeden. In: A kegyesrendiek vezetése alatt álló szegedi városi róm. kat. Dugonics András Gimnázium évkönyve 1937-38. iskolai évről. [Szerk.] Karl János. Szeged: Juhász ny., 1939. p. 39-45.
A Csépán előkerült kéziratkötet ismertetése
Ismertette:
Nagy Sándor. In: Irodalomtörténet, 28. évf. 7. sz. (1939), p. 184-187.
Teljes szöveg (EPA)
Gyuris: 253. tétel

  Paku Imre: A szegedi irodalom. - (A Szegedi-kódextől Dugonics András haláláig). In: Délmagyarország, 15. évf. 81. sz. (1939. április 9.), p. 19-20.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Trócsányi Zoltán: Archaizálás és a kuruc-balladák hitelessége. In: Magyar könyvszemle, 63. évf. 2. füz. (1939. április-június), p. 208.
Egy apokrif Dugonics-levelet idéz a Felvidék 1863. évi számából
Teljes szöveg (EPA)

  Waldapfel Imre: Waldapfel Imre: Jegyzetek a Zalán futásához 1. Dugonics és Vörösmarty. In: Irodalomtörténeti közlemények, 49. évf. 3. füz. (1939), p. 262-266.
Dugonics András hatása a Zalán futására
Gyuris: 254. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Kelemen Géza: Régi magyar Horatius-fordítók. In: Irodalomtörténeti közlemények, 49. évf. 4. füz. (1939), p. 388-392.
Dugonics fordításairól is
Gyuris: 255. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Dugonics András és Berecz János emlékének hódolt vasárnap a Piarista Diákszövetség. Juhász István , a szövetség új elnöke. In: Szegedi új nemzedék, 21. évf. 138. sz. (1939. június 2.), p. 6.

  A Dugonics-Társaság akciót indított Dugonics András „Magyarország várai” című műve kéziratának megszerzésére. In: Délmagyarország, 15. évf. 244. sz. (1939. október 26.), p. 6.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Megveszi a város a Dugonics-kéziratot. In: Délmagyarország, 15. évf. 246. sz. (1939. október 28.), p. 5.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  (v. gy.) [Vér György]: A litterátus főkapitány könyvei a kalapács alatt. In: Délmagyarország, 15. évf. 248. sz. (1939. október 31.), p. 3-4.
Dugonics Andrásnak a magyar várakról szóló kéziratának megszerzéséről is
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Tonelli Sándor: Dugonics kinyújtja a kezét… In: Délmagyarország, 15. évf. 263. sz. (1939. november 19.), p. 6.
Dugonics Andrásnak a magyar várakról szóló kéziratának megszerzéséről is
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Csányi Piroska: Dugonics András. In: Délmagyarország, 15. évf. 292. sz. (1939. december 24. - Karácsonyi melléklet), p. 1-3.
Születésének 200-ik évfordulóján tart megemlékezést a Dugonics-Társaság. - Illusztrált
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1940

  A finn–magyar rokonság a Dugonics-társaság ülésén. In: Délmagyarország, 16. évf. 23. sz. (1940. január 3.), p. 2.
Baróti Dezső az Etelka finn vonatkozásairól is beszélt
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Dugonics András születései évfordulója. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 4. sz. (1940. január 6.), p. 5.

  A Dugonics-Társaság emlékszobrának áldozott az első regényíró emlékének. In: Délmagyarország, 16. évf. 46.. sz. (1940. február 27.), p. 5.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Diósi Géza: Dugonics András születése évének 200-ik fordulóján. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 51. sz. (1940. március 3.), p. 5.
Fölolvasta a Dugonics Társaság közgyűlésén

  Szabó Zsigmond: Attila szegedi lakhelyét jelzi a Széchenyi-téren egy vastábla a kapu fölött. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 67. sz. (1940. március 24.), p. 5-6.
Széchenyi tér 13., Grünn Orbán-ház. Dugonics Etelkájára is utal

  Herczeg Ferenc emlékezése Dugonics Andrásról a DMKE vasárnapi közgyűlésén. In: Délmagyarország, 16. évf. 97. sz. (1940. április 30.), p. 3.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Herczeg Ferenc: Első Etelka. In: Új idők, 1940. május 12. p. 535-536.
Illusztrált, az itt közölt arckép a Merkur von Ungarn 1787. évi 12. számában megjelent rézmetszet reprodukciója
Gyuris: 256. tétel

  Kalmár-Maron Ferenc: Aki a Dugonics-szobrot „összehegedülte” - Reményi Ede, a legendás tehetségű „magyar Paganini” - változatok a „Repülj fecském …” és a Rákóczi-induló körül. In: Délmagyarország, 16. évf. 115. sz. (1940. május 23.), p. 4.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Bálint Sándor: Dugonics András emlékezete. In: Katolikus szemle, 1940. október p. 368-371.
Gyuris: 257. tétel

  Lugosi Döme: Dugonics András 1740-1940. In: Szegedi friss újság, 41. évf. 243. sz. (1940. október 13.), p. 1.

  Tápay-Szabó: László: Dugonicsék. In: Újság, 1940. október 16. p. 8.
Gyuris: 258. tétel

  Paku Imre: Dugonics András emlékezete. (Születésének kétszázadik évfordulójára). In: Magyar nemzet, 1940. október 17. p. 9.
Gyuris: 259. tétel

  M. F. [Maron Ferenc]: Dugonics András. In: Délmagyarország, 16. évf. 238. sz. (1940. október 18.), p. 1.
Gyuris: 260. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Dugonics András kétszáz éve. In: Nemzeti újság, 1940. október 18. p. 7.
Gyuris: 261. tétel

  Diósi Géza: Dugonics András (1740-1818). In: Szegedi új nemzedék, 22. évf.(1940. október 18.), p. 1-2.
Gyuris: 262. tétel

  Márky Imre: Dugonics András. Születésének kétszázadik évfordulója. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. (1940. október 18.), p. 6.
Gyuris: 263. tétel

  Kéry László: Dugonics András. In: Új magyarság, 243. sz. (1940. október)
Gyuris: 264. tétel

  Diósi Géza: Dugonics András tanári évei. I.[rész]. In: Délmagyarország, 16. évf. 240. sz. (1940. október 20.), p. 5-6.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Dugonics András emléke Szegeden. Ma emlékezik Szeged irodalmi világa Dugonics András születése 200-ik fordulójáról. In. Szegedi napló, 1940. október 20. p. 9.
Gyuris: 265. tétel

  Lugosi Döme: Ismeretlen adatok Dugonics Andrásról. [1.] A Dugonics-család ősi neve és dalmata származása. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 240. sz. (1940. október 20.), p. 5-6.

  Dugonics András születésének 200-ik évfordulóját ünnepelte Szeged társadalma. In: Délmagyarország, 16. évf. 241. sz. (1940. október 22.), p. 3.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Dugonics András emlékezete. Ünnepi üléssel hódolt a Dugonics-Társaság névadója születésének kétszázadik évfordulóján. - A Tömörkény irodalmi kör ünnepélye. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 241. sz. (1940. október 22.), p. 5.

  Baróti Dezső: Etelka védelmében. In: Magyar nemzet, 1940. október 26. p. 6.
Az Etelka név képzése
Gyuris: 266. tétel

  Diósi Géza: Dugonics András Szeged első egyetemi tanára. II. [rész]. In: Délmagyarország, 16. évf. 246. sz. (1940. október 27.), p. 4.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Lugosi Döme: Ismeretlen adatok Dugonics Andrásról. 2. Válasz - levelekre. Dugonics András ősei és családja. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 246. sz. (1940. október 27.), p. 8.

  Lugosi Döme: Ismeretlen adatok Dugonics Andrásról. 3. Dugonya Miklós. - idb. Dugonics András. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 250. sz. (1940. november 3.), p. 7-8.

  Kovalovszky Miklós: Dugonics és a nevek. In: Magyar nemzet, 1940. november 5. p. 9.
Gyuris: 267. tétel

  Lugosi Döme: Ismeretlen adatok Dugonics Andrásról. 4. idb. Dugonics András. - Dugonics Ádám - Dugonics Antal. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 256. sz. (1940. november 10.), p. 10.

  Lugosi Döme: Ismeretlen adatok Dugonics Andrásról. 5. Dugonics Antal. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 262. sz. (1940. november 17.), p. 8.

  Galambos Gruber Ferenc: Dugonics András és a magyar regény. In: Magyar kultúra, 1940. november 20. p. 151-152.
Gyuris: 268. tétel

  Lugosi Döme: Ismeretlen adatok Dugonics Andrásról. 6. Dugonics a szegedi gimnáziumban. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 268. sz. (1940. november 24.), p. 6-7.

  Lugosi Döme: Ismeretlen adatok Dugonics Andrásról. 7. [Élete 1756 és1761 között]. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 274. sz. (1940. december 1.), p. 8-9.

  Lugosi Döme: Ismeretlen adatok Dugonics Andrásról. 8. [Élete 1761 és 1762 között]. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 279. sz. (1940. december 8.), p. 8.

  Lugosi Döme: Ismeretlen adatok Dugonics Andrásról. 9. Préda históriája. [Öccse levele]. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 285. sz. (1940. december 15.), p.10.

  Lugosi Döme: Ismeretlen adatok Dugonics Andrásról. 10. [Élete 1763 és 1765 között]. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 291. sz. (1940. december 22.), p. 9-10.

  Kunszery Gyula: Etelkának kulcsa. In: Magyar nemzet, 1940. december 25. p. 28.
Gyuris: 269. tétel

  Makay Gusztáv: Az első magyar regényíró. In: Élet, 1940. december 29. p. 1106-1108.
Illusztrált, az itt közölt arckép a Merkur von Ungarn 1787. évi 12. számában megjelent rézmetszet reprodukciója
Gyuris: 270. tétel

  Lugosi Döme: Ismeretlen adatok Dugonics Andrásról. 11. [Élete 1765 és 1767 között]. In: Szegedi új nemzedék, 22. évf. 296. sz. (1940. december 29.), p. 8.

1941

  Jeney János: Dugonics András – 1740-1940. In: A magyar kegyestanítórend váci gimnáziumának évkönyve az 1940-41. iskolai évről. Szerk. Papp Elemér. Vác: Kapisztrán ny., 1941. p. 12-14.
Gyuris: 271. tétel

  Tiborc Lajos: Dugonics András írói értékelése (1740-1940). In: A kegyesrendiek vezetése alatt álló szegedi városi róm. kat. Dugonics András Gimnázium évkönyve az 1940/41. iskolai évről. [Szerk.] Csonka Mihály. Szeged: Juhász ny., 1941. p. 33-36.
Gyuris: 272. tétel

  Baróti Dezső: Bevezetés [Dugonics Andrásról]. In: Téténynek ékessége melyet versekben foglalt Dugonics András s most az eredeti kézirat szerint nyomtatásban kibocsájtott Baróti Dezső. Szeged: Szegedi Városi ny., 1941. p. 3-11.
Gyuris: 2. tétel

  Lugosi Döme: Ismeretlen adatok Dugonics Andrásról. 12. [Élete 1768 és 1774 között]. In: Szegedi új nemzedék, 23. évf. 4. sz. (1941. január 5.), p. 10.

  Lugosi Döme: Ismeretlen adatok Dugonics Andrásról. 13. [Élete 1768 és 1774 között]. In: Szegedi új nemzedék, 23. évf. 9. sz. (1941. január 12.), p. 8.

  Kristóf György: Dugonics András – Erdélyben. In: Nép és nyelv, 1941. február p. 48-51.
Medgyesi tanárkodásának nyomai műveiben
Gyuris: 273. tétel

  Sík Sándor: Dugonics emlékezete. In: Koszorú, 1941. június p. 230-236.
Gyuris: 274. tétel

  Egy kiadatlan Dugonics-kézirat. (Baróti Dezső tanulmánya: „Téténynek ékessége”). In: Délmagyarország, 17. évf. 134. sz. (1941. június 15.), p. 9. - (Könyvek)
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Balanyi György: Dugonics András, az egyetemi tanár. In: Búvár, 7. évf. 8. sz. (1941. augusztus), p. 345-350.
Dugonics András arcképével

  Cs. B. [Csajkás Bódog]: Dugonics András betegsége. In: Délmagyarország, 17. évf. 280. sz. (1941. december 7.), p. 9-10.
Dugonics András tüdőbajban szenvedett, melyről a szegedi városi tanácsnak írt levele tudósít. Az 1793. szeptember 21-i levél közlésével
Gyuris: 275. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1942

  Tolnai Gábor: Téténynek ékessége, melyet versekbe foglalt Dugonics András s most az eredeti kézirat szerint nyomtatásban kibocsátott Baróti Dezső. In: Irodalomtörténet, 31. évf. 2. sz. (1942), p. 100.
Dugonics kéziratban maradt művének 1941-es kiadásáról
Teljes szöveg (EPA)

  Madácsy László: A Dugonics-Társaság Dugonics-emlékkiállítása. In: Délmagyarország, 18. évf. 272. sz. (1942. november 29.), p. 4.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Krammer Jenő: Dugonics-kiállítás Szegeden. In: Délvidéki szemle, 1942. december p. 531-532.
A Dugonics-Társaság fennállásának 50. évfordulója alkalmából
Gyuris: 276. tétel

  Rátkai László: Dugonics András: Téténynek ékessége. In: Délvidéki szemle, 1. évf. (1942), p. 255.– (Új könyvek)
Teljes szöveg (SZTE Contenta)

1943

  A Dugonics-Társaság összegyűjti Szeged műemlékeit. In: Délmagyarország, 19. évf. 49. sz. (1943. március 2.), p. 4.
A társaság 50 éves jubileumi ünnepség-sorozatára indítványozza a Dugonics András-bibliográfia, -emléktábla és a Dugonics-plakett elkészítését
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Csajkás Bódog: Dugonics András betegsége. In: Délvidéki szemle, 1943. április p. 156-158.
Gyuris: 277. tétel
Teljes szöveg (SZTE Contenta)

  Tóth László, ifj.:Piros pünkösd napján hajnalban születtél … Feledésbe menő pünkösdi népszokások Szeged környékén. In: Szegedi uj nemzedék, 25. évf. 133. sz. (1943. június 13.), p. 8.
A pünkösdölés „szertartását” Dugonics András jegyezte föl először a magyar irodalomban

  V. J. [Vásárhelyi Júlia]: Az első magyar regényíró emlékezete. Dugonics András. In: Pesti hírlap, 1943. július 25. p. 5.
Gyuris: 278. tétel

1944

  Gulyás Pál: Dugonics András. In: Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat. 6. köt. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1944. h. 340-342.
Gyuris: 279. tétel

  Szabó János Tibor: Dugonics András népessége. Szakdolgozat. Szeged: 1944.
A József Attila Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének Könyvtárában 215. szám alatt

1947

  Kulcsár Adorján: Az első magyar könyvsiker. In: Diárium, 1947. június p. 83.
Az Etelka sikerének oka
Gyuris: 280. tétel

  Dugonics András. In: Vándortűz, 1944. június p. 8.
Gyuris: 281. tétel

  Maron Ferenc: Nem ismeretlen többé Dugonics András iskoladrámája. – Változás a középiskolai irodalomtörténeti tankönyvben. – Értékes lelet a csépai plébánián. – Színdarab a „magyarrá-születés” hőskorából. In. Kis újság, 1947. december 25. p. 9.
Gyuris: 282. tétel

1948

  Szerződés a szegedi Dugonits szobor elkészítésére. In: Izsó Miklós levelei. Budapest: Múz. Közp. Prop. Irod., 1958. p. 83-84.

1952

  Vándor András: Dugonics András Jólánka c. regényének kulcsa és elemzése. Szakdolgozat. [Gépirat]. Szeged, 1952. 43 lev.
A József Attila Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének Könyvtárában 171. szám alatt volt kereshető
Gyuris: 283. tétel

  Magyar Tenger - Vihadar - Pá! - Arany János - Dugonics egyezés. In. Magyar nyelvőr, 76. évf. 4. sz. (1952. július-augusztus), p. 307.
Teljes szöveg (MTAK)

1954

  Zs. E. [Zsadányi Ede]: Dugonics András (1740-1818). In: A Kereszt, 1954. május 27. p. 6.
Gyuris: 284. tétel

1955

  Békés István: Dugonics András (1740-1818). In: Hazádnak rendületlenül. A magyar nép aranykönyve. Írta és összeáll. Békés István. Budapest: Művelt Nép, 1955. p. 86.
Illusztrált, a közölt arckép Merényi Rudolf ceruzarajza
Gyuris: 285. tétel

  Lőrincz Imre: Dugonics András. In: Vigilia, 1955. február p. 71-76.
Gyuris: 286. tétel

1956

  Benkő Loránd: Az irodalmi nyelvi ö-zés XVIII. századi helyzetéről. In: Magyar nyelv, 52. évf. (1956), p. 271-279.
Dugonics Andrásról p. 275-276.
Gyuris: 287. tétel

  Turi László: Dugonics Etelkája. Szakdolgozat. [Gépirat]. Szeged: 1956.
A József Attila Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének Könyvtárában 166. szám alatt volt kereshető

  Szegedi Péter [Péter László]: Szobraink humora. In: Délmagyarország, 12. [46.] évf. 219. sz. (1956. szeptember 16.), p. 6.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)
Megjelent még:
Péter László: Szobraink humora. In: Délmagyarország, 86. évf. 17. sz. (1996. január 20.), p. 5.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1957

  Soós Gyula: A szegedi Dugonics-szobor. In: Művészettörténeti értesítő, 6. évf. 2-3. sz. (1957), p. 203-207.
Izsó Miklós és Huszár Adolf alkotása, illusztrált
Gyuris: 288. tétel
Teljes szöveg (EPA)

  Dugonics-familiának a magyar nemesség elérésére tett iparkodása. In: Magyarok beszélnek. Szemelvények emlékiratokból. [... vál. Hatvany Lajos és Belia György]. [Budapest]: Szépirodalmi Kvk., 1957. p. 367-368.

  Bálint Sándor: Lajmás, szamár, lukmájer. In: Magyar nyelvőr, 81. évf. (1957), p. 323-324.
Teljes szöveg (MTAK)

1958

  Mezei Márta: Történeletszemlélet a magyar felvilágosodás irodalmában. Budapest: MTA Irodalomtörténeti Intézete, 1958. 95 p.
Dugonics Andrásról p. 46-60., 83-84.

  Sípos István: Három szlovák népdal Dugonics András fiatalkori versei között. In: Filológiai közlöny, 4. évf. (1958), p. 350-351.
A kéziratban talált versek közlése
Gyuris: 289. tétel

  Századok. - Emberek. - Magyarok. Dugonics András halálának 140 éves évfordulója. In: Magyar hírek, 1958. július 15. p. 9.

  Izsó Miklós: A Dugonics szoborbizottság elnökéhez. [Levél.] 1875. március 3. In: Izsó Miklós levelei. Budapest: Múz. Közp. Prop. Irod., 1958. p. 96.

  Kordé Imre: Dugonics András. In: Tiszatáj, 1958. szeptember p. 8.
Gyuris: 290. tétel

1960

  Benkő Loránd: A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszában. Budapest: Akad K., 1960. 548 p., 21 t., 2 térk.
Értékes adatokat nyújt elszórtan Dugonics nyelvére és írói munkamódszerére vonatkozóan
Gyuris: 291. tétel

  Csongor Győző: Kilodul egyszer Debrecenből … Emlékezés Csokonai és Dugonics pesti találkozására. In: Délmagyarország, 50. évf. 251. sz. (1960. október 23.), p. 6.
Gyuris: 292. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1961

  Kordé Imre: Boszorkánylegenda Dugonics András édesanyja körül. In: Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Ethnographica et Linguistica. In memoriam Gedeon Mészöly. Szeged: Szegedi Városi ny., 1961. p. 115-117.
Különlenyomat (Irodalomtörténeti dolgozatok; 21.)
Gyuris: 293. tétel

  Kordé Imre: A XVIII. századi Szeged és folklorisztikus elemek az Etelkában. (Részlet). In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricum. Tom. 1. (1960-1961), Szeged: Szegedi Városi ny., 1961. p. 13-20.
Különlenyomat (Irodalomtörténeti dolgozatok; 23.)
Gyuris: 294. tétel

  Dugonics meg a hajcsárok. In: Új ember, 17. évf. 3. sz. (1961. január 15.), p. 3.

1962

  Diósi Géza: Dugonics András. (Tanárságának kezdete és első magyar nyelvű szentbeszéde 200 évvel ezelőtt Szegeden). In: Katolikus szó, 1962. január 21. p. 6.
A Juvenilia-kéziratban található beszéd ismertetése

1963

  Ko. I. [Kordé Imre]: Dugonics András. In: Magyar irodalmi lexikon 1. köt. Főszerk. Benedek Marcell. Budapest: Akad K., 1963. p. 269-271.
Illusztrált
Gyuris: 295. tétel

1965

  Mezei Márta: Dugonics András (1740-1818). In: A magyar irodalom története. 3. köt. Főszerk. Sőtér István. Budapest: Akad. K., 1965. p. 114-118.
Gyuris: 296. tétel

  Vértesy Miklós: Dugonics álmoskönyve. In: A Könyv, 1965. június p. 206.
Álmoskönyv Dugonics könyvtárából
Gyuris: 297. tétel

  K. S. I. [Kovács Sándor Iván]: Kis szegedi irodalomtörténet. 3. [rész]. In: Tiszatáj, 1965. augusztus, p. 3-4.
Illusztrált
Gyuris: 298. tétel

  Hutás Magdolna, R.: Az ikes igék ragozása Dugonics András nyelvében. In: Magyar nyelv, 61. évf. (1965), p. 326-338.
Gyuris: 299. tétel

  Jenő István: Dugonics András. Születésének 225. évfordulójára. In: Délmagyarország, 55. évf. 245. sz. (1965. október 17.), p. 4.
Gyuris: 300. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Csongor Győző: Az „abszolut” Dugonics. In: Délmagyarország, 55. évf. 289. sz. (1965. december 8.), p. 6. – (Szegedi miniatűrök)
Szemelvények a Magyar példa beszédek és jeles mondások című kötetből
Gyuris: 301. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1966

  Hollóházy András: Az első magyar „bestseller”. In: Új ember, 1966. február 6. p. 4.
Gyuris: 302. tétel

  [Gyuris György]: Előkerült Dugonics elveszetnek hitt kézirata. In: Délmagyarország, 56. évf. 156. sz. (1966. július 3.), p. 11.
A Magyar várak története
Gyuris: 303. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Gyuris György: Dugonics András könyvtára. In: Somogyi-könyvtári híradó, 4-5. évf. (1966), p. 44-50.
Gyuris: 304. tétel

1968

  Wagner György (18-19. sz. fordulója): festő. Pesten dolgozott. Műveiből Dugonics András pasztell arcképe ismeretes (1796). In: Művészeti Lexikon 4. köt. R-Z. Budapest: Akadémiai K., 1968. 4. köt. p. 717.

  Wagner József Frigyes (18. sz. vége - 19. sz. eleje): festő. Budán és a Felvidéken pasztell arcképeket festett. Czetter Sámuel ő művét sokszorosította. Nevét olykor Szekeresnek írta. In: Művészeti Lexikon 4. köt. R-Z. Budapest: Akadémiai K., 1968. 4. köt. p. 718.
Több forrás szerint ő festette azt a Dugonics mellképet, amelyről 1797-ben metszetet készített Czetter Sámuel

  Madácsi László: Dugonics András. In: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve, 1968. p. 5-9.
Teljes szöveg (Hungaricana)

  Szendrey János: A Dugonics-emlékünnepségekről dr. -- beszél. In: Szegedi Egyetem, 1968. február 8. p. 3.
Gyuris: 305. tétel

  Dugonics-emléknapok. In: Csongrád megyei hírlap, 1968. április 28. p. 9.
Az emléknapok rendezvényei
Gyuris: 306. tétel

  Dugonics András. In: Iskolánk hangja. 2. sz. (1968), p. 1.
Megemlékezés a szegedi Tömörkény Gimnázium lapjában
Gyuris: 307. tétel

  Holnap kezdődnek a Dugonics-emléknapok. In: Délmagyarország, 58. évf. 103. sz. (1968. május 4.), p. 5.
Gyuris: 308. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Dugonics emléknapok. Szeged, 1968. május 5-6. [Műsorfüzet]. Szerk. Fazekas István. Szeged: Szegedi Városi ny., 1968 [16] p.
Tartalma:
1.) Csokonai Vitéz Mihály: Dugonics oszlopa. p. 1.
2.) Illyés Gyula: Mennyi a föltámadás-képes írónk! p. 2.
3.) Juhász Gyula: Dugonics oszlopánál p. 12.
4.) Papp Lajos: Oratio. Dugonics András emlékezetére p. 13-14.
5.) [Gyuris György]: Bibliográfiai tájékoztató p. 15.
Illusztrált, a borítón közölt arckép Tóth Sándor plakettjének fényképe
Gyuris: 309. tétel

  Kovács Sándor Iván: Százötven éve halt meg Dugonics András. In: Csongrád megyei hírlap, 1968. május 5. p. 7.
Gyuris: 310. tétel

  Dugonics-emléknapok. In: Csongrád megyei hírlap, 1968. május 7. p. 1.
Gyuris: 311. tétel

  Emlékezés Dugonics Andrásra. In: Délmagyarország, 58. évf. 105. sz. (1968. május 7.), p. 3.
Gyuris: 312. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Dugonics emlékest és kiállítás Szegeden. In: Magyar nemzet, 1968. május 7. p. 3.
Gyuris: 313. tétel

  Dugonics emlékezete. Ünnepségek az író halálának 150. évfordulóján. In: Szegedi Egyetem, 1968. május 23. p. 3.
Gyuris: 314. tétel

  Gyuris György: Dugonics András 1740-1818. In: Somogyi-könyvtári híradó, 7. évf. (1968), p. 141-142.
A Dohány-dal című versének közlésével
Gyuris: 315. tétel

  Szauder József: Dugonics András. In: Tiszatáj, 1968. július, p. 626-633.
Emlékbeszéd
Gyuris: 316. tétel

  Mocsár Gábor: Dugonics szobra körül. In: Tiszatáj, 1968. július, p. 634-638.
Dugonics András hatása, jelentősége, utóélete
Gyuris: 317. tétel

  (KSI) [Kovács Sándor Iván]: Dugonics András ünneplése Szegeden. In: Tiszatáj, 1968. július, p. 639-640.
Gyuris: 318. tétel

  Csukly László: Dugonics András emlékezete. In: Nógrád, 1968. július 21. p. 5.
Gyuris: 319. tétel

  Magyarka Ferenc: Az iskoladrámák és felújításuk Dugonics András emlékezetére. In: Csongrád megyei hírlap, 1968. július 25. p. 5.
Gyuris: 320. tétel

  Jenő István: 150 éve halt meg Dugonics András. In: Délmagyarország, 58. évf. 173. sz. (1968. július 25.), p. 5.
Gyuris: 321. tétel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Magyarka Ferenc: 150 éve halt meg Dugonics András, az első magyar regény szerzője. In: Magyar hírlap, 1968. július 25. p. 9.
Gyuris: 322. tétel

  Szalatnai Rezső: Százötven éve halt meg Dugonics András, az első magyar regény írója. In: Magyar nemzet, 1968. július 25. p. 4.
Gyuris: 323. tétel

  S.: Dugonics András emlékezete. In: Népszabadság, 1968. július 25. p. 7.
Illusztrált
Gyuris: 324. tétel

  Dugonics, a matematikus. A Tömörkény gimnázium kézikönyve. In: Délmagyarország, 58. évf. 182. sz. (1968. augusztus 4.), p. 4.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Sinkó Ferenc: Dugonics András, szegedi gulyás … In: Új ember, 1938. augusztus 11. p. 1.
Gyuris: 325. tétel

  A matematikus író. In: Esti hírlap, 1968. augusztus 13. p. 2.

  P. L. [Péter László]: Dugonics-anekdoták. In: Magyar hírlap, 1968. augusztus 26. p. 9.
Gyuris: 326. tétel

  Szathmári István: Dugonics András nyelvéről és stílusáról. In: Magyar nyelv, 64. évf. (1968), p. 257-262.
Gyuris: 327. tétel

  Gyuris György: Dugonics-reflexiók. In: Tiszatáj, 1968. szeptember p. 877-878.
Gyuris: 328. tétel

  Lőkös Zoltán: A matematikus Dugonics. Diáknyomdászok mestermunkája. In: Magyar hírlap, 1968. szeptember 6. p. 9.

  Rónai Mihály András: Ami Dugoniccsal kezdődött. In: Magyar hírek, 1968. szeptember 21. p. 3.
Illusztrált, a közölt arckép és szoborrajz Pollák Zsigmond rézmetszete
Gyuris: 329. tétel

  Veres Péter: Kedves Tiszatájék! In: Tiszatáj, 22. évf. 9. sz. (1968. szeptember 22.), p. 847-848.
Dugonics Andrásról is

  Bálint Sándor: Az Etelka és Máriaradna. Dugonics András írói műhelyéből. In: Vigilia, 1968. december p. 812-815.
Gyuris: 330. tétel
Megjelent még:
Bálint Sándor: A hagyomány szolgálatában. Bp.: Magvető, 1981. p. 121-127.

  Magyarka Ferenc: 150 éve halt meg Dugonics András „a magyar regény atyja”. In: A Katolikus Szó naptára az 1969. évre. Budapest: Egyetemi ny., 1968. p. 84-86.
Gyuris: 331. tétel

  Moyzes Károly: Dugonics András 1740-1818. In. A’ mi vót vittatni való. Válogatás Dugonics András matematikai írásaiból. Összeáll. a Szegedi Tömörkény István Gimnázium matematikai munkaközössége. Sajtó alá rend. Kiss László. Szeged: Szegedi Városi ny., 1968. p. 9-17.
Gyuris: 45. tétel

  Madácsy László: Dugonics András. In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1968. p. 5-9.
Teljes szöveg (Hungaricana)

1969

  Gyuris György: Dugonics András. Bibliográfia. Szeged: Somogyi-könyvtár, 1969. 90 p. (A Somogyi-könyvtár kiadványai; 8.)

  Szigethy Gábor: Dugonics drámai magyarításai az első Magyar Játszó Szini Társaság Színpadán. In: Filológiai közlöny, 15. évf. 1-4. sz. (1969. január-december), p. 24-45.

  Dugonics András bibliográfia. In: Délmagyarország, 59. évf. 89. sz. (1969. április 20.), p. 11.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Maron Ferenc: Egy Dugonics-dráma eltűnésének és megkerülésének története. Irodalomtörténeti érdekességek a szegedi Somogyi Könyvtár most megjelent Dugonics-bibliográfiájának címszavai mögött. In: Magyar nemzet, 25. évf. 101. sz. (1969. május 4.), p. 12.

  Takács Lászlóné: A Dugonics-rokonság síremléke Szegvárott. In: Magyar nemzet, 25. évf. 109. sz. (1969. május 14.), p. 7.

  Polner Zoltán: Dugonics András és rokonsága. In: Csongrád megyei hírlap, 26. évf. 136. sz. (1969. június 15), p. 6.

  Szeged szobrai. Dugonics András. In: Délmagyarország, 59. évf. 249. sz. (1969. október 26), p. 5.
Fotóval
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1970

  Szénássy Barna: Dugonics András. In: A magyarországi matematika története. Budapest: Akadémiai K., 1970. p. 330-332.

1971

  Baróti Dezső: Dugonics András és a barokk regény. Téténynek ékessége. In: Baróti Dezső: Írók, érzelmek, stílusok. Budapest: Magvető, 1971. p. 88-135.

  Reutter, Camillo: Dereglye. In: Magyar nyelvőr, 95. évf. 1. sz. (1971. január-március), p. 99-103.
Az elsősorban Szegedről elterjedt szó magyarázata. Az írott nyelvben Dugonics András használta először
Teljes szöveg (MTAK)

  Bánhidi Zoltán: Torna. In: Magyar nyelv, 67. évf. 1. sz. (1971. március), p. 57-64.
A szó Dugonics András nyelvújítási alkotása

  Péter László: Emléküket őrzik az utcák. 14. Dugonics tér. In: Délmagyarország, 61. évf. 223. sz. (1971. szeptember 22.), p. 4.
A térről és névadójáról
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1972

  Bisztray Gyula: Dugonics András. Anekdoták. In: Bisztray Gyula: Jókedvű magyar tudósok. Budapest: Gondolat, 1972. p. 441-443.

  Gyuris György: Dugonics könyvtára. Szeged: Somogyi-könyvtár, 1972. 114 p. (A Somogyi-könyvtár kiadványai; 14.)
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)
Ismertette:
Tóth János. In: Magyar könyvszemle, 91. évf. 2. sz. (1975), p. 223-224.
Teljes szöveg (EPA)
Dugonics András könyvtára. Értékes katalógus a Somogyi-könyvtár kiadványai sorozatban. In: Délmagyarország, 62. évf. 141. sz. (1972. június 17.), p. 4.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)
Tóth András: Megjegyzések a Dugonics könyvtára című kiadványhoz. In: Somogyi-könyvtári híradó, 11. évf. 4. sz. (1972), p. 283-287.

  Hutás Magdolna, R.: Az ikes ragozás a közép-magyarországi írók nyelvében. Dugonics András. In: Hutás Magdolna, R.: Az ikes ragozás állapota Révai Miklós korában. Budapest: Akadémiai K., 1972. p. 79-82.

  Péter László: Új Dugonics-kézirattal gazdagodott a Somogyi-könyvtár. In: Délmagyarország, 62. évf. 177. sz. (1972. július 29.), p. 4.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Magyar várakról. Megkerült Dugonics-kézirat. In: Esti hírlap, 17. évf. 182. sz. (1972. augusztus 4.), p. 2.

  Hutás Magdolna, R.: Néhány megjegyzés Dugonics András és Sándor István szóhasználatához. In: Magyar nyelv, 1972. július-szeptember p. 324-325.

1973

  Lukáts János: Dugonics András (1740-1818). Bibliográfia. In: Lukáts János: A magyar irodalom története. B-E. Bp. 1973. p. 150-153.

  Péter László: Irodalmi emlékhelyeink. 15. A Dugonics tértől a Marx térig. In: Délmagyarország, 63. évf. 53. sz. (1973. március 4.), p. 4.
Anekdoták a Dugonics-szoborról
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Péter László: Irodalmi emlékhelyeink. 31. Dugonics nyomában. In: Délmagyarország, 63. évf. 72. sz. (1973. március 27.), p. 4.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Puruczki Béla: Irodalmi kincsesházak. Dugonics városában. In: Magyar nemzet, 29. évf. 140. sz. (1973. június 17.), p. 11.

  Veress Miklós: Dugonics csipeje. In: Délmagyarország, 63. évf. 281. sz. (1973. december 1.), p. 8.
A Dugonics-szobor avatásáról, a szoborbizottságról, a szobor fogadtatásáról
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1974

  Péter László: Möglépött, mint Dugonics. Egy szegedi szóláshasonlat keletkezéstörténete. In: Ethnographia, 1974. 2-3. sz. p. 523-526.
Teljes szöveg (Arcanum)

  Regőczi Emil: Kétszáz éves Dugonics földméréstana. In: Geodézia és kartográfia, 26. évf. 4. sz. (1974), p. 313.

1975

  Lengyel Dénes: Dugonics András nyomán. In: Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból és a kuruc korból. Budapest: Móra K., 1975. p. 404-407.

1976

  Bátyai Jenő: Lapok a szegedi tudomány- és technikatörténetből. 111. In: Délmagyarország, 66. évf. 144. sz. (1976. június 19.), p. 2.
Dugonics Andrásról is
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Apró Ferenc: A százéves Dugonics-szobor. In: Délmagyarország, 66. évf. 197. sz. (1976. augusztus 20.), p. 9.
Fényképpel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1977

  Kerényi Ferenc: Toldi Miklós a régi magyar színpadon. In: Irodalomtörténet, 9. (59.) évf. 2. sz. (1977), p. 460-472.
Dugonics drámájáról is

1978

  May István: Dugonics Aithiopika-fordítása. In: Filológiai közlöny, 24. évf. 3. sz. (1978. július-szeptember), p. 277-297.

1979

  Rózsa Gábor: Dugonics András „Tudákosság”-könyvei. In: XVIII. Bányamérő tapasztalatcsere és továbbképzés Szeged, 1979. május 16-18. Szolnok, 1979. p. 145-220.

  Dobó Balázs: Először írt magyarul matematikát. - Mondja inkább: bötűvetést. - Földmérő, nyelvújító, az Etelka szerzője. In: Esti hírlap, 24. évf. 214. sz. (1979. szeptember 12.), p. 4.

  Dobó Balázs: Folyamszabályozás - „tudákossággal”. In: Fejér megyei hírlap, 35. évf. 259. sz. (1979. november 4.), p. XVI.

  Kovács Judit: Böngészés a levéltárban. - “Kevélyeknek fittyet hányni”. In: Magyar nemzet, 35. évf. 270. sz. (1979. november 18.), p. 9.
A piaristákról és Dugonics Andrásról is

1980

  Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest: Akadémiai K., 1980. 757 p.
Dugonics Andrásról: p. 320., 344-345., 506., 523., 584., 591., 627-628., 656., 662-663., 669., 676.

  Dugonics András (1740-1818). In: Természet világa, 111. évf. 8. sz. (1980. augusztus), p. 3. - (A Természet világa arcképcsarnoka)

  Wagner József Frigyes: Dugonics András. Pasztell, 1796. In: Budapest, 1980. szeptember, p. 24.

1981

  Berlász Jenő: Egy ismeretlen Dugonics-kézirat. A zágrábi „Karikléa”. In: Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve, 1981. p. 485-492.
Dugonics András: Karikléa. A zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár R 3488 jelzetű dokumentuma
Teljes szöveg (EPA)

  A Kassai Magyar Társaság megalakulása - Dugonics Etelkája. In: Magyar Hirmondó. Válogatás. Sajtó alá rend., bev., jegyz. ell. Kókay György. Budapest: Gondolat, 1981. p. 452-453.

  Szelesi Zoltán: Izsó és Dugonics. In: Délmagyarország, 71. évf. 209. sz. (1981. szeptember 6.), p. 6.
A Dugonics-szoborról, fényképpel
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1982

  Dékány Endre: Dugonics András sírjánál. In: Új ember, 38. évf. 34. sz. (1982. augusztus 22.), p. 5.
Emlékezés Dugonicsra, fájdalom omladozó sírja felett

1983

  Csányi László: Voltaire és Dugonics. Utak a hazafiság forrásaihoz. In: Somogy, 11. évf. 4. sz. (1983. július-augusztus), p. 17-25.

1984

  Gyimesi István: Egy 200 éves magyar nyelvű matematika-könyv. Dugonics András matematikai munkássága a „Tudákosság Könyvei” alapján. In: Karácsonyi füzet, 1984. p. 120-190 .
A Karácsonyi füzetek a Kalazantinum növendékeinek minden év karácsonyára sokszorosított dolgozatai 1965/66, 1969-től. Gépirat. A példányok megtalálhatóak a Magyar Piarista Rendtartomány Központi levéltárában
Átdolgozott változata a teljes Dugonics-szótár nélkül:
Gyimesi István: Dugonics András matematikai munkássága. In: Piaristák Magyarországon 1642-1992. Budapest: A Magyar Piarista Tartományfőnökség, 1992. p. 186-231.

  Csongor Győző: Aki a magyar Apollót az igazmondó Mathézis birodalmába vezette: Dugonics András kétszáz éves könyvéről. In: Délmagyarország, 74. évf. 122. sz. (1984. május 26.), p. 7.
Illusztrált, címlap – A’ tudákosságnak könyve
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Csongor Győző: Kétszáz éves tankönyv. In: Magyar nemzet, 47. évf. 299. sz. (1984. december 21.), p. 9.
Dugonics András: A’ tudákosságnak első könyve

1985

  Gyimesi István: Egy 200 éves magyar nyelvű matematikakönyv: Dugonics András matematikai munkássága a tudákosság könyvei alapján. In: A XVII. Országos tudományos diákkonferencia kiemelkedő pályamunkái. 2. köt. Összeáll. Németh András, Csikesz Erzsébet, Bakcsi Györgyné. Budapest: MM Tudszerv. és Informatikai Int., 1985. p. 335-338.
Illusztrált

  Szörényi László: Dugonics András (1740–1818). In: Szeged története. 2. kötet: 1686-1849. Szerk. Farkas József. Szeged: Somogyi-kvt., 1985. p. 633-656.
Teljes szöveg (Sulinet)
Megjelent még:
Memoria Hungarorum: Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Budapest: Balassi, 1996. p. 108-140.

  Dékány Endre: Újjáéled Dugonics András emléke. In: Új ember, 41. évf. 4. sz. (1985. január 27.), p. 4.
Illusztrált. Rendbehozták szegedi sírjának környékét

  May István: Dugonics és a tevepárduc. In: Élet és tudomány, 30. sz. (1985. július 26.), p. 948. - (Nyelv és élet)
A zsiráf leírása A’ szerecsenek című regényében

  Péter László: Kik voltak a dalmaták? In: Délmagyarország, 75. évf. 175. sz. (1985. július 27.), p. 8.
Dugonics András is közülük származott
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Péter László: Kosztolányi naplója. In: Délmagyarország, 75. évf. 181. sz. (1985. augusztus 3.), p. 6.
Dugonya Mihályné Barak Margit – „Dugonics András édesanyját, mint boszorkányt megégették”
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Péter László: A jó öreg Dugonics. In: Délmagyarország, 1985. augusztus 24. p. 6.
Helyesbítések a Szeged története 2. kötetében megjelent, Szörényi László által írt Dugonics-tanulmányhoz
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Péter László: Dugonics atyafisága. In: Délmagyarország, 75. évf. 246. sz. (1985. október 19.), p. 6.
Dugonics édesapjáról, édesanyjáról és unokaöccséről
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Péter László: Szegedi őskertek. In: Délmagyarország, 75. évf. 258. sz. (1985. november 2.), p. 6.
Hírességek a szegedi temetőkben, Dugonics családja is
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  May Ferenc: Az Etelka három kiadása. In: Szegedi könyvtári műhely, 24. évf. 4. sz. (1985. december), p. 140-143.

1986

  Bíró Ferenc: A „karjeli” rokonság: A magyarság eredetének kérdése Dugonics András „Etelká”-jában. In: Irodalomtörténet, 18. (68.) évf. 1. sz. (1986), p. 51-61.
Teljes szöveg (EPA)

  Demeter Júlia: Versek Dugonics András kéziratos drámáiban. In: Tanárképzés és tudomány, 1. évf. (1986), p. 349-363.

  May István: Dugonics nyelvszemléletének módosulása 1788 és 1805 között. In: Magyar nyelvőr, 110. évf. 1. sz. (1986. január-március), p. 35-45.
Az Etelka 1. és 3. kiadása alapján
Teljes szöveg (MTAK)

  May István: Máriaradna nevének eredetéről. In: Új ember, 42. évf. 35. sz. (1986. augusztus 31.), p. 4.
Dugonics András: Jólánka című regénye alapján

1987

  Demeter Júlia: Két vers Dugonics versgyűjteményéből. In: Tanárképzés és tudomány, 1987. p. 140-144.

  Oltyán Béláné: Névadónk: Dugonics András. In: A szegedi Dugonics András Általános Iskola évkönyve az iskola fennállásának 75. éve alkalmából, 1912-1987. [Szerk. Oltyán Béláné]. Szeged: Dugonics Ált. Isk., 1987. p. 18-20.

  D. L. [Domonkos László]: Szegedi iskola névadó ünnepsége - Dugonics napok. Dugonics András nevét vette föl az eddig Dugonics utcainak nevezett általános iskola. In: Csongrád megyei hírlap, 1987. 119. sz. p. 4.
Megjelent még:
Iskolanévadó. In: Délmagyarország, 77. évf. 119. sz. (1987. máj. 22.), p. 5.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Péter László: Dugonics és Pusztaszer. In: Délmagyarország, 77. évf. 195. sz. (1987. augusztus 19.), p. 5.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1988

  Demeter Júlia: Dugonics András „A fazék” című iskoladrámája. In: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve, 1988. p. 429-468.
Szövegközléssel, tárgyi és nyelvi magyarázatokkal
Teljes szöveg (Hungaricana)

  Temesi Ferenc: 200 éves a magyar regény. Dugonics Etelkájáról. In: Élet és irodalom, 32. évf. 16. sz. (1988. április 15.), p. 5., 8.

  Dugonics-emlékérem: ezüstből, bronzból. In: Esti hírlap, 1988. 93. sz. p. 3.
Fritz Mihály szobrászművész alkotása az Éremgyűjtők Csongrád Megyei Szervezetének megrendelésére

  Dugonics előtt tisztelegve. In: Délmagyarország, 78. évf. 199. sz. (1988. augusztus 20.), p. 16.
Kétszáz éve jelent meg az Etelka, koszorúzás a Dugonics-szobornál, fotóval
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1989

  Farkas István: Dugonics András. In: Magyarok a természettudomány és a technika történetében. 2. köt. Főszerk. Nagy Ferenc, Nagy Dénes. Budapest: OMIKK, 1989. p. 47.

  Demeter Júlia: Dugonics András kéziratos drámái. In: Irodalomtörténeti közlemények, 93. évf. 1-2. sz. (1989), p.101-107.
Teljes szöveg (EPA)

  Dugonics - anekdoták tükrében. Összeáll. Cs. Gy. [Csongor Győző]. In: Szeged, 4. sz. (1989), p. 40.
Illusztrált

  Tóth Béla: Lábjegyzetek. In: Csongrád megyei hírlap, 46. évf. 100. sz. (1989. április 29.), p. 10.
A Magyar példa beszédek és jeles mondások egyes közmondásaihoz

  Szende Ákos: Kugler Mihály elfelejtett Dugonics-tanulmányáról. In: Geodézia és kartográfia, 41. évf. 5. sz. (1989), p. 372-375.

1990

  Demeter Júlia: Az iskoladrámától a hivatásos színjátszásig. Dugonics András drámakéziratai. In: Iskoladráma és folkór. A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások. Szerk. Pintér Márta Zsuzsanna-Kilián István. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék, 1989 [!1990]. p. 147-155.

  Lak István: 250 éve született Dugonics András. In: Vakok világa, 51. évf. 10. sz. (1990. október), p. 15-16.

  Koleszár Márta: Dugonics András. In: Kincskereső, 17. évf. 7. sz. (1990. október), p. 46.
Keresztrejtvény

  Ú. L.: Dugonics András emlékezete. In: Szabad föld, 46. évf. 40. sz. (1990. október 2.), p. 7.
Születésének 250. évfordulóján

  Dugonics András. In: Füles, 34. évf. 41. sz. (1990. október 12.), p. 4.
Illusztrált. Megemlékezés születésének 250. évfordulóján

  Árpás Károly: Dugonics András születésnapján. In: Délmagyarország, 80. évf. 266. sz. (1990. október 18.), p. 5.
Illusztrált
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Virágok Dugonicsnak. In: Délmagyarország, 80. évf. 267. sz. (1990. október 19.), p. 8.
Megkoszorúzták Dugonics síremlékét, fotóval
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Kovács Imre, P.: Dugonics András emlékezete. In: Köznevelés, 46. évf. 33. sz. (1990. október 19.), p. 12.
Születésének 250. évfordulóján

  Bátyai Jenő: Dugonics „Tudákossága”. In: Délmagyarország, 80. évf. 274. sz. (1990. október 28.), p. 4.
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  (g. r.): Az első magyar regényíró. In: Új ember, 46. évf. 45. = 2310. sz. (1990. november 11.), p. 4.
Dugonics születésének 250. évfordulóján

  Rászlai Tibor: Etelkának kulcsa. 250 éve született Dugonics András. In: Reggeli Pesti Hírlap, 1990. 187. sz. p. 10.
Dugonics honfiúi aggodalmáról

  Szeli István: Dugonics András. Születésének 250. évfordulóján. In: Üzenet, 20. évf. 12. sz. (1990. december), p. 930-935. - (Örökség)
Elhangzott az Újvidéki Rádió Könyvek, írók, emberek című műsorában 1990. október 19-én

  Mizser Lajos: A jó öreg Dugonics. In: Népszava, 118. évf. 289. sz. (1990. december 10.), p. 6. - (Szép szóval)
Dugonics András szóalkotásairól

1991

  Dugonics András (1740-1818) szerzetes, író, egyetemi tanár. In: Emlékkönyv a magyar színészet 200. évfordulójára. Írta és összeáll. Cenner Mihály. Budapest: Országos Színháztörténeti Múzeum és intézet, 1991. p. 25-27.
Illusztrált

  Lázárné Bozó Klára: Dugonics közmondásgyűjteményének magyarázó jegyzetei. In: Szegedi műhely, 30. évf. 1-4. sz. (1991), p. 1-16.

  Bölönyi György: Dugonics András emlékezete. In: Geodézia és kartográfia, 43. évf. 2. sz. (1991), p. 138-139.

  May István: 250 éve született Dugonics András. In: Magyar nemzet, 54. évf. 11. sz. (1991. január 14.), mell. p. 3.
Életéről, munkásságáról, jelentőségéről

  Péter László: A magyarok Istenére… In: Magyar nemzet, 54. évf. 63. sz. (1991. március 15.), p. 6.
A Dugonics által elterjesztett kifejezésről

  Bátyai Jenő: Dugonics, a matematikus. In: Magyar nemzet, 54. évf. 67. sz. (1991. március 21.), p. 14. - (Tisztelt Szerkesztőség!)
Dugonics oktatói tevékenységéről

1992

  Gyimesi István: Dugonics András matematikai munkássága. In: Piaristák Magyarországon 1642-1992. Budapest: A Magyar Piarista Tartományfőnökség, 1992. p. 186-231.
Teljes szöveg (gyimesi.lapok.hu)

  Hegedűs Géza: Dugonics András (1740-1818). In: A magyar irodalom arcképcsarnoka. Budapest: Trezor, 1992. p. 96-99.
Illusztrált

  Csongor Győző: Aki maga teremtett nemzetének történelmet. A finnekről – Dugonics András műveiben. In: Szeged, 7. sz. (1992), p. 21.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1993

  Jelenits István: Dugonics András és a piarista szellemiség. In: Értesítő, 1993. 1. sz. p. 8-13.

  Juhász Antal: Dugonics András szólásgyűjteménye. In: Értesítő, 1993. 1. sz. p. 14-18.

  Veress Sándor: 175 éve halt meg Dugonics András. In: Délmagyarország, 83. évf. 171. sz. (1993. július 24.), p. 6.
Illusztrált
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  A névadóra emlékeztek. Koszorúzott a Dugonics Társaság. In: Délmagyarország, 83. évf. 172. sz. (1993. július 26.), p. 1.
Dugonics halálának 175. évfordulóján, illusztrált
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1994

  Péter László: A jó öreg Dugonics. In: Péter László: Szőregi délutánok. Írások Szegedről. Budapest: Püski, 1994. p. 209-214.

  Péter László: Dugonics atyafisága. In: Péter László: Szőregi délutánok. Írások Szegedről. Budapest: Püski, 1994. p. 215-219.

  Dugonics András emlékére. In: Délmagyarország, 84. évf. 173. sz. (1994. július 26.), p. 1.
Koszorúzás Dugonics halálának 176. évfordulóján. Illusztrált
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Gyuris György: Mit tett Dugonics? In: Délmagyarország, 84. évf. 248. sz. (1994. október 22.), p. 15.
Elhangzott a Dugonics Társaság október I8-i koszorúzási ünnepségén Dugonics András szobránál. Illusztrált
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1995

  Majzik Andrea: „Möglépött mint Dugonics!”. In: Belvedere Meridionale, 7. évf. 1-2. sz. (1995), p. 45-46.
Teljes szöveg (SZTE Contenta)

  Hubert Ildikó: Dugonics András levele Gruber Antalhoz a Pannóniai énekről. In: Irodalomtörténeti közlemények, 99. évf. 1. sz. (1995), p. 95-102.
Eredeti dokumentum közlésével
Teljes szöveg (EPA)

  Koszorúzás a Dugonics-szobornál. In: Délmagyarország, 85. évf. 245. sz. (1995. október 18.), p. 1.
Születésének 255 . évfordulóján. Illusztrált
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1996

  Szörényi László: Dugonics András. In: Memoria Hungarorum - tanulmányok a régi magyar irodalomról. Budapest: Balassi, 1996. p. 108-140.

  Kövesdi Ágnes: „... az a szarvas itt legelget”. A honfoglalás szépirodalmából: Dugonics András: Etelka. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle,. 31. évf. 2. sz. (1996), p. 231-232.

  Koszorúzás Dugonics sírjánál. In: Délmagyarország, 86. évf. 174. sz. (1996. július 26.), p. 4.
Halálának 178. évfordulóján. Illusztrált
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

1997

  Szörényi László: „... Ha magyar szóból a tót kimaradna”. Rohonyi György Dugonics- és magyarellenes gúnyversének művelődéstörténeti háttere. In: Művelődési törekvések a korai újkorban : tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szerk. Balázs Mihály [et al.]. Szeged: JATE Régi M. Irod. Tansz., 1997. p. 591-607.
Függelék: Palma quam Dugonics, similesque magyari slavie eripere attentarunt vindicata p. 591-597. és a mű fordítása p. 598-601.

  Gyimesi István: Dugonics András (Szeged, 1740. okt. 18. - Szeged, 1818. júl. 25.). In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk. Nagy Ferenc. [Budapest]: BETTER : MTESZ : OMIKK, [1997], p. 255.

  Szilágyi Márton: Dugonics András ismeretlen önéletrajza 1786-ból. In: Irodalomtörténeti közlemények, 101. évf. 3-4. sz. (1997), p. 394-399.
Kovachich Márton Györgynek az OSZK Kt, Quart. Lat. 43, III. 118r-v kézirata. A Merkur von Ungarnban megjelentetendő Dugonics-arcképről is
Teljes szöveg (EPA)

  Gyuris György: A történetíró Dugonics. In: Szeged, 11. sz. (1997. november), p. 2-3. - (A Somogyi-könyvtár kincsei

1998

  Gyuris György: Dugonics történelemszemlélete. In: A Dugonics Társaság évkönyve 1995/1997. p. 63-70.

  Heka László: A bunyevácok (dalmaták) Szeged életében. Dugonics (Dugonya) In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből 26. Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1998. p. 99-101.
Teljes szöveg (Hungaricana)

1999

  Kerényi Ferenc: A Szeged-Pest szellemi útvonal mentén. Töredék Dugonics Andrásról és Katona Józsefről. In: Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére. Szerk. Szajbély Mihály. Budapest: Magvető, 1999. p. 249-255.

  Bodor Béla: Irodalomtörténeti rajzolatok (... Dugonics András - Banga Ferenc - Szemethy Imre: Szittyiai történetek...). In: Holmi, 11. évf. 9. sz. (1999. szeptember), p. 1189-1198.
Teljes szöveg (EPA)

2000

  Heiser Krisztina: Faludi "Újdon új policiája"-ja Dugonics átírásában (kommentálja Heiser Krisztina). In: Irodalomismeret, 11. évf. 1. sz. (2000), p. 97-99.
Teljes szöveg (EPA)

  Kovács Sándor Iván: Dugonics-forgácsok. In: Irodalomismeret, 11. évf. 1. sz. (2000), p. 94-97.
Teljes szöveg (EPA)

  Szűts Ferenc: Dugonics és az első magyar mennyiségtan (1784). In: A magyar matematika történetéből. A klasszikus századok számolómesterei. Szerk. Gazda István. Piliscsaba: Magyar Tudománytörténeti Int., 2000. p. 209-213. - (Tudománytörténeti breviárium; 3.)

2001

  Apró Ferenc: „Möglépött, mint Dugonics...” Felekezeti kérdés In: Délmagyarország, 91. évf. 23. sz. (2001. január 27.), p. 8.
A Dugonics-szobor áthelyezéséről is
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

  Penke Olga: Dugonics előszavai. In: Tiszatáj, 55. évf. 2. sz. (2001), p. 63-79.
Teljes szöveg (EPA)

  Horniczky Anikó: Egy boszorkánylegenda cáfolata. Dugonics András édesanyjáról, Kovács János írásai tükrében. In: Szeged, 2. sz. (2001. február), p. 9-12.

  Kovács Sándor Iván: „Áldott ennek a szőke folyónak nagy hatalmú vize”. A magyar folyók költészettörténetének alapvetés-kísérletéhez. In: Szeged, 13. évf. 3. sz. (2001. március), p. 29-36.
Illusztrált. - A Tiszáról a magyar irodalomban, így Dugonics műveiben is

  Penke Olga: A regény műfaja Dugonics Etelkájában. In: Irodalomtörténeti közlemények, 105. évf. 5-6. sz. (2001), p. 553-572.
Teljes szöveg (EPA)

2002

  Szilágyi Márton: Dugonics András és az „idegenek”. In: Limes: Komárom megyei tudományos szemle, 15. évf. 1. sz. (2002), p. 111-118.

  Penke Olga: A nemzetébresztő Dugonics. Dugonics Etelkájának kritikai kiadásáról. - Dugonics András: Etelka. In: Szeged, 11. sz. (2002. november), p. 6-9.

  Kriza Ildikó: Dugonics Toldija. Aadatok a nagy erejű hős XVIII. századi forrásaihoz. In: Mir-susnē-xum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. Szerk. Csonka-Takács Eszter, Czövek Judit, Takács András. Budapest: Akad. K., 2002. p. 204-221.

2003

  János-Szatmári Szabolcs: Die Kolonie. Dugonics András Etelka Karjelben című drámájának forrása. In: „Szabadon fordította…” Fordítások a magyar színjátszás céljaira a XVIII-XIX. században. Szerk. Egyed Emese. Kolozsvár: Scientia, 2003. p. 67-73. - (Sapientia könyvek)

  Bódi Katalin: Egy ismeretlen ismerős - Dugonics András: Etelka (recenzió). In: Palócföld, 49. évf. 1. sz. (2003), p. 93-96.

  Nagy Zelma: Dugonics András: Etelka. In: Irodalomtörténet, 34. (84.) évf. 1. sz. (2003), p. 161-164.
Teljes szöveg (EPA)

  Heiser Krisztina: Dugonics András, a csaló. In: Irodalomismeret, 13. évf. 2. sz. (2003), p. 102-103.

  (szilágyi): Népnyelvkutató nyelvújító. Dugonics András (1740-1818). In: Reformátusok lapja, 47. évf. 9. sz. (2003. március 2.), p. 4.
Illusztrált

  Borbély Szilárd: Dugonics András: Etelka. Ex libris. In: Élet és irodalom, 47. évf. 14.sz. (2003. április 4.), p. 23.
Ismertető az Etelka új kiadásáról (Debrecen, 2002)

2004

  Kerényi Ferenc: Egy sikeres eredetmítosz a 18-19. század fordulóján. Dugonics András hat művéről. In: Mítoszok nyomában... : mítoszképzés és történetírás a Duna-tájon : tanulmányok. Főszerk. Miskolczy Ambrus. Budapest: ELTE Román Filológiai Tanszék: KSH Lvt., 2004. p. 303-320.
Megjelent még:
Kerényi Ferenc: Színek, terek, emberek. Irodalom és színház a 18-19. században. Budapest: Ráció, 2010. p. 23-43.

  Králik Ervin: A „Pannónia ének” Dugonics András kiadásaiban. In: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve, 2004. 4. sz. p. 27-43.
Teljes szöveg (EPA)

2005

  Kriza Ildikó: Dugonics szerepe a Mátyás-hagyomány terjesztésében. In: Folklór és irodalom. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Budapest: Akadémiai K., 2005. p. 129-138.

  Szemerkényi Ágnes: Irodalom és folklór Dugonics András Etelka című regényében. In: Folklór és irodalom. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Budapest: Akadémiai K., 2005. p. 139-153.

  Dombai Tünde: Ki mit tud Szegeden Dugonicsról? 265 éve született az első magyar regény írója. In: Délmagyarország, 95. évf. 244. sz. (2005. október 18.), p. 4.
Illusztrált
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

2006

  Horváth János: Dugonics Csereijének forrása. In: Horváth János irodalomtörténeti munkái. 2. köt. [Szerk. Korompay H. János, Korompay Klára]. Budapest: Osiris, 2006. p. 800-815.

  Szörényi László: Dugonics’ Argonautica. In: Camoenae Hungaricae, 3. évf. (2006), p. 161-168.
Illusztrált, angol nyelven
Teljes szöveg (MTA)

  Szörényi László: Dugonics Argonauticája = Dugonics’ Argonautica. In: Dugonics András: Andreae Dugonicii argonauticorum, sive de vellere aureo libri XXIV. – Hasonmás kiad. Budapest: Balassi, 2006. 754 p. : ill.
A tanulmány a mellékletben (58, [9] p.), angol nyelven is

2007

  Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába. Összeáll. Koltai András. Budapest: Piarista Tartományfőnökség, 2007. 275 p.
Dugonics Andrásról: p. 18., 94-95., 171-173.

  Heiser Krisztina: Dugonics András Jólánka című regényének versbetétei - Melyet szopott e’ Bőlcs / Boldog az az emlő. Szeged: Bába, 2007. 127 p.

  Szilágyi Márton: Dugonics András és az „idegenek”. In: Szilágyi Márton: Határpontok. – Budapest: Ráció, 2007. p. 92-102.
A tanulmány korábbi változata: Limes, 15. évf. 1. sz. (2002), p. 111-118.

2008

  Süliné Németh Edit: Dugonics András bánáti gyökerei. In: Bácsország (Subotica), 2008. 3. sz. p. 129.

2009

  Ujváry Zoltán: Dugonics András példabeszédei. Mondák, anekdoták, szokások. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2009. 608 p.
Ismertette:
Vitéz Ferenc. In: Néző Pont, 5. évf. 34. sz. (2010. augusztus-szeptember), p. 412-415.
Teljes szöveg (EPA)

  Polgár Anikó: Az Ovidius-fordító Dugonics András. In: Piaristická a neotomistická tradícia. [Ed. Bárczi Zsófia, Katarina Račeková]. Nitra: Univ. Konštantína Filozofa, 2009. p. 90-111.

  Forgács Tamás: Példa beszédek és jeles mondások. Utószó egy Dugonics-hasonmáshoz. In: Szeged, 1. sz. (2009. január), p. 32-37.

  Móser Zoltán: A megbízott Mátyás király (Példabeszédek és jeles mondások Galeotto és Dugonics András alapján). In: Tiszatáj, 63. évf. 2. sz. (2009), p. 57-67.
Teljes szöveg (EPA)

  Németh Ferenc: Szépapáink jeles szólásai. In: Élet és tudomány, 64. évf. 24. sz. (2009. június 12.), p. 760.
Illusztrált. - A Magyar példa beszédek és jeles mondások (Szeged, 2008) hasonmás kiadásáról

2010

  A piarista rend Magyarországon. Szerk. Forgó András. Budapest: Szent István Társulat, 2010. 738 p.
Adatok elszórtan Dugonicsra vonatkozóan (a névmutató szerint)

  Szörényi, Ladislaus: De fabula Romanensi Dugonicii. In Latinum vertit: Benedictus Fehér. In: Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Szerk. M. Nagy Ilona [et al.]. [Debrecen]: Debreceni Egy. K., 2010. p. 375-383.
Latin nyelven

  Csillik Bertalan: A piarista tudós. Dugonics András születésnapján. In: Szeged, 10. sz. (2010. október), p. 40-43.

  Dombai Tünde: Kincset rejtett a könyvboritó. 270 éve született Dugonics András. In: Délmagyarország, 100. évf. 253. sz. (2010. október 30.), p. 6.
Megjelent még:
Délvilág, 66. évf. 253. sz. (2010. október 30.), p. 6.
Illusztrált. - Könyvkiállítás Dugonics Andrásról a Somogyi-könyvtárban
Teljes szöveg (DélmagyArchív)

2011

  Vízhányó Zsolt: A Pitagorasz-tételtől a párhuzamos szelők tételéig. Hommage a Dugonics András Sch. P. In: A matematika tanítása, 19. évf. 2. sz. (2011), p. 3-7.

  Tóth Béla: Félszemű varjú a szütyőben. Dugonics Andrásra emlékezve. In: Szeged, 23. évf. 3. sz. (2011. március), p. 9-15.

2012

  „... Isten gyertyát gyújtott bennem”. Dugonics András emlékezete. In: Szeged, 24. évf. 2. sz. (2012. február), p. 20-21.

  Péter László: Akik bevilágítják a műhelyt. A Dugonics-kultusz kezdetei. In: Szeged, 24. évf. 3. sz. (2012. március), p. 46-47.
A Somogyi-könyvtár Dugonics Társaságról szóló kiállításának megnyitóján elhangzott beszéd szövege

  Voigt Vilmos: Dugonicstól a mai folklorisztikáig. Két évszázados szegedi vázlat. In: Szeged, 24. évf. 3. sz. (2012. március), p. 48-49.
Illusztrált

  Labádi Gergely: Zadig, Zádig, Cserei. Tudásformák a magyar regényben 1800 körül. In: Filológiai Közlöny, 58. évf. 4. sz. (2012), p. 369-395.
Teljes szöveg (academia.edu)

2013

  Rigó Mihály: Nyelv és gondolkodás. Emléktábla a matematikus Dugonicsnak. In: Szeged, 25. évf. 11. sz. (2013. november), p. 76-81.
Illusztrált

2015

  Deli Kitti: Etelka a magyar remény. Dugonics András hatása Arany László, Vajda János és Babits Mihály műveiben. In: Tempevölgy, 7. évf. 1. sz. (2015), p. 22-28.
Teljes szöveg (EPA)

  Monok István: A kulturális örökség áthagyományozása. Gondolatok a Dugonics-hasonmások kapcsán. In: Szeged, 27. évf. 2. sz. (2015. február), p. 10-11.
Illusztrált

  Debreczeni Attila: „szívére szorítja lélekben maga előtt lebegő magyar Dugonittsát”. Dugonics András Etelkája a 18. század végén. In: Tiszatáj, 69. évf. 10. sz. (2015), p. mell. 11. - (A Tiszatáj diákmelléklete. 150.)
Bibliogr.: p. 11.

  Nagy Péter: „A város büszkén nézett rám”. Egy dalmata Szegeden - Dugonics András 1740-1818. In: Szeged, 27. évf. 10. sz. (2015. október), p. 2-13.
Illusztrált

  Szász Károly: A Dugonics szobor leleplezési ünnepére írt verse. In: Szeged, 27. évf. 10. sz. (2015. október), p. 14.
A szerző elszavalta Szegeden, 1876. augusztus 19-én. - Illusztrált

  Gyuris György: Szubjektív sorok Dugonicsról. In: Szeged, 27. évf. 10. sz. (2015. október), p. 16.
A Somogyi-könyvtár „Dugonics András urnak örök emlékezetére” című kiállításának megnyitóján elhangzott beszéd

  Horniczky Anikó, Kórász Mária, Nagy Katalin, Papp Andrea: „Dugonics András urnak örök emlékezetére”. 275 éve születetett az Etelka szerzője. In: Szeged, 27. évf. 10. sz. (2015. október), p. 17-21.
A Somogyi-könyvtár „Dugonics András urnak örök emlékezetére” című kiállításáról és a Dugonics-honlapról. - A lapban téves főcímmel. - Illusztrált

2016

  Körmendi Zoltán: Ésszel és akarattal. Egy diák gondolatai Dugonics szobránál. In: Szeged, 28. évf. 10. sz. (2016. október), p. 47.

2017

  Szabó P. Katalin: Megkereszteljük! A barbár hős motívuma Dugonics Andrásnál. In: Nyom-Követés 2. Tanulmánykötet. Budapest-Újvidék: Doktoranduszok Országos Szövetsége, Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, 2017. p. 109-124.
Teljes szöveg (ELTE READER)

  Sinkovics Balázs: Honfoglalók és a Szeged környéki nyelvjárás Dugonics András Etelkájában. In: Acta Historica, 139. (2017) p. 85-94.
Teljes szöveg (SZTE Contenta)

  Csapodi Csaba: Szemelvények a magyar matematikai műnyelv történetéből. In: Érintő. Elektronikus Matematikai Lapok, 2017. március
Illusztrált
Teljes szöveg (ematlap.hu)

  Kozma Zsuzsanna Ida: Boszorkányrejtély a Dugonicsok körül. Szegedi Boszorkánysziget, 1728. július 23. In: Szeged, 29. évf. 6. sz. (2017. június), p. 8-13.

  Békés Vera: Adalékok Dugonics András matematika pedagógiai munkásságának értelmezéséhez. In: Érintő. Elektronikus Matematikai Lapok, 2017. szeptember
Illusztrált
Teljes szöveg (ematlap.hu)

2018

  Szabó P. Katalin: A társadalmi felemelkedés módozatainak vizsgálata Dugonics András dalmáciai származású családján keresztül. In: Nyom-Követés 3. Tanulmánykötet. Szabadka-Budapest: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2018. p. 175-210.
Teljes szöveg (ELTE READER)

  Hevesi Andrea: Nevezetes Hadi-Vezérek. Öszsze-szedte Dugonics András. In: Szeged, 30. évf. 6. sz. (2018. június), hátsó belső borító. - (A Somogyi-könyvtár kincsei 8.)
Illusztrált

  [Ismeretlen festő:] Dugonics András; Mertz János: Dugonics András [Képek]. In: Szeged. - 30. évf. 7-8.sz. (2018. július-augusztus), az első borító két oldalán
Illusztrált

  Szörényi László: Aki életre hívta a Magyar Olvasót. 200 esztendeje hunyt el Dugonics András. In: Szeged, 30. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus), p. 3.
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Bogoly József Ágoston: Dugonics András irodalomtörténeti szerepének főbb értékelési szempontjai. In: Szeged, 30. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus), p. 4-11.
Illusztrált
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Nátyi Róbert: Dugonics András ábrázolásaia a képzőművészetben. Ikonográfiai vázlat. In: Szeged, 30. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus), p. 12-20.
Illusztrált
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Szabó P. Katalin: „Kérd kegyesen érttünk szent Fiadat” – Dugonics András hitéleti munkásságáról. Dugonics András: Radnai történetek. In: Szeged, 30. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus), p. 21-39.
Illusztrált
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Miklós Péter: Baróti Dezső Dugonics-képe. In: Szeged, 30. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus), p. 40-44.
Illusztrált
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Horniczky Anikó: Az első magyar mennyiségtan nyomában. In: Szeged, 30. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus), p. 45-54.
Illusztrált
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Diószegi Szabó Pál: Egy magyar Vergilius. A költői individuum és az átköltés határán. Dugonics András: Trója veszedelme (1774). In: Szeged, 30. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus), p. 55-67.
Illusztrált
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  Kiesz Réka: Dugonics András: Magyar példa beszédek és jeles mondások. In: Szeged, 30. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus), hátsó belső borító. - (A Somogyi-könyvtár kincsei 9.)
Illusztrált

  Horniczky Anikó: Dugonics András: A’ tudákosságnak két könyvök. In: Szeged, 30. évf. 9. sz. (2018. szeptember), hátsó belső borító. - (A Somogyi-könyvtár kincsei 10.)
Illusztrált

  Blazovich László: Dugonics András és a Radnai történetek. In: Szövétnek, 22. évf. 5. (126.) sz. (2018. október), p. 18-19.

2019

  Apró Ferenc: Dugonics szülőháza. In: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve, Ú. f. 6. (2019) p. 141-147.
Illusztrált
Teljes szöveg (Hungaricana)

  Voigt Vilmos: Dugonics András szögedi példabeszédei és jelös mondásai. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok, 7. Budapest: Reciti, 2019. p. 211-216.
Teljes szöveg (MTAK)

  Szabó P. Katalin: A nők elleni erőszak témája a színpadon Dugonics András Bátori Mária című szomorújátékában. In: Korunk, 30. évf. 11. sz. (2019. november), p. 84-94.
Teljes szöveg (EPA)

2021

  Károlyi Attila: Ember és tanár. Dugonicstól Dugonicsról. In: Szeged, 33. évf. 9. sz. (2021. szeptember), p. 3-7.
Illusztrált
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)