DUGONICS ANDRÁS KÖNYVTÁRÁNAK KATALÓGUSA

A Dugonics-könyvtár a Somogyi-könyvtár muzeális gyűjteményének részét képezi. A katalógus könyvtári jelzetük sorrendjében veszi számba a köteteket – jórészt Gyuris György 1972-ben összeállított munkáját követve (Dugonics könyvtára. Katalógus).
Két fő tematikus egységet különítettünk el: I. Analekták, II. Önálló művek. Bár Dugonics Ádám könyvei harmadik egységként is szerepelnek, az egyes kötetek leírása a raktári jelzetüknek megfelelő helyen található.
A tételek előtt jobb oldalon folyamatos sorszám látható, mely a katalógushoz készült mutató (személy- és földrajzi nevek, tárgyszavak) használatához nyújt segítséget. Az adott tételre vonatkozó egyedi jellemzőket pl. hiányokat, possessor-bejegyzéseket, egyébb bejegyzéseket, valamint a szerzőre és Dugonics Andrásra vonatkozó megjegyzéseket, utalásokat a leírás alatt, tipográfiailag elkülönítve közöljük.

I. Analekták


A 18-19. században divat volt az apróbb nyomtatványokat és kéziratokat egyetlen kötetbe összekötni. Dugonics András is ezt tette. Tudatos gyűjtésre vall a könyvtárában található 20 analekta, melyek közel egységes, félbőr kötésű kötetek, a gerincen két, egymás alá írt aranyozott szóval: Dugonics Analecta. Közülük egy (jelzete: G.i. 4/a) már 1906-ban a Somogyi-könyvtár birtokába jutott, a többi 1938-ban került az állományba. Ekkor – éppen kötésük és gerincük aranyozásának egyformasága miatt – egyetlen raktári számra helyezték őket (jelzetük G. i. 2000), az egyes köteteket római számmal különböztetve meg.
Az Analekták tartalmát a raktári jelzet után a coll. (kolligátum=gyűjteményes kötet) rövidítés, illetve a kötéssorrendre utaló szám jelzi.

G. i. 4/a coll. 1-55.
39 cm
Dugonics András könyvtárából származó Analecta kötet, melyet a Somogyi-könyvtár 1906-ban vásárolt meg. A kötet kötéstábláiból két négyoldalas kisnyomtatvány került elő.

Unabhängigkeitserklärung der ungarischen Nation (Arad, [1849])

        

Szózat a' lelkész és községi jegyző urakhoz. Tisztelt Polgártársaink! (Temesvár, [1848])

        

1.
  G. i. 4/a coll. 1.
Familiae clericorum regularium scholarum piarum provinciae Austriae. Pro anno 1799. - [S.l.] : [s.n.], [1799]. - [2] lev.

2.
  G. i. 4/a coll. 2.
Religiosae familiae domorum provinciae Hungariae, et Transsilvaniae scholarum piarum. Pro anno 1799. - Pesthini : Typ. Trattner, [1799]. - [3] lev.

3.
  G. i. 4/a coll. 3.
Familiae religiosae domorum provinciae Hungariae, et Transsilvaniae scholarum piarum. Pro anno 1800. - Pesthini : Typ. Trattner, [1800]. - [3] lev.

4.
  G. i. 4/a coll. 4.
Familiae religiosae domorum provinciae Hungariae, et Transsilvaniae scholarum piarum. Pro anno 1801. - Pesthini : Typ. Trattner, [1801]. - [3] lev.

5.
  G. i. 4/a coll. 5.
Familiae religiosae domorum provinciae Hungariae, et Transsilvaniae scholarum piarum. Pro anno 1802. - Pesthini : Typ. Trattner, [1802]. - [3] lev.
Az utolsó levél hátsó oldalának alján kézírással: P. Dno Adamo Dugonics.

  

6.
  G. i. 4/a coll. 6.
Familiae religiosae domorum provinciae Hungariae, et Transsilvaniae scholarum piarum. Pro anno 1803. - Pesthini : Typ. Trattner, [1803]. - [3] lev.

7.
  G. i. 4/a coll. 7.
GRÜN Orbán: Tudósítás! - Szeged : [Grünn ny.], 1801. [1] lev.
A nyomda megnyitásáról. – Grünn Orbán Fülöp (?-1828) az első szegedi nyomdász. Ez a bizonyítottan Szegeden készült első nyomtatvány.

8.
  G. i. 4/a coll. 8.
Wie mannigfaltig ist die Form und Art der Wesen ... - [S.l.] : [s.n.], [s.a.]. - [1] lev.
Vers József Antal János főherceg (1776-1847) Magyarország helytartója, majd nádora tiszteletére. Támogatta a Nemzeti Múzeum, és később a Tudományos Akadémia működését.

9.
  G. i. 4/a coll. 9.
Ha a’ nép jó szíve fejedelme fénye ... - [S.l.] : [s.n.], [1800?]. - [1] lev.
Vers József nádor és felesége, Alexandra Pavlovna tiszteletére.

10.
  G. i. 4/a coll. 10.
Allgemeiner literarischer Anzeiger. - [Leipzig] : [s.n.], [1796]. - [2] lev.

11.
  G. i. 4/a coll. 11.
Repartitio. S. C. & R. A. majestati oblati subsidii bellici. - Posonii ; Pestini : Typ. Landerer, [1797]. - [4] lev.
Azonos: G. i. 4/a coll. 28.

12.
  G. i. 4/a coll. 12.
Plusquam Ill[ustrissi]me D[omi]ne Episcope, D[omi]ne Patrone observandissime et Fratres in Christo forte hodie, vel cras future! [Kézirat]. - [S.l.], [s.a.]. - [1] lev.

13.
  G. i. 4/a coll. 13.
[VÁLYI András]: Minden Karban és Rendben helyeztettetett T. N. Vármegyéknek, Királyi Városoknak és Kerületeknek különös tiszteletre méltó Úri meg hitt nagy érdemű Deputátusaihoz intézett alázatos kérése ... - [Pest] : [Kir. egyet. betűivel], [1796]. - [1] lev.
Vályi K. András (1764-1801) földrajztudós, Dugonics tanártársa a pesti egyetemen. E nyomtatvány fő művének, a Magyarország leírása 1. kötetének megjelenését tudatja.
Vö. G.i. 4/a coll.15.
Vö. G.i. 4/a coll. 49.

  

14.
  G. i. 4/a coll. 14.
[Ketskemét, Communitas Privilegiati Oppidi]: Inclyti Status et Ordines regni Hungariae! - [Kecskemét] : [s.n.], [1790]. - [7] lev.

15.
  G. i. 4/a coll. 15.
[VÁLYI András]: Minekutánna a’ Felséges Királyi Helytartó Tanáts, hazánknak, a’ közjónak … gondoskodása szerént Magyar Ország leírásának tökéletesítése végett ... - [Pest] : [Kir. Egyet. betűivel], [1796]. - [2] lev.
Vö. G.i. 4/a coll. 13.

     

16.
  G. i. 4/a coll. 16.
ZIMÁNYI, Ludovicus: Oratio de laudibus ... Josephi Bajzáth de Pészak ... episcopi Weszprimiensis ... in ejus parentalibus ... habita a --. - Weszprimi : Typ. Sammer, 1802. - [14] lev.
Bajzáth József (1720-1802) veszprémi püspök és alkancellár.
Vö. G.i. 2000/XII. coll. 6.

17.
  G. i. 4/a coll. 17.
VALLA, Hyacinthus: Carmen ad ... Godefridum Lauterbach. Cecinit --. - [Kalocsa] : [Typ. Scholarum Piarum], 1793. - [1] lev.
Vö. G.i. 2000/VIII. coll. 6.

18.
  G. i. 4/a coll. 18.
Fel osztása a’ Pesti Királyi Főiskolákban tanuló ifjúságnak a’ magyar nyelvnek tanulásában tett első fél esztendei érdeme szerént. - [Pest] : [Trattner ny.], [1804?]. - [2] lev.

19.
  G. i. 4/a coll. 19.
Fidalcus Ladonius [VALLA Jácint]: Ode Dicolos Tetrastrophos pax caesarem inter, et Francos in Campo-Formido feliciter conclusa. - Tyrnaviae : Typ. Jellinek, [1797]. - [1] lev.
Vö. G.i. 2000/VIII. coll. 6.
Azonos: G.i. 4/a coll. 54.

  

20.
  G. i. 4/a coll. 20.
VINKLER [?] - HORVÁTH [János] - KATONA [István]: Propositiones selectae ex universa philosophia. Ex institutionibus --. [Kézirat]. - [Pest], [s.a.]. - [2] lev.

        

21.
  G. i. 4/a coll. 21.
Fidalcus Ladonius [VALLA Jácint]: Elegia qua poeta luctuosum Urbis Nitriae incendium plorat eam consolatur. Laudat ... Francisci Fuxii Nitriensium Antistitis [Kézirat]. - Colocae, 1793. - [2] lev.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 6.
Vö. G.i. 2000/VIII. coll. 6.

        

22.
  G. i. 4/a coll. 22.
PÁPAY, Josephus Nicolaus: Encomium. - [Buda] : [Typ. Reg. Universitatis], [1799?]. - [2] lev.
Dicsőítő vers József Antal nádorhoz.
Vö. G.i. 4/a coll. 8.

  

23.
  G. i. 4/a coll. 23.
[VALLA, Hyacinthus]: Carmen ad ... Paulum Házy metropolitanae ecclesiae Colocensis infulatum, canonicum, dum diem sanctum nomini celebraret VIII. calend. Febr. 1793. - Colotzae : Typ. Scholarum Piarum, 1793. - [2] lev.
Vö. G.i. 2000/VIII. coll. 6.

24.
  G. i. 4/a coll. 24.
Belehrung uiber die Angelegenheiten, so in Behandlung der Didaktralstipendisten obwalten. - [Ofen] : [s.n.], [1788]. - [3] lev.

25.
  G. i. 4/a coll. 25.
[Első szakaszban első ki-nyilás’. A’ beszélgetö személyek: Szűk markú Fülöp…] [Kézirat]. - Szigeth, 16. Junii 1774. - [13] lev.
Ismeretlen szerzőtől származó iskoladráma. Tudomásunk szerint kiadatlan.

26.
  G. i. 4/a coll. 26.
SZÉCHÉNYI, Franciscus: Admodum Reverendo ac Clarissimo Patri Andreae Dugonics. [Kézirat]. - Posonii, 16. Augusti 1802. - [1] lev.
A címzés és a szövegbe való betoldás más színű tintája után azt kell föltételeznünk, hogy a levelet sokszorosították, és csak utána címezték meg. Kézírást kérnek benne jelesebb emberektől, feltehetően Széchényi Ferenc a nemzetnek ajándékozott könyvtára kézirattárának autográfokkal való gyarapítása érdekében.
Vö. G.i. 2000/VIII. coll. 8.

27.
  G. i. 4/a coll. 27.
[KOVACHICH, Martinus Georg.]: Domesticae constitutionis ... - [Pest] : [Typ. Trattner?], [1790]. - [1] lev.
Tudósítás az Institutum diplomatico-historicum megjelenéséről.
Vö. G.i. 2000/XIV. coll. 1-2.

  

28.
  G. i. 4/a coll. 28.
Azonos: G. i. 4/a coll. 11.

29.
  G. i. 4/a coll. 29.
PÁPAY, Josephum: Elegia serrenissimo principi regio, Archi-Duci Austriae I. Regni Hungariae palatino Josepho Antonio. Per --. - Pesthini : Typ. Landerer, [s.a.], - [2] lev.
Vö. G.i. 4/a coll. 8.

30.
  G. i. 4/a coll. 30.
[BENYÁK, Bernardus]: Josepho principi regio haereditario Archi-Duci Austriae Regni Hungariae Palatino. - [Pest] : [Typ. Landerer.], 1798. - [3] lev.
Az első levél alján kézírással: R. P. Dugonics.
Benyák Bernát József (1745-1829) piarista tanár. Dugonics tanártársa Nyitrán. Iskoladrámát, verseket is írt, a tudományos szaknyelvet magyarította.

31.
  G. i. 4/a coll. 31.
Tabella stipendiatorum ordinariorum pro anno scholastico 1794/5. - [S.l.] : [s.n.], [1794]. - [18] lev.

32.
  G. i. 4/a coll. 32.
[DUGONICS András]: Exemplar traductionis: A sovány költő ellen ; Exemplar versus Sapphici: A gonosz szívek nyughatatlanságáról. [Kézirat]. - [S.l.], [s.a.]. - [1] lev.
A tanuló Dugonics iskolai versgyakorlatának lehet egy lapja.

33.
  G. i. 4/a coll. 33.
[DUGONICS András]: A magyar Szótárba iktatandó válogatott szóejtések. [Kézirat]. - [S.l.], [s.a.]. - [14] lev.
Bizonyos magyar szavakhoz tartozó nyelvtani szerkezetek és közmondások, s így a Magyar példa beszédek és jeles mondások c. munkája anyaggyűjtésének tekinthetjük.

34.
  G. i. 4/a coll. 34.
Tabella ordinariorum stipendiatorum pro anno scholastico 1799/1800. - [S.l.] : [s.n.], [1799]. - [6] lev.

35.
  G. i. 4/a coll. 35.
[DUGONICS András?]: Reverendissimo D[omi]no Paulo Makó. [Kézirat]. - [S.l.], [1780 után]. - [1] lev.
Feltehetően Dugonics levelének fogalmazványa.
Vö. G.i. 2000/XI. coll. 8.

36.
  G. i. 4/a coll. 36.
DUGONITS[!] Andreas: Proponit Argumenta ob quae Schola Curatorem mutare jam nequit quemadmodum ex Senatu Regis jussus fuerat. [Kézirat]. - [Budae], 12. Mártii [1]781. - [4] lev.
Dugonics mindeddig kiadatlan előterjesztése az egyetemhez oktatási kérdésekről. – Cím az irat külsejéről leírva. – A szöveg végén az aláírás: Andreas Dugonics.

           

37.
  G. i. 4/a coll. 37.
RÉVAI Miklós: Nagyságtok Kegyelmetek! [Kérem a Tek. Karokat és Rendeket, hogy valamely jelessebb karba beiktassanak.]. [Kézirat]. - Győr, 1790. Böjt’ más havának 2-dik napján. - [1] lev.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 19.

  

38.
  G. i. 4/a coll. 38.
VALLA, Hyacinthus: Propositiones ex Physicae Sectionibus sex Pertractatae. [Kézirat]. - Szegedini, 1795. - [11] lev.
Vö. G.i. 2000/VIII. coll. 6.

39.
  G. i. 4/a coll. 39.
SCHWARCZL, Sigismundus: Laudatio funebris ... Pauli Ladislai ... Eszterházy de Galántha. Dixit --. - Qiunque-Ecclesiis : Typ. Christianae Engel, viduae, [1799]. - 16 p.
Schwarczl Zsigmond (1749-1803) piarista tanár. – Esterházy László Pál gróf (1730-1799) pécsi püspök.

40.
  G. i. 4/a coll. 40.
[FUXHOFFER, Damianus]: Venerabili cumprimis Hungariae clero, omnibusque literaturam, et patriam historiam amantibus salutem, et felicitatem! - [Weszprimii] : [Typ. Szammer.], [1801]. - [2] lev.
Fuxhoffer Damian (1741-1814) benedekrendi pap, egyházi író. A nyomtatvány fölhívás a Monasteriologia regni Hungariae című munka előfizetésére, mely végül is 1803-ban jelent meg.

        

41.
  G. i. 4/a coll. 41.
VANTSAY János: Halotti ditséret, mellyben a néhai nagy méltóságú német-ujvári gróf Batthyány Jó’sefnek ... nagy érdemeit élő nyelvel hirdette --. - Po’sonyban : Landerer ny., [1799]. - 22 p.
Vancsay János (1743?-1806) esztergomi prépost-kanonok.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 5.

42.
  G. i. 4/a coll. 42.
[Pest, Pilis, et Solt, Universitas Comitatum]: Ex advoluto Civitatis Pestiensis recursu intelleximus, ex certis Relationibus famam in vulgus spargi, Universitatem Scientiarum in gremio suo Collocatam aliorsum transferendam intendi. - [Pest] : [s.n.], [1794]. - [2] lev.
Tiltakozás a pesti egyetem Vácra való áthelyezése ellen.
Vö. G.i. 4/a coll. 44.

        

43.
  G. i. 4/a coll. 43.
Szabad Királyi Pesth városában el-készült új ispitálynak fel-nyittatásával ki-adatott tudósítás. - [Pest] : [s.n.], [1798]. - [2] lev.

        

44.
  G. i. 4/a coll. 44.
Vaciensis, Communitas Civitatis - Communitas Episcopalis et Capitularis Civitatis Vaciensis: Inclyta universitas domini domini nobis gratiosissmi! Fidedigne, et ex ipsa fama publica informati existentes: Universitatem Scientiarum ex Libera, & Regia Civitate Pestiensi ob subversantes circumstantias aliorsum transferendam venire … - [Vác] : [s.n.], [1794]. - [3] lev.
Vö. G.i. 4/a coll. 42.

  

45.
  G. i. 4/a coll. 45.
BAKY, Franciscus: Carmen, quod honoribus ... domini comitis Joseph Erdödy de Monyorókerék. Obtulit --. - Tyrnaviae : Typ. Jelinek, [1798]. - [2] lev.

        

46.
  G. i. 4/a coll. 46.
BUCSÁNSZKY, G[yörgy]: Epigraphe in Venetias ab Augusta Domo Austrica occupatas. - [S.l.] : [s.n.], [s.a.]. - [1] lev.

47.
  G. i. 4/a coll. 47.
Franciscus II. Dei gratia electus Romanorum imperator … , ea quae vos perhibente humillima, Majestati Nostrae sub 3-tia Maji a. c. submissa repraesentatione, in merito Clementer ordinatae per nos Majestate Nostra, et vestrum ipsorumet gloria digna omnino sunt. [No.] 3936. - [Vienna] : [s.n.], [1797]. - [1] lev.

  

48.
  G. i. 4/a coll. 48.
Hogy maga az mindenekre hasznos kegyesség-is a’ szomorú halandóságnak törvénye alól senkit fel-nem-szabadíthat … [Gyászjelentés ifj. gróf Ráday Gedeon haláláról]. - [Pest] : [s.n.], [1801]. - [1] lev.
Az előlapon kézírással: Feő Tisztelendő Professor Ur! – A hátlapon kézírással: Szives hajlandóságát ... Feő Tisztelendő Professor Urnák Megkeseredett szivű Groff Radayne Árva Fáji Fay Susanna.
Ifj. Ráday Gedeon gróf (1745-1801) az azonos néven ismert író fia.

  

49.
  G. i. 4/a coll. 49.
[VÁLYI András]: Alázatos jelentés. Egy ki nyomtatandó nagy munkáról, e’ tzím alatt: Lekszikon Magyarországról ; SCHÖNVISNER, Stephanus: Testimonium. - [Pest] : [Typ. Reg. Universitatis], [1795]. - [2] lev.
Vö. G.i. 4/a coll. 13.
Vö. G.i. 4/a coll. 15.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 10.

     

50.
  G. i. 4/a coll. 50.
Siketnéma kézi Ábécérend. - [S.l.] : [s.n.], [s.a.]. - [1] lev., ill.

51.
  G. i. 4/a coll. 51.
Tirusi Apollonius’ Bujdosásának Történetei. [Kézirat]. - [S.l.], 24. Junii 1760. - [47] lev.
Az utolsó lap alján kézírással: Author Operis A[nn]o 1760. 24. Junii designavit Fr. A. S. – Az ismert téma kiadatlan verses földolgozása.

  

52.
  G. i. 4/a coll. 52.
[DUGONICS András]: Echo. [ Kézirat]. - [S.l.], [s.a.]. - [1] lev.
Rímszótárhoz hasonlítható jegyzetek: egymásra rímelő szópárok, de betűrend nélkül. Pl. fáradok-áradok; zabállás-abállás stb.

53.
  G. i. 4/a coll. 53.
[Ordo historicus. 1536-1700]. - [S.l.] : [s.n.], [ s.a.]. - 31 p.
Címlap h.

54.
  G. i. 4/a coll. 54.
Azonos: G. i. 4/a coll. 19.

  

55.
  G. i. 4/a coll. 55.
Plausus Gymnasii Vaciensis scholarum piarum Josepho principi regio haereditario archi-duci Austriae et regni Hungariae palatino primo faustissimo Vacium adventu oblatus III. non. Aug. 1798. - [Vác] : [s.n.], [1798]. - [2] lev.
A címlapon kézírással: R. P. Dugonics.

     

56.
  G.i. 2000/I.
Verzeichniss der ... bey der k. k. Bücherzensur in Wien zugelassenen Bücher. - [Wien] : [s.n.]. - 32 cm
1799. - p. 270-302.
1800. - p. 1-47., 113-123., 139-142.
1801. - p. 7-58., 135-195.
1802. - p. 1-205., 133-144., 157-170.
1803. - p. 1-46., 217-242.

           


G.i. 2000/II. coll. 1-20.
23 cm
Az előzéklap belső oldalán kézírással a tartalomjegyzék „Contenta hoc tomo” cím alatt.

57.
  G.i. 2000/II. coll. 1.
KATONA, Stephan: Sanctus Josephus Calasanctius a Matre dei ... scholarum piarum institutor ... oratione panegyrica celebratus a --. - Tyrnaviae : Typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1769. - [18] lev.
Katona István (1732-1811) jezsuita történetíró. Dugonics tanártársa az egyetemen; közös délvidéki utazást is tettek (PRÓNAI: 77, 84). – Kalazanci Szent József (1557-1648) Dugonics szerzetesrendjének, a piarista rendnek megalapítója.

58.
  G.i. 2000/II. coll. 2.
[Beszédek és versek kéziratos másolatai az 1780-as évekből]. - [49] lev.

59.
  G.i. 2000/II. coll. 3.
SÁNTHA, Ladislaus: Auditoribus oblatum, dum assertiones ex universa philosophia in alma academia Budensi ... quas publice propugnandas suscepit ... Ex praelectionibus Georgii Gerentsér, Francisci Xav. Fux etc. - Budae : Typ. Landerer, [1775]. - [4] lev.
A címlapon kézírással: Andreae’ Dugonics e S. P. 1778. 22a Apr.

60.
  G.i. 2000/II. coll. 4.
SAJNOVICS, Joannis: Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. - [Ed. 2.]. - Tyrnaviae : Typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, [1770]. - [16], 132 p.
Sajnovics János (1733-1785) jezsuita nyelvtudós és csillagász. E műve a finnugor-magyar nyelvhasonlítás első kísérlete, az összehasonlító nyelvészet úttörő munkája. Dugonics elfogadta a Sajnovics e művében meghirdetett magyar-lapp nyelvrokonságot. Ez alapja az Etelka és a Jólánka c. regényei, valamint az Etelka Karjelben c. drámája meséjének.

61.
  G.i. 2000/II. coll. 5.
Nagy méltóságú fő tisztelendő Batthyáni Jósef úrnak ... midőn ... érseki méltóságnak tzimerét magára venné, örök emlékezetére, és köteles tiszteletére komáromi músáktól, ajánlott versek. - Nagy-Szombatban : [s.n.], 1776. - [4] lev.
Batthyány József, gróf (1727-1799) esztergomi bíboros érsek, hercegprímás. A vele kapcsolatos több nyomtatvány nem csupán a paptanár kötelező tisztelete. Batthyány éppúgy antijozefinista, mint Dugonics; az 1790-91-i országgyűlést magyar nyelven nyitja meg. Pártfogolta az irodalmi életet is. Érthető tehát Dugonicsnak a kötelezőn túlmenő tisztelete.
Vö. G.i. 4/a coll. 41.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 6.
Vö. G.i. 2000/V. coll. 23-24.

62.
  G.i. 2000/II. coll. 6.
Carmen ... Iosepho e comitibus de Battyán. [Dicauit collegium Nitriense Scholarum Piarum]. - [Tyrnaviae] : Typ. Tirnauiensibus, 1776. - [12] lev.
Nyitrához erős szálak fűzték Dugonicsot. Itt volt próbaéves tanár (1758-1759), itt tanult teológiát (1762-1765), itt szentelték pappá, majd filozófiát tanított (1771-1773), és innen költözött a nagyszombati egyetemre (PRÓNAI: 31-76).
Vö. G.i. 2000/II coll. 5.
Azonos: G.i. 2000/IV. coll. 8.

63.
  G.i. 2000/II. coll. 7.
SZALLER György: Zengő hang. Alagy versek, mellyeket neve napjára Dugonics Andrásnak ... -- ajánl. - Pesten : Landerer ny., 1784. - [4] lev.
Szaller György (?-1807), Dugonics tanítványa, a pozsonyi akadémián magyar nyelvet tanított, majd mérnöki tevékenységet folytatott. Versében Dugonicsnak mind matematikai, mind szépírói tevékenységét magasztalja. E nyomtatvány érdekessége, hogy sem SZINNYEI (13:354-355), sem PETRIK (3:490) bibliográfiája nem tud róla, de Petrik Pótlások (7:495) már említi.

  

64.
  G.i. 2000/II. coll. 8.
BEDEKOVICH, Joannes Nep.: Doctrina philosophiae purae et applicatae quam in collegio regio Theresiano Vaciensi excepit et propugnavit ... - Vacii : Typ. Ambro, [1776]. - [10] lev.

65.
  G.i. 2000/II. coll. 9.
KOPPI, Carolus: Oratio, qua viro clarissimo Danieli Cornides ... parentavit --. - [Pestini] : Typ. Landerer, [1787]. - [10] lev.
Koppi Károly (1744-1801) piarista történetíró, egyetemi tanár. Pesti egyetemi tanári állásából a Martinovics-összeesküvés tagjaival való kapcsolata miatt mozdították el 1796-ban. Dugonics tanártársa és barátja (PRÓNAI: 70, 85). – Cornides Dániel (1732-1787) történetíró, szintén egyetemi társuk volt.
Azonos: G.i. 2000/IV. coll. 5.

66.
  G.i. 2000/II. coll. 10.
SCHOENVISNER, Stephanus: Ode in laudem ... Antonii L. B. Sandor. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1783. - [4] lev.
Schönwisner István (1738-1818) Dugonics egyetemi tanártársa.

67.
  G.i. 2000/II. coll. 11.
Poeseos Nittriensis epicedion in Ioannem Gusztini antistitem Nittriensem. - Posonii : Lit. Pat[z]koianis, 1777. - [4] lev.
Gusztinyi János (1718-1777) nyitrai püspök szentelte pappá Dugonicsot. Dugonics neki ajánlotta Trója veszedelme c. könyvét.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 6.

68.
  G.i. 2000/II. coll. 12.
KOPPI, Carolus: Historemata selecta de religione in genere primum, tum Hungarorum, de caesareologia, & litteraria historia publice declaravit ... Laurentius Nemes de Bihár-Falva ... in academia regia Cassoviensis ... ex institutionibus --. - Cassoviae : Typ. Landereriana, [1778]. - [9] lev.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 9.

69.
  G.i. 2000/II. coll. 13.
KOPPI, Carolus: Historemata pragmatica Hungariae selecta publice declaravit ... Josephus Valgram ... in academia regia Cassoviensi … ex institutionibus --. - Cassoviae : Typ. Landereriana, [1778]. - [6] lev.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 9.

70.
  G.i. 2000/II. coll. 14.
SCHAFFRATH, Leopoldus: De electricitate coelesti, atque ratione aedificia ab ictu fulminis praeservandi dissertatio occasione fulminis. - Pestini : Lit. Royerianis, 1778. - [19] lev., 2 t.fol.
Schaffrath Lipót báró (1734-1808) piarista tanár, majd a pesti piarista gimnázium igazgatója, 1784-1785-ben a pesti egyetem dékánja is.

71.
  G.i. 2000/II. coll. 15.
TEMLÉNYI, Remigius: Ad comitem Iosephum Károlyi genialem nominis sui diem recolentem. - [S.l.] : [s.n.], [1770]. - [2] lev.

72.
  G.i. 2000/II. coll. 16.
Reverendo patri Calasanctio Königsacker ... collegii regii Theresiano Vaciensis rectori ... a philosophis anni II in observantiae testimonium oblatum. (Syncharisticon). - [S.l.] : [s.n.]. - [1782]. - [2] lev.

73.
  G.i. 2000/II. coll. 17.
[HORVÁTH, Joannis Bapt. - HANDERLA, Francisci - DUGONICS, Andreas]: Assertiones ex universa philosophia, quas in ... regia universitate Tyrnaviensi ... publice propugnandas suscepit ... Augustinus Gindl. [Ex praelectionibus --]. - [Tyrnaviae] : [Typ. Tyrnaviensibus], 1777. - [6] lev.

74.
  G.i. 2000/II. coll. 18.
DETRICH, Carolus: Selectae de universis cursus philsophici institutionibus propositiones quas in seminario cardinalicio Vaciensi publico tentamini dedit. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, [1782]. - [12] lev.

75.
  G.i. 2000/II. coll. 19.
[RÉVAI Miklós]: Magyar alagyáknak I. könyvek. - [S.l.] : [s.n.], [1778]. - [10], 30 [!32] p.
Révai Miklós (1750-1807) nyelvtudós, költő, Dugonics rendtársa és tanártársa. Ez a kiadvány magyar verseinek első gyűjteménye. Dugonicshoz is írt verset (GYURIS: 46. tétel).

76.
  G.i. 2000/II. coll. 20.
An den hochwürdigen Herrn Herrn Joseph Christian Fengler Bischoff zu Raab. Im Namen des Kollegiums der frommen Schulen zu Dotis den 13ten April 1788. - Wien : Gedr. bey Edlen, 1788. - [4] lev.


G.i. 2000/III. coll. 1-8.
23 cm

77.
  G.i. 2000/III. coll. 1.
BEREGSZÁSZI, Paulus: Ueber die Aehnlichkeit der hungarischen Sprache mit den Morgenländischen nebst einer Entwickelung der Natur, und mancher bishero unbekannten Eigenschaften derselben. - Leipzig : Gedr. bey Breitkopf und Härtel, 1796. - [8], VIII, 214, [2] p.
Beregszászi Nagy Pál (1750?-1828) nyelvész, korának nagy tekintélyű tudósa. Ortológus, műveiben a magyar és sémi nyelvek rokonságát igyekezett bizonyítani.

78.
  G.i. 2000/III. coll. 2.
[VÉG-VERESMARTI Sámuel]: Drága talentomnak akarat ellen való el-ásása. A’ Duna-mellyéki Ref. Superintendentziának azon való szíves meg-illetődése, hogy ... gróf Széki Teleki Jósef ... meg hidegedett testét kryptában kelletett zárni. - Pesten : Trattner ny., 1797. - 7 p.
Teleki József gróf (1738-1796) főispán, koronaőr. Nyilván nagy műveltségével és a tudományok pártolásával vívta ki Dugonics rokonszenvét, melyet a több vele kapcsolatos nyomtatvány összegyűjtése bizonyít.

79.
  G.i. 2000/III. coll. 3.
BÁTHORI Gábor: A’ szenteknek igaz tiszteletek. Vagy ollyan halotti tanítás mellyet ... gróf Széki Teleki Jósef ... testének koporsóba lett tétettetése alkalmatosságával ... Pesten, a’ gyászos udvarban, septembernek 4-dik napján 1796-dik esztendőben tett --. - Pesten : Trattner ny., 1797. - 28 p.
Báthory Gábor (1755-1842) református püspök, akinek „canonica visitatio” iratai társadalomtörténeti szempontból is kiemelkedőek.
Vö. G.i. 2000/III. coll. 2.

80.
  G.i. 2000/III. coll. 4.
TORMÁSSI János: Hazáját és az Isten’ házát buzgóan szerető Nehemiás’ emlékezete. Avagy ... gróf Széki Teleki Jósef ... utolsó halotti pompája’ alkalmatosságával tett szomorú tanítás. - Pesten : Trattner ny., 1797. - 25 p.
Vö. G.i. 2000/III. coll. 2.

81.
  G.i. 2000/III. coll. 5.
KOLOSWÁRY, Sstepána: Pohrebnj kázanj nad hrobem ... groffa ... Jozefa Teleky de Szék. - V Pessti : Wit. Trattnera, 1798. - 18 p.
Vö. G.i. 2000/III. coll. 2.

82.
  G.i. 2000/III. coll. 6.
TELEKI László: Buzgó fiúi tiszteletnek ’s szeretetnek emlékezet kőve, mellyet ... meg-hólt igen kedves édes atyának ... gróf Széki Teleki Jósef ... tiszteletére fiúi érzékeny háládatosságból fel-emelni kivánt Széki --. - Pesten : Trattner ny., 1797. - 37 [!39] p.
Vö. G.i. 2000/III. coll. 2.

83.
  G.i. 2000/III. coll. 7.
MOLNÁR, Johann: Das Glück eines wahren Christen. Eine Tauerrede bey dem Sarge ... des ... Joseph ... Teleki von Szék…. - Pesth : Gedr. Trattner, 1797. - 52 p.
Vö. G.i. 2000/III. coll. 2.

84.
  G.i. 2000/III. coll. 8.
ROZGONYI József: Drágalátos részekből öszve-állíttatott ditsősség koronája, mellyet ... néhai ... gróf Széki Teleki Jósef ... meg-dítsőűltt fejére ... fel-tett --. - Pesten : Trattner ny., 1797. - 44 p.
Vö. G.i. 2000/III. coll. 2.


G.i. 2000/IV. coll. 1-10.
22 cm
Az előzéklap belső oldalán kézírással a tartalomjegyzék „Continenta hoc tomo” cím alatt.

85.
  G.i. 2000/IV. coll. 1.
MARTINI, Carolus Antonius: De lege naturali exercitationes sex. - Vindobonae : Typ. Kaliwodiano, [1776]. - [6], 218 p., 1 t.fol.

  

86.
  G.i. 2000/IV. coll. 2.
HORVÁTH, Joannes Bapt. - HANDERLA, Franciscus - DUGONICS, Andreae: Assertiones ex universa philosophia, quas in alma, ac celeberrima universitate Tyrnaviensi ... publice propugnandas suscepit Dominicus Mák. - [S.l.] : [s.n.], [1776]. - [8] lev.

     

87.
  G.i. 2000/IV. coll. 3.
DIANOVSZKI János: Prédikátzió, mellyet mondott T. Dianovszki János úr, privilegiáltt Kis-Kun-Dorosma helységnek ... plébánussa, ... Kun-Szent-Miklóson, ... midőn ... Nitra-Zerdahelyi Zerdahelyi Gábor ... püspök ... a ... katolikus templomot ... fel-szentelné. - Posony : Landerer ny., 1787. - 23 p.
Dianovszki János (1740-1805) dorozsmai plébános 1777-től haláláig. Egykorú volt Dugoniccsal, s a nyomtatvány is valószínűleg személyes ismeretség révén kerülhetett könyvtárába.

88.
  G.i. 2000/IV. coll. 4.
PIUKOVTCS, Nicolaus: Diatribe de legum omnium fine laconice pertractata, ac edita cum selectas ex I. imperialium institutionum libro theses Hungarico-canonico-civiles et pro parte feudales. - Budae : Typ. Landerer, [1763]. - [4], 68, [16] p.

  

89.
  G.i. 2000/IV. coll. 5.
Azonos: G.i. 2000/II. coll. 9.

90.
  G.i. 2000/IV. coll. 6.
Elegia de funere ... Georgii Fekete de Galantha. Dedit auctor siluae Parnassi Pannonii. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1788. - [4] lev.
Fekete György gróf (1711-1788) országbíró, a nagyszombati egyetem igazgatója. Dugonics személyesen is ismerte (PRÓNAI: 76).

91.
  G.i. 2000/IV. coll. 7.
KOVACHICH, Martinus Georgius: Ad excelsum consilium regium locumtenentiale Hungaricum ab indicibus rerum gestarum sacratioris tabularii. - [Budae] : [s.n.], [1788]. - [2] lev.

        

92.
  G.i. 2000/IV. coll. 8.
Azonos: G.i. 2000/II. coll. 6.

     

93.
  G.i. 2000/IV. coll. 9.
DUGONICS, Andreas: Placita philosophica et mathematica uni systemati, legique virium in natura exsistentium innixa. - Posonii : Typ. Landerer, [1774]. - 52 p.
A vitatételeket figyelmen kívül hagyva, ez Dugonics nyomtatásban megjelent első munkája. Ritka példány lehet, sem SZINNYEI (2:1116), sem PETRIK (1:570) nem közli, de Petrik Pótlások (5:131) már igen. LUGOSI Döme ismerteti először (Ismeretlen adatok Dugonicsról. = Szegedi Új Nemzedék, 1941. jan. 12. 8. p.).

  

94.
  G.i. 2000/IV. coll. 10.
MARIOSA, Iacobus: Excellentissimo, illustrissimo ac reverendissimo domino Adamo e. l[iberis] baronibus Patachich de Zajezda ... inaugurato archi-episcopo Colocensi. - [S.l.] : [s.n.], [1776]. - [18] lev.


G.i. 2000/V. coll. 1- 25.
21 cm
Az előzéklapon gépelt tartalomjegyzék, a verzón a folytatás kézírással „Continuantur res hoc libro contentae” cím alatt.

  

95.
  G.i. 2000/V. coll. 1.
Propositiones philosophicae. - [S.l.] : [s.n.], [s.a.]. - 24 p.
Címlap h.

96.
  G.i. 2000/V. coll. 2.
KEGLEVICH, Josephus: Assertiones philosophicae ex institutionibus ... --, ... quas ... propugnandas susceperunt Matthaeus Billisics et Urbanus Schvartzpauer. - Posonii : Lit. Patzkoianis, [1775]. - [12] lev.

97.
  G.i. 2000/V. coll. 3.
BULLA, Edvardus: Positiones physicae, et ethicae, quas propugnavit Ladislaus Neichel. Ex praelectionibus --. Nittriae apud scholas pias. - Posonii : Typ. Patzko, [1778]. - 32 p.
Bulla Ede piarista tanár a nyitrai gimnáziumban. Nyitrára vonatkozóan
Vö. G.i.2000/II. coll. 6.

98.
  G.i. 2000/V. coll. 4.
HYROSS, Samuel: Propositiones selectae ex parte altera theologiae dogmaticae in systema redactae, quas Hyacinthus Valla ... defendit. Ex praelectionibus -- Nitriae. - Posonii : Typ. Patzkoianis, 1777. - 12 p.
Hyros Sámuel (1739-1814) piarista tanár. Mind Szegeden, mind Nyitrán együtt lehetett Dugoniccsal.

99.
  G.i. 2000/V. coll. 5.
KAIDOCSY, Ladislaus: Panegyricus Divo Stephano primo Hungariae regi et apostolo. - [Nagyszombat] : Typ. Tyrnaviensibus, [1776]. - [6] lev.

100.
  G.i. 2000/V. coll. 6.
HEIDENREICH, Joannes Ludovicus: Panegyricus Divis Cosmae et Damiano. - [Tyrnaviae] : Typ. Tyrnaviensibus, [1775]. - [6] lev.

101.
  G.i. 2000/V. coll. 7.
GABELKHOVEN, Sigismundus: Positiones ex universo jure naturae, quas publice propugnandas suscepit ... --. - [Tyrnaviae] : Typ. Tirnaviensibus, 1777. - [4] lev.

102.
  G.i. 2000/V. coll. 8.
KATONA, Stephanus: Tentamen publicum ex historicis praelectionibus ... quod in universitate Tirnaviensi ... subibit ... Joannes Bapt. Rosty. - [Tyrnaviae] : Typ. Tirnaviensibus, [1776]. - [4] lev.

103.
  G.i. 2000/V. coll. 9.
HORVÁTH, Joannes Bapt. - HANDERLA, Franciscus - DUGONICS, Andreas: Assertiones ex universa philosophia, quas in ... universitate Tyrnaviensi ... publice propugnandas suscepit Paulus Ányos. Ex praelectionibus --. - [Tyrnaviae] : [Typ. Tyrnaviensibus.], [1776]. - [8] lev.
A vitázó Ányos Pál (1756-1784) költő, akit a pálos rend küldött a nagyszombati egyetemre 1774-ben, ahol 1777-ben bölcsészeti doktorátust szerzett.

  

104.
  G.i. 2000/V. coll. 10.
DRAZSANSZKY, Ioannes: Panegyricus Divo Ignatio dictus. Oratore ... --. - [Tyrnaviae] : Typ. Tyrnaviensibus, 1775. - [7] lev.

105.
  G.i. 2000/V. coll. 11.
VIGYÁZÓ, Josephus: Positiones ex jure patrio Hungarico …, quas ... defendendas publice suscepit … --. In juridico universitat. Tyrnaviensis. - [Tyrnaviae] : Typ. Tyrnaviensibus, [1775]. - [8] lev.

106.
  G.i. 2000/V. coll. 12.
Materia tentaminis publici et solennis quod ... exhibitum est in archi-gymnasio regiae universitatis Budensis. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, [1779]. - [14] lev.

107.
  G.i. 2000/V. coll. 13.
VIERIK, Thoma: Oratio de intemerata conceptione sanctissimae Virginis Mariae. Habita ... --. - [S.l.] : Typ. Tirnaviensibus, [1775]. - [8] lev., [1] t.fol.

  

108.
  G.i. 2000/V. coll. 14.
KREBESZ, Josephus: Oratio de intemerata conceptione sanctissimae Virginis Mariae. Habita --. - [S.l.] : Typ. Tirnaviensibus, [1776]. - [6] lev., [1] t.fol.

  

109.
  G.i. 2000/V. coll. 15.
WINCKLER, Joannes: Positiones ex jure patrio Hungarico …, quas ... publice defendendas suscepit ... --, in universitate Tyrnaviensi. - [Tyrnaviae] : Typ. Tyrnaviensibus, [1775]. - [8] lev.

110.
  G.i. 2000/V. coll. 16.
GREGUSKA, Antonius: Assertiones ex universa theologia dogmatica quas ... in ... regia universitate Budensi publice propugnandas suscepit ... --. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1778. - 24 p.

111.
  G.i. 2000/V. coll. 17.
SZILBER, Joannes Baptista: Positiones ex jure Hungarico ... quas ... propugnandas suscepit … --, ... in juridico universitatis Tyrnaviensis auditorio. - [Tyrnaviae] : Typ. Tyrnaviensibus, [1776]. - [2] lev.

112.
  G.i. 2000/V. coll. 18.
Materia tentaminis publici, ac solennis, quod ... subiverunt in gymnasio regio Vaciensi provinciae Budensis apud scholas pias. - Vacii : Typ. Ambro, [1780]. - [3] lev.

113.
  G.i. 2000/V. coll. 19.
LIPOVCSEVICH, Petar: Zafalno govorenje koje drugi dan miseca rujna na godishnji dan uspomene srichno-slavnog Budimskog uzetia u kraljevskomu dvoru istoga pervo-stolnoga grada recse, i po zaktivanju bogomillog puka na svitlost iznese. - U Budimu : Slovima Landererove, 1779. - [8] lev.

114.
  G.i. 2000/V. coll. 20.
In figuris praesignata, sub una tantum specie panis, ab ipso primum Christo Domino discipulis, in Emmaus castello, data, ss. communio, pro consueto Theophoricae solennitatis apparatu, sumtibus munificis antiquissimae, simul ac illustrissimae, sodalitatis utriusque status Dominorum ... - Viennae : Typ. Kürner, 1723. - [6] lev.

115.
  G.i. 2000/V. coll. 21.
KOSSIK, Basilius: Propositiones philosophicae et mathematicae, quas propugnavit Xaverius Schraud ... Ex praelectionibus --. Nitriae apud scholas pias. - Tirnaviae : Typ. Reg. Universitatis Budensis, [1779]. - 31 p.

116.
  G.i. 2000/V. coll. 22.
Materia examinis publici quod in ... regia universitate Tirnaviensi ... subibunt. - [Tirnaviae] : Typ. Tirnaviensibus, [1775]. - [4] lev.

117.
  G.i. 2000/V. coll. 23.
Carmen ... Iosepho e comitibus de Battyán ... Dicavit Collegium Nitriense Scholarum Piarum. - Posonii : Typ. Landerer, [1776]. - [12] lev.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 5-6.

     

118.
  G.i. 2000/V. coll. 24.
Carmen ... Iosepho e comitibus de Batthyán ... Dicavit Collegium Nitriense Scholarum Piarum. - Posonii : Typ. Landerer, [1776]. - [10] lev.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 5-6.

  

119.
  G.i. 2000/V. coll. 25.
HORVÁTH, Joannis Bapt.: Tentamen publicum ex praelectionibus physicis ... -- … subibit ... Emericus Baranyai. - [Tyrnaviae] : Typ. Tyrnaviensibus, [1775]. - [4] lev.


G.i. 2000/VI. coll. 1-9. (Hiány)
21 cm
Az előzéklap belső oldalán kézírással a tartalomjegyzék „Continentur” cím alatt.

120.
  G.i. 2000/VI. coll. 1.
SCHAFFRATH, Leopoldus: Oratio ad III. Id. Maii. MDCCLXXIX Augustae Theresiae solennem. - Pestini : Lit. Royerianis, 1779. - [21] lev.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 14.

121.
  G.i. 2000/VI. coll. 2.
ZSIVICS, Mathias: Dissertatio inauguralis theologica, de existentia revelationis divinae. Quam -- ... publicae disquisitioni exposuit in maiori regiae universitatis Tirnaviensis auditorio. - [Tyrnaviae] : Typ. Tyrnaviensibus, 1775. - [8], 51 p.

122.
  G.i. 2000/VI. coll. 3.
HORVÁTH, Joannis Bapt. - HANDERLA, Franciscus - DUGONICS, Andreas: Assertiones ex universa philosophia, quas in ... regia universitate Tyrnaviensi ... publice propugnandas sucepit ... Josephus Dravecz. Ex praelectionibus --. [S.l.] : [s.n.], 1777. - [13] lev.
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics e S. P. 1777.

123.
  G.i. 2000/VI. coll. 4.
PERCZEL, Emericus: Dissertatio de fundamento iuris divini in homines, et obligationis humanae in Deum. - [Tirnaviae] : Typ. Tirnaviensibus, 1777. - 30, 200 p., 1 t.fol.
Perczel Imre (1733-1795) piarista tartományfőnök. Dugonics tanártársa Vácott, Nyitrán, majd a nagyszombati, budai és pesti egyetemen is. Ő adatja elő az első magyar színjátékot Szegeden valószínűleg 1758. május 17-én, az Adakozó öregről és fösvény ifjúról címmel (vö. LUGOSI Döme: A piaristák szegedi drámajátékai. Szeged, 1930. 15-16. p.)

124.
  G.i. 2000/VI. coll. 5.
[RÉVAI Miklós]: A’ magyar költeményes gyűjtemény’ közre botsáttatásának újonabb hírré adatása. - Győr : Strejbig ny., 1785. - [16] lev.
A kötet 1786-ban jelent meg.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 19.

125.
  G.i. 2000/VI. coll. 6.
SZERDAHELY, Georgius Aloys.: Memoria ... Augustini Pupikoffer. Habita a -- ... dum iusta funebria solenni ritu persolverentur. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1783. - 16 p.
Szerdahelyi György Alajos (1740-1808) jezsuita, filozófiai író. – Pupikoffer Ágoston (1734-1783) jezsuita, bölcseleti doktor. Mindketten esztétikát tanítottak a nagyszombati és budai egyetemen, így Dugonics tanártársai.

126.
  G.i. 2000/VI. coll. 7.
Tentamen ex geographia et historia Hungariae, quod in regia universitate Tirnaviensi subibunt supremae grammatices classis studiosi. - [Tirnaviae] : Typ. Tirnaviensibus, 1777. - [6], 52 p.

127.
  G.i. 2000/VI. coll. 8.
SALLAUER, Johann Nepomuk: Ode auf die Ankunft seiner Exzellenz ... Samuel Teleky. Gewidmet von dem königl. Gymnasium zu Segedin. Gesungen von --. - Pest : Gedr. bey Lettner, 1785. - [2] lev.

128.
  G.i. 2000/VI. coll. 9.
[SEEBERG, Philipp]: [Versuch über die Bergwerks-Kunde Aus den Vorlesungen des ... Franz Xav. Demeter]. - [Pressburg] : [Gedr. bey Patzkoischen.], [1775]. - 72 p.
Címlap h.


G.i. 2000/VII. coll. 1-4. (Hiány)
21 cm
Az előzéklap belső oldalán kézírással a tartalomjegyzék „Continentur” cím alatt.

129.
  G.i. 2000/VII. coll. 1.
LAKICS, Georgius Sigismundus: Praecognita iuris ecclesiastici universi. Opera --. - Viennae : Apud Graeffer, 1775. - [20], 335 p.
Lakits György Zsigmond (1739-1814) jogász. Dugonics tanártársa a nagyszombati és budai egyetemen.

130.
  G.i. 2000/VII. coll. 2.
HORVÁTH, Joannes Bapt.: Dissertatio de methodo futuram pontis lignei, unico arcu constaturi, firmitatem investigandi. Auctore --. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1780. - [4], 107 p., 1 t.fol.
Horváth János (1732-1799) jezsuita, Dugonics tanártársa a nagyszombati, budai és pesti egyetemen. Bár átmenetileg szembe kerülnek egymással (vö. PRÓNAI: 195-196.), Horváth könyvet ajándékozott Dugonicsnak, s az író könyvtárában sok nyomtatvány szerzője Horváth.

131.
  G.i. 2000/VII. coll. 3.
Lessus manibus Caietani Tuschleitner a G. P. poeta Pestiensi dicatus. - [S.l.] : [s.n.], [1781]. - [4] lev.
Hiányos.
Tuschleitner Kajetán (1729-1781) piarista tanár. Dugoniccsal Privigyén, Nyitrán, Szegeden és Nagykárolyban is találkozhatott, föltételezhető személyes ismeretségük.

132.
  G.i. 2000/VII. coll. 4.
ANTONII, M.: Praepositi Bienicensis ad Stephanum Katonam ... epistola commonitoria. - Viennae : Typ. Hörling, 1785. - 40 p.


G.i. 2000/VIII. coll. 1-22.
21 cm

133.
  G.i. 2000/VIII. coll. 1.
RÓKA, Joannes Baptista: Vita Ignatii Koller de Nagy-Mánya Vesprimiensis episcopi. Scriptore --. - Posonii ; Cassoviae : Imp. Landerer, 1775. - [14], 51 p.

  

134.
  G.i. 2000/VIII. coll. 2.
KOPPI, Carolus: Oratio quam viro gratis patriae civibus commemorabili seniori Gedeoni comiti de Rada. Monumentum esse voluit --. - Pestini : Typ. Trattner, 1792. - 43 p., [1] t.fol.
Ráday Gedeon gróf (1713-1792) író, irodalomszervező halálára íródott megemlékezés.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 9.

135.
  G.i. 2000/VIII. coll. 3.
A’ Derhám physico-theologiájának summája. - [Bécs] : [Trattner ny.?], [1793], 14, [1] p.

136.
  G.i. 2000/VIII. coll. 4.
[KOPÁCSI József]: Tudósítás. - [Veszprém] : [Szammer ny.], [1801]. - [2] lev.
Claude Fleury: Az israelitáknak és a’ keresztényeknek szokásaik, és erköltseik c. műve fordításának megjelenéséről.

137.
  G.i. 2000/VIII. coll. 5.
KLOHAMMER, Franciscus: Ad XVII. Kalendas Decembres ... Leopoldo ... Schaffrath ... gymnasii Pesthiensis scholar. piarum directori solennes nomine eiusdem gymnasii obtulit --. - Pestini : Typ.Trattner, 1797. - [4] lev.
Klohammer Ferenc (1755-1830) piarista tanár. Dugoniccsal személyes ismeretséget köthetett Nyitrán és Vácott is.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 14.

138.
  G.i. 2000/VIII. coll. 6.
Fidalcus Ladonius [VALLA Jácint]: Ode liberae, regiae civitatis Szegediensis in amplificandis bonarum artium studiis cura et munificentia. - Pestini : Typ. Landererianis, [1794]. - [4] lev.
Valla Jácint (1752-1814) piarista tanár Dugonics tanítványa volt Nyitrán, és itt egy magyar nyelvű vígjátékot is előadatott tanára tiszteletére (PRÓNAI: 85-86).

        

139.
  G.i. 2000/VIII. coll. 7.
RÉVAI, Ioannes Nicolaus: Propositiones ex lingva Hungarica, primo semestri explanata, quas tentamini subiectas academici auditores in regia scientiarum universitate Pestiensi ... Secundum praelectiones --. - [Pest] : Typ. Trattner, 1804. - [4], 36 p.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 19.

140.
  G.i. 2000/VIII. coll. 8.
HANNULIK, Joannes Chrysostomus: Ode de ... Francisco Széchényi de Sárvári Felső-vidék. Scripta ab --. - Pestini : Typ. Trattner, [1801]. - 8 p.
Hannulik János Krizosztom (1745-1816) piarista tanár Dugoniccsal személyes ismeretséget köthetett Nyitrán 1772-1773-ban. Korában híres volt lírai költeményeiről. – Az óda Széchényi Ferencet (1754-1820), a későbbi könyvtáralapítót dicséri.

141.
  G.i. 2000/VIII. coll. 9.
THÓTT, Albertus: Honoribus illustrissimi domini Sigismundi Horváth de Szent-György, dum Békesiensi provinciae ab Augusto principe praeficitur … - Pesthini : Typ. Trattner, [1802]. - 8 p.
Thótt Albert (1746-1834) piarista tanár Dugoniccsal személyes ismeretséget köthetett Nyitrán, de Szegeden is, mert itt két ízben is tanított.

142.
  G.i. 2000/VIII. coll. 10.
A’ Pesti Magyar Társaság ki adásainak első darabja. Fél kötet. - Pesten : Trattner ny., 1792. - [12], 164 p.
A hasonnevű társaság (az ifjúság nyelvművelő- és önképzőköre) egyetlen kiadványa. A kiadvány verseket és prózai írásokat tartalmaz.

     

143.
  G.i. 2000/VIII. coll. 11.
SZOLTSÁNYI, Ernestus: Ode ad ... Nicolaum Konde episcopum Magno-Varadinensem cum in dioecesim suam primum ingrederetur. Oblata per --. - Pestini : Typ. Trattner, 1801. - [4] lev.

144.
  G.i. 2000/VIII. coll. 12.
KESZTHELYI, Ladislaus: Vota Varadinensium. Ad ... Nicolaum Konde. Per --. - Pestini : Typ. Trattner, 1801. - [4] lev.

145.
  G.i. 2000/VIII. coll. 13.
VERSEGI Ferentz: Rövid értekezések a’ musikáról. VI. énekekkel. - Bétsben : [s.n.], 1791. - 20 p.
Verseghy Ferenc (1757-1822) költő, író és esztéta a Martinovics-per fő vádlottjai közé tartozott, majdnem kilenc évet raboskodott. E füzet az első kiadott versgyűjteménye.
Vö. G.i. 2078

146.
  G.i. 2000/VIII. coll. 14.
Az Újj Bétsi Magyar Múzsa. Első esztendeje 1793. [szerk.] Pántzél Dániel. - Béts : [s.n.], 1793. - 16 p.

147.
  G.i. 2000/VIII. coll. 15.
[TERTINA, Michael]: Carmen gratulatorium, quo praeoccupantur festiva vota ante diem nominis ... Simonis Faba. - Pestini : Typ. Landerer, [1796]. - 7 p.
Tertina Mihály (1750?-1808) gimnáziumi tanár. – Fába Simon (1731-1801) Dugonics tanártársa a nagyszombati egyetemen.

148.
  G.i. 2000/VIII. coll. 16.
KLOHAMMER, Franciscus: Admodum reverendo patri Stephano Pállya scholarum piarum in Hungaria et Transsilvania praeposito provinciali proficiscenti in Transsilvaniam nomine gymnasii Pestiensis. - Pestini : Typ. Trattner, [1797]. - [4] lev.
Klohammer Ferenc (1755-1830) piarista tanár Dugoniccsal, mint tanítványa, személyes ismeretséget köthetett akár Nyitrán, akár Pesten. – Pállya István (1740-1802) piarista tanár rendfőnök, színműíró, Dugonics tanára Nyitrán; innen ered barátságuk is (vö. PRÓNAI: 50, 55, 77).

149.
  G.i. 2000/VIII. coll. 17.
Bútsú-járás, vagy-is: mindennémü veszedelmek’, nyomorúságok’, és szükségek’ idején ének-szóval gyakorlandó ajtatosság. - Pesten : Landerer ny., 1800. - 24 p.

150.
  G.i. 2000/VIII. coll. 18.
[ENDRŐDY János]: Tudósítás. [A Magyar Játék-szín megjelenéséről]. - [Pest] : [s.n.], [1792]. - [2] lev.
Endrődy János (1756-1827) piarista tanár, író, költő dramatizálta 1792-ben Dugonics Az Arany pereczek c. regényét. A kiadásában és szerkesztésében megjelenő A magyar játékszín 2. kötetében közli Dugonics Etelkájának drámai változatát Soós Márton átdolgozásában: A meg-szomorított ártatlanság. Avagy az ártatlan Etelka méltatlan szenvedése címmel.

     

151.
  G.i. 2000/VIII. coll. 19.
SCHEURL, Christophorus: Vindiciae sacerdotum. Ex oratione -- excerptae. - Pestini : Typ. Landerer, 1791. - 16 p.

152.
  G.i. 2000/VIII. coll. 20.
[CSEPCSÁNYI Gábor]: A’ békességre. [Vers]. - Pesthen : Trattner ny., 1798. - [2] lev.

     

153.
  G.i. 2000/VIII. coll. 21.
TERTINA, Michael: Encomium admodum reverendi Andreae Zachár. - Pestini : Typ. Landerer, [1796]. - 15 p.
Zachár András (1733-1805) jezsuita. Dugonics tanártársa a nagyszombati egyetemen.
Vö. G.i. 2000/VIII. coll. 15.

154.
  G.i. 2000/VIII. coll. 22.
ENESSEI, Georgius: Antiquitates et memorabilia comitatus Jaurinensis. Congesta per --. - Jaurini : Apud Franciscum Müller Bibliopolam, 1799 (Comaromii : Typ. Weinmüller). - 59 p.

155.
  G.i. 2000/IX.
KALMÁR, Georgius: Prodromus idiomatis Scythico-Mogorico-Chuno- (seu Hunno-) Avarici. Sive adparatus criticus ad linguam Hungaricam. Auctore --. - Posonii : Sumpt. Landerer, 1770. - [20], 324 [!432] p. - 20 cm
Kalmár György (1726-178?) nyelvész. Műveiben a magyar nyelv tökéletességét és a török-tatár nyelvekkel való rokonságát igyekezett bizonyítani.


G.i. 2000/X. coll. 1-9.
19 cm
Az előzéklap belső oldalán kézírással a tartalom­jegyzék „Continentur” cím alatt.

156.
  G.i. 2000/X. coll. 1.
ILLÉSHÁZY, Stephanus: Tentamen ex universa historia Hungariae et praecipuis rerum Hungaricarum scriptoribus, quod in convictu nobilium regio-archi-episcopali Tyrnaviae subivit ... --. - [Tyrnaviae] : Typ. Tyrnaviensibus , [1776]. - 67 p.

157.
  G.i. 2000/X. coll. 2.
HORVÁTH, Joannes Bapt.: Ad novum quemdam autorem Josephum Nemetz. Epistola I. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1784. - [2], 62 p., [1] t.fol.
Nemetz József János (1749?-1808) fizikus, feltaláló.
Vö. G.i. 2000/VII. coll. 2.

158.
  G.i. 2000/X. coll. 3.
SZERDAHELY, Georgius Aloys.: Memoria ... Francisci Handerla ... habita a -- ... in exequiis solennibus. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, [1783]. - 16 p.
Vö. G.i. 2000/VI. coll. 6.
Azonos: G.i. 2000/XII. coll. 5.

159.
  G.i. 2000/X. coll. 4.
VÉGH, Antonius - ABBAFFY, Ioannes: Tentamen publicum ex mathesi pura, quod in regia universitate Budensi ... subiverunt ... - Budae : Typ. Reg. Universitatis, [1779]. - 18 p.

160.
  G.i. 2000/X. coll. 5.
ROSOS, Ignatius: Positiones ex universis cursus philosophici institutionibus. - [Pest] : [s.n.], [1781]. - [18] lev.

161.
  G.i. 2000/X. coll. 6.
NITRAY, Mathias: Dissertatio inauguralis iuridica de eo: quid feudum inter, et regiam, quae in Hungariae regno obtinet, donationem conueniat, aut intersit? - Budae : Typ. Reg. Universitatis, [1780]. - [16], 92, [1] p.

162.
  G.i. 2000/X. coll. 7.
KATONA, Stephanus: Tentamen publicum ex historicis praelectionibus ...--, ... quod in regia universitate Budensi subiverunt Antonius Krausz, Christianus Lavrentsik etc. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1783. - 16 p.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 1.

163.
  G.i. 2000/X. coll. 8.
KALMÁR, György: A-magjar Hélikon-ért és kástáliák-ért felséges Mária Theré’siához buzdúlt alázatos ének Kalmár Gjörgj által. - Bécsben : Schultz ny, 1778. - [8] lev.
Vö. G.i. 2000/IX.

164.
  G.i. 2000/X. coll. 9.
[RÉVAI Miklós]: Várasi építésnek eleji. - Budán : Kir. Akad. betükkel, 1780. - 116 p.
A címlapon kézírással: Auctor libri est Nicolaus Révai e Scholis Piis.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 19.


G.i. 2000/XI. coll. 1-15.
19 cm
Az előzéklap belső oldalán kézírással a tartalomjegyzék „Continentur hoc libro” cím alatt.

165.
  G.i. 2000/XI. coll. 1.
A’ len- és kender-művelésről való oktatás a’ mezei embernek hasznára. - Buda : Kir. Akad. ny., 1789. - 40 p., 2 t.fol.

166.
  G.i. 2000/XI. coll. 2.
SCHRAUD, Franciscus: Tentamen theoriae generalis febrium. - Pestini : Apud Weingand, [s.a.]. - 38 p.
Schraud Ferenc (1761-1806) orvos, később egyetemi tanár. A művet szegedi orvosi gyakorlata idején adta ki.

167.
  G.i. 2000/XI. coll. 3.
NAGY, Franciscus: Panegyricus ... Augustae Mariae Theresiae ... dum regia scientiarum omnium universitas augusta munificentia. Dictus ab --. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1780. - [2], 64 p.
Nagy Ferenc (174?-180?) bölcseleti és teológiai doktor, Dugonics tanártársa a nagyszombati, majd a budai egyetemen is.

168.
  G.i. 2000/XI. coll. 4.
SIGRAY, Josephus: Positiones ex anni secundi institutionibus philosophicis quas ... - publice propugnandas suscepit. - [Pest] : Lit. Eizenbergerianis, [1784]. - [22] lev.

169.
  G.i. 2000/XI. coll. 5.
SZAKMARI, Alexander: Dissertatio inauguralis iuridico-philosophica num delinquenti gratia fieri possit? ... - Pestini : Typ. Patzko, 1788. - 40, [8] p.

170.
  G.i. 2000/XI. coll. 6.
ACROTOPHORIUS, Syrasius: Carmen quo Mariae Theresiae ... secunda vicennalia cecinit --. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1780. - 20 p.
Tartalmazza önálló címlappal, de folyamatos oldalszámozással: MARIOSA, Jacubus: De laudibus Mariae Theresiae ... quod Budae scientiarum academiam instituerit, et... regio diplomate stabiliverit Elegia c. művet.

  

171.
  G.i. 2000/XI. coll. 7.
GUTTEN, Iosephus: Carmen quod Regiae Scientiarum Academiae Pestanae in perenne amoris testimonium obtulit, pro novo anno. - Pestini : Typ. Trattnerianis, 1785. - 7 p.

172.
  G.i. 2000/XI. coll. 8.
MAKÓ, H.: Sätze aus dem Gleichgewichte der Körper, aus der Maschinenlehre, und aus dem Wasserbaue, aus welchen nach den Vorlesungen des --. - Wien : Gedr. bey Trattner, 1776. - 16 p.
Makó Pál (1724-1793) apát, egyetemi tanár 1773-ban ismerkedett meg Dugoniccsal (PRÓNAI: 76), később tanártársak a budai egyetemen.
Vö. G.i. 4/a coll. 35.

173.
  G.i. 2000/XI. coll. 9.
HADALY, Carolus: Elementa hydrotechniae. - Iaurini : Typ. Streibig, 1783. - [16], 128 p., 2 t.fol.
Hadaly Károly (1743-1834) Dugonics tanártársa a nagyszombati egyetemen. E nyomtatvány a hét kiadást megért művének első kiadása.

174.
  G.i. 2000/XI. coll. 10.
ÁNYOS Pál: Igaz haza-fi az az nagy méltóságú ’s nagyságú gróff Károly Antal úrnak ... hazája szerelme. Versbe foglalta --. - Pesten : [ny.n], 1778. - [6] lev.
Vö. G.i. 2000/V. coll. 9.

175.
  G.i. 2000/XI. coll. 11.
FEJÉR György: Méltóságos és fő tisztelendő séllyei Nagy Ignátz ... emlékezete. - Posonyban : Landerer ny., 1789. - 16 p.
Fejér György (1766-1851) teológiai doktor, az egyetemi könyvtár igazgatója, Dugonics tanítványa volt a budai és pesti egyetemen. Nagy Ignác, séllyei (1733-1789) püspök az egyetem kancellárja.

176.
  G.i. 2000/XI. coll. 12.
HUSZTY, Iosephus: Dissertatio iuridico-philosophica de finibus poenarum et num satisfactio inter eos referri debeat? - Pesthini : Typ. Patzko, [1788]. - 46, [10] p.

177.
  G.i. 2000/XI. coll. 13.
SOSZULÁN János Mihály [Schosulan, Johann Michael]: Az halhéjas német vállaknak ártalmas voltokról való munka. - Po’sonyban : Nyomt. Paczkó Ágoston Ferentznél, 1784. - 28 p.

178.
  G.i. 2000/XI. coll. 14.
SZERDAHELY, Georg. Aloysius: Memoria ... Iosephi Mitterpacher, Habita a -- ... dum Regia Scientiarum Universitas Pestana mortuo parentavit mense septembri anni MDCCLXXXVIII. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, [1788]. - 22 p.
Mitterpacher József (1739-1788) Dugonics tanártársa a nagyszombati és budai egyetemen.
Vö. G.i. 2000/VI. coll. 6.

179.
  G.i. 2000/XI. coll. 15.
SZERDAHELY, Geor. Aloy.: Programma quod -- professor aesthetices habuit dum Regia Scientiarum Universitas annum scholasticum et incolatum Budensem terminavit. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1784. - 16 p.
Vö. G.i. 2000/VI. coll. 6.
Azonos: G.i. 2000/XIII. coll. 2.
Azonos: G.i. 2000/XIII. coll. 13.


G.i. 2000/XII. coll. 1-14.
20 cm
Az előzéklap belső oldalán kézírással a tartalomjegyzék „Continentur” cím alatt.

180.
  G.i. 2000/XII. coll. 1.
HAECKEL István [Haeckel, Stephan]: A’ salétrom főzésnek leg-könnyebb és leg-bizonyosobb módgya. Ford. Rácz Sámuel. - 2. kiad. - Budán : A’ Kir. Universitásnak bötüivel, 1783. - [6], 49, [1] p., [1] t.fol
A kötetet a fordító Dugonics Andrásnak ajánlja. – Dugonics arcképével.
Rácz Sámuel (1744-1807) orvosdoktor 1777-től Dugonics tanártársa a budai és pesti egyetemen. Nagy tisztelője Dugonicsnak, az íróról a Merkur von Ungarnban megjelent cikkhez (GYURIS: 49. tétel) ő készítette az arcképet (vö. PRÓNAI: 136-137). Verset is írt Dugonicshoz, mely a Tudákosság első kötetében jelent meg (vö. GYURIS: 10. tétel).

        

181.
  G.i. 2000/XII. coll. 2.
BABAI, Franciscus: Archi-episcopi Strigonienses de utraque republica praeclare meriti. - [Nagyszombat] : Typ. Tirnaviensibus, 1776. - 103 p.

182.
  G.i. 2000/XII. coll. 3.
Tentamen ex geographia et historia Hungariae, quod in regia universitate Tirnaviensi subibunt supremae grammatices classis studiosi. - [Tirnaviae] : Typ. Tirnaviensibus, 1777. - [6], 52 p.

     

183.
  G.i. 2000/XII. coll. 4.
FAZEKAS, Elzearius: Tentamen publicum ex mathesi pura, quod in regia universitate Budensi ... subivit --. - [Budae] : Typ. Reg. Universitatis, 1778. - 14 p.

184.
  G.i. 2000/XII. coll. 5.
Azonos: G.i. 2000/X. coll. 3.

185.
  G.i. 2000/XII. coll. 6.
[ZIMÁNY, Stephanus Ludovicus]: Funus Sigismundi Orosz. - [S.l.] : [s.n.], [1782]. - [7] lev.
Zimányi Lajos (1758-1805) piarista tanár. – Orosz Zsigmond (1717-1782) a piarista rend tartományfőnöke, Dugonics pártfogója (vö. PRÓNAI: 65).

  

186.
  G.i. 2000/XII. coll. 7.
MINKOVICH, Andreas: Tentamen publicum ex agrorum, pratorum, et vitium cultura, quod in regia universitate Budensi ... subibit ... --. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1778. - 29 p.

187.
  G.i. 2000/XII. coll. 8.
DEMIÉN, Antonius: Dissertatio inauguralis ex jure Hungarico de eo: an pater liberos suos per testamentum simpliciter excludere possit? - [Tyrnaviae] : Typ. Tyrnaviensibus, [1776]. - 63 p.
Demién Antal (1744-1833) jogi doktor, Dugonics tanártársa a nagyszombati és pesti egyetemen.

188.
  G.i. 2000/XII. coll. 9.
[SPAITS, Stephanus]: Tentamen publicum. [Ex praelectionibus … --. - Tirnaviae : Typ. Reg. Uniuersit. Budensis, [1778]. - [14] lev.

     

189.
  G.i. 2000/XII. coll. 10.
ZIMÁNYI, Ludovicus: Materia tentaminis publici e matheseos applicatae praelectionibus -- ... quod in provincia Budensi apud scholas pias Pestini primo semestri subivit ... Alexander Ragáczy. - Pestini : Typ. Royerianis, [1778]. - [8] lev.

190.
  G.i. 2000/XII. coll. 11.
ZIMÁNYI, Ludovicus: Materia tentaminis publici e matheseos purae praelectionibus -- ... quod in provincia Budensi apud scholas pias Pestini primo semestri subivit ... Ignatius Lang. - Pestini : Typ. Royerianis, [1778]. - [8] lev.

191.
  G.i. 2000/XII. coll. 12.
KOPPOLD, Emericus: Tentamen publicum ex adplicata mathesi ad artefacta, et oeconomiam rusticam quod apud scholas pias subivit --. - [Pest] : Lit. Royerianis, 1780. - [8] lev.

192.
  G.i. 2000/XII. coll. 13.
LANG, Ignatius: Tentamen publicum ex annuis institutionibus philosophicis quod apud scholas pias subivit --. [Pest] : Lit. Royerianis, [1779]. - [30] lev.

193.
  G.i. 2000/XII. coll. 14.
ÁDANY, Andrea: Ode ad primum lapidem gymnasii Strigoniensis cum in fundamenta demitteretur data ab --. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1779. - [4] lev.
Azonos: G.i. 2000/XIII. coll. 7.

        


G.i. 2000/XIII. coll. 1-15.
20 cm
Az előzéklap belső oldalán kézírással a tartalomjegyzék „Continentur” cím alatt.

194.
  G.i. 2000/XIII. coll. 1.
KATONA, Stephanus: Tentamen publicum ex historicis praelectionibus -- … quod in regia universitate Budensi subiverunt Nicolaus Forgach, Antonius Rosty etc. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1783. - 16 p.

195.
  G.i. 2000/XIII. coll. 2.
Azonos: G.i. 2000/XI. coll. 15.
Azonos: G.i. 2000/XIII. coll. 13.

196.
  G.i. 2000/XIII. coll. 3.
Genius populi Hungari. Iosepho Secundo caesari augusto pio felici. Oblatus a presbytero scholarum piarum. - Tirnaviae : Typ. Reg. Universitatis Budensis, 1780. - [20] lev.

197.
  G.i. 2000/XIII. coll. 4.
Ode ad Mariam Theresiam Hungarorum reginam. - [S.l.] : [s.n.], [s.a.]. - [3] lev.
Vö. G.i. 2000/XIII. coll. 6.
A nyomtatványok szövege azonos, de a lenyomat más.

198.
  G.i. 2000/XIII. coll. 5.
HORÁNYI, Alexius: M. Simonis de Keza ... Chronicon Hungaricum, quod ex codice membranaceo ... excitat --. - Viennae : Typ. Kurzbeck, [1781?]. - [2], 132, [1] p.
A címlapon kézírással: Andrea Dugonics e S. P. 1782 die 28a Marc.
Horányi Elek (1736-1809) piarista tanár, irodalomtörténetíró, Dugonics barátja, együtt laktak a pesti piarista házban. Miután az egyik budai cenzor, Hibner nem merte jóváhagyni az Etelka kéziratát, azt Dugonics Horányira bízta. Horányi maga vitte Bécsbe a kéziratot, ahol Szekeres cenzorral három nap alatt engedélyeztette kinyomtatását (vö. Dugonics András följegyzései. Bp. 1883, Franklin-Társ. 29-30. p.).

199.
  G.i. 2000/XIII. coll. 6.
Ode ad Mariam Theresiam Hungarorum reginam. [Ad diem quo alumni. Theresiani Vacienses in. aedem. novam eiusdem munificentia. constructam et iterum, nomine. suo. consecratam solemniter. inlocabantur G. A. C. D. anno M.DCC.LXX.VII.]. - [S.l.] : [s.n.], [1777]. - [4] lev.
Vö. G.i. 2000/XIII. coll. 4.
A nyomtatványok szövege azonos, de a lenyomat más.

200.
  G.i. 2000/XIII. coll. 7.
Azonos: G.i. 2000/XII. coll. 14.

201.
  G.i. 2000/XIII. coll. 8.
NAGY, Franciscus: Positiones ex universa iurisprudentia, quas superatis ex omni iure rigorosis examinibus ... pro consequenda doctoratus laurea in ... regia universitate Hungarica Pestiensi publice defendendas suscepit --. - Pestini : Ex off. Patzko, 1788. - [4] lev.

202.
  G.i. 2000/XIII. coll. 9.
SZERDAHELYI, Georgius: Tentamen publicum ex aesthetica sive theoria, et bono gustu scientiarum, et artium pulcherrimarum, quod ex praelectionibus ... -- ... subibit ... Emericus Fekete. - [Tirnaviae] : Typ. Tirnaviensibus, 1776. - 30 p.
Vö. G.i. 2000/VI. coll. 6.

203.
  G.i. 2000/XIII. coll. 10.
ALBER, Joannes Nep.: Cogitationes philosophicae de immediato corporum contactu theoriam Jos. Roger Boscovichii respicientes. - Viennae : Typ. Kurtzbeck, 1782. - 126 p., [1] t.fol.
Alber Nepomuki János (1753-1830) piarista. 1805 után Dugonics tanártársa a pesti egyetemen; keleti nyelveket és bibliai tudományokat tanított. – Boscovich, Roger Joseph (1711-1787) dalmát származású fizikus. Az ő nagy hatására terjed el a newtoni fizika Magyarországon elsősorban Makó Pál munkássága nyomán.

204.
  G.i. 2000/XIII. coll. 11.
MAURIZIO, Josephus: Positiones ex universo iure, quas ... pro consequenda doctoratus laurea in ... regia universitate Pestiensi publice deffendendas, suscepit --. - Pestini : Ex off. Lettner, 1788. - [4] lev.

205.
  G.i. 2000/XIII. coll. 12.
PILLER, Mathia: Tentamen publicum quod ex mineralogia praelegente ... --. In universitate regia Tyrnaviensi subibit ... Franc. Xav. Gabelkhoven. - [Tyrnaviae] : Typ. Tyrnaviensibus, 1777. - [10] lev.

206.
  G.i. 2000/XIII. coll. 13.
Azonos: G.i. 2000/XI. coll. 15.
Azonos: G.i. 2000/XIII. coll. 2.

207.
  207.
G.i. 2000/XIII. coll. 14.
HORVÁTH, Joanne Bapt.: Calculus orgyae civilis, eiusque partium aliquotarum a --. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1780. - [2], 22 p.
Vö. G.i. 2000/VII. coll. 2.

208.
  G.i. 2000/XIII. coll. 15.
Propositiones ex physica generali. - Pestini : Ex off. Eizenberger, 1784. - [10] lev.


G.i. 2000/XIV.coll. 1-2.
19 cm
A kötéstábla belső oldalán szöveges ex libris: „Ex bibliotheca Dugonicsiana” szöveggel.

209.
  G.i. 2000/XIV. coll. 1.
KOVACHICH, Mart. Georg.: Institutio grammatophylacii publici pro instituto diplomatico-historico inclyti regni Hungariae. - Pestini : Typ. Trattner, [1792]. - [8], 54 p.
Kovachich Márton György (1744-1821) jogtörténész. 1786- ban ő szerkeszti a Merkur von Ungarn c. folyóiratot (GYURIS: 49. tétel).
Vö. G.i. 2000/XII. coll. 1.

210.
  G.i. 2000/XIV. coll. 2.
KOVACHICH, Martinus Geor.: Institutum diplomatico-historicum inclyti regni Hungariae regnorumque. - Pestini : Typ. Trattner, 1791. - XVIII, 221 p.
Vö. G.i. 2000/XIV. coll. 1.
Azonos: G.i. 2021


G.i. 2000/XV. coll. 1-4.
19 cm
Az előzéklap belső oldalán kézírással a tartalomjegyzék „Continentur hoc libro” cím alatt.

211.
  G.i. 2000/XV. coll. 1.
A’ keresztény katholikus betegeknek és haldoklóknak vígasztalója. Lelki-pásztoroknak, ’s mind azoknak számára, a’ kik betegek’s haldoklók körül kötelességből vagy szeretetből foglalatoskodnak magyarra tétetett. - Pesten : Trattner ny., 1795. - 253, [3] p.

212.
  G.i. 2000/XV. coll. 2.
KETSKEMÉTI S[z]igmond: A’ magyaroknak eredetekröl, ezeknek királyjainak életekröl, viselt dolgaikról, halálokról, temettségekröl, kik alatt mi jött a’ magyar koronához, és mi nyeretett el, Pálma Ferentz Károly úr’ munkájából magyar versekben tsinált rövid historiátska -- ... által. - Posonyban : Landerer ny., [1795]. - 112, [6] p.

213.
  G.i. 2000/XV. coll. 3.
LIEBENBERG, Joan.: Assertiones ex universa philosophia, quas ... in regia universitate Pestiensi ... publice propugnandas suscepit. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, [1796]. - 47 p.

214.
  G.i. 2000/XV. coll. 4.
KULTSÁR István: B[áró] Laudonnak nandorfejérvári győzedelme. - Szombathely : [s.n.], - 1790. - 48 p.
Kultsár István (1760-1828) író, szerkesztő, színigazgató, Dugonics személyes ismerőse (Vö. PRÓNAI: 200, 226). – Báró Gideon Ernst von Laudon (1716/7?-1790) osztrák táborszernagy. Hányatott élete során leghíresebb haditette a hétéves háborúban Kunersdorfnál aratott győzelme. Utolsó jelentős csatanyerése Nándorfehérvár bevétele 1789. október 8-án. Korának híres tábornoka volt. Népszerűségére jellemző, hogy Szegeden már 1814 előtt utcát neveztek el róla (ez az első személynévi eredetű utcanevek egyike), melyet csak 1910-ben változtattak Mikszáth Kálmán utcára.


G.i. 2000/XVI. coll. 1-5.
18 cm
Az előzéklap belső oldalán kézírással a tartalomjegyzék „Continentur hoc tomo” cím alatt.

215.
  G.i. 2000/XVI. coll. 1.
HORVÁTH, Joannes Bapt. - HANDERLA, Franciscus - DUGONICS, Andreas: Assertiones ex universa philosophia, quas in ... universitate Tyrnaviensi ... publice propugnandas suscepit ... Emericus Jankovits. Ex praelectionibus --. - [Tyrnaviae] : [Typ. Tyrnaviensibus], [1775]. - [13] lev.
Azonos: G.i. 2047 coll. 2.

  

216.
  G.i. 2000/XVI. coll. 2.
Clarissimorum virorum dissertationes physicae, que praemium retulerunt Burdigalae. [Scriptus per Kuhn, Kulbel etc.]. - Tyrnaviae : Typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1763. - [4], 311 p., [3] t.fol.

217.
  G.i. 2000/XVI. coll. 3.
HAIDENREICH, Johann Ludwig: Jedermann sollte sein eigener Arzt sein aus dem Taschenbuch für Freunde der Gesundheit. - Ofen : Bei Joseph Kibling, 1784. - 100, [4] p.
Haidenreich János Lajos (1747-180?) orvosdoktor.

218.
  G.i. 2000/XVI. coll. 4.
[Ódák a budai egyetem alapítási ünnepélyére. Írták Ádány András, Schaffrath Lipót stb.] - [Buda] : [s.n.], [1780]. - [21] lev.
Címlap h.

219.
  G.i. 2000/XVI. coll. 5.
SZERDAHELY, Georgius: Imago aesthetices seu doctrina boni gustus breviter delineata et considerationi exposita a --. - Budae : Typ. Landerer,Viduae, 1780. - 22 p.
Vö. G.i. 2000/VI. coll. 6.


G.i. 2000/XVII. coll. 1-10.
18 cm

220.
  G.i. 2000/XVII. coll. 1.
HAIDENREICH, Johannes Ludovicus: Districtuum Jazygum et Cumannorum phisici instructio medico-chyrurgica. - Pestini : Lit. Trattnerianis, 1785. - [16], 159 p.
Vö. G.i. 2000/XVI. coll. 3.

221.
  G.i. 2000/XVII. coll. 2.
RÁCZ, Samuel: Oratio ad sodales Marianos, quam comes Vincentius Szapáry. - Budae : Typ. Landerer, [1782]. - 15 p.
Vö. G.i. 2000/XII. coll. 1.

222.
  G.i. 2000/XVII. coll. 3.
WOLSTÁIN Amadéus János: A’ barom-veszélyröl tanitó hasznos könyv. - Posoniban : Love ny., 1785. - [20], 40 p.

223.
  G.i. 2000/XVII. coll. 4.
Tzigányok végső veszedelme rövid históriája versekben. - [S.l.] : [s.n.], [1768]. - [4] lev.

224.
  G.i. 2000/XVII. coll. 5.
HOFFMANN: Auf den ... Prinzen von Sachsen Koburg. Ode. Vom --. - Pest : [s.n.], 1789. - 7 p.

225.
  G.i. 2000/XVII. coll. 6.
[T. M.] [TÓTH Mihály]: A’ keresztségnek orvosi szemekkel való meg-visgálása. – Pozsonyban : Lan­derer ny., 1789. - 55 p.

226.
  G.i. 2000/XVII. coll. 7.
Zuruf eines mitleidigen Samariters an die Menschenfreunde zu Pesth bey der Ueberschwemmung am 8-ten Thaumondes 1789. - [Pest] : Gedr. mit Landererischen Schriften, 1789. - [7] lev.

227.
  G.i. 2000/XVII. coll. 8.
GABELHOFER, Johann Julius: Predigt von den Andenken an unsere abgeschiedenen Brüder... - Pest : Bey Fischer, [1789]. - 32 p.
Gabelhofer János Gyula (1753-1794) teológiai doktor, az egyetemi könyvtár igazgatója. 1788-1790-ig Dugonics tanártársa a pesti egyetemen.

228.
  G.i. 2000/XVII. coll. 9.
GABELHOFER, Johann Julius: Predigt am allgemeinen Dankfeste wegen Eroberung Belgrad’s und wiederholter Siege über die Türken... - Pesth : Gedr. mit Landererischen Schriften, [1789]. - 48 p.
Vö. G.i. 2000/XVII. coll. 8.

229.
  G.i. 2000/XVII. coll. 10.
PALKOVICS, Andreas: Dissertatio inauguralis medica de calculis pulmonum... - Budae : Typ. Reg. Universitatis, [1778]. - 49 p.
Palkovits András (1750?-1819) orvosdoktornak, Buda város főorvosának az egyetlen munkája.

  


G.i. 2000/XVIII. coll. 1-3.
16 cm
Az előzéklap belső oldalán kézírással a tartalomjegyzék „Continentur hoc tomo” cím alatt.

  

230.
  G.i. 2000/XVIII. coll. 1.
NEPOTIS, Cornelius: -- quae exstant omnia ad usum universitatis Braydensis et scholarum omnium Societatis Jesu. - Venetiis : Typ. Remondiniana, 1761. - 143 p.
A címlapon kézírással: Andrea Dugonics a S. Ang. Cus. e Scholis Piis 1765 27a Sept.

231.
  G.i. 2000/XVIII. coll. 2.
CURTIUS Rufus, Q.: -- De rebus gestis Alexandri Magni historia. - Patavii : [s.n.], - 1755. - 334 p.
A címlapon kézírással: Andrea Dugonits a S. An. Cus. Schol. Piar. 1758 10. dcem.
A kötet végén a műre vonatkozó bejegyzéssel.

  

232.
  G.i. 2000/XVIII. coll. 3.
Historische Briefe und Schilderungen zur Aufklärung der Leidenschafts- und Weltmemoiren unserer Zeiten. - Frankfurt ; Leipzig : Bey Adolph, 1780. - 159 p.
A címlapon kézírással: Clement…


I.e. 107 coll. 1-18.
19 cm
Az előzéklapon kézírásos possessor-bejegyzés: „Ex libris Ferdinandi Aigner No3”. A verzón kézírással a tartalomjegyzék „Continentur” cím alatt.

  

233.
  I.e. 107 coll. 1.
Positiones mathematicae ad artefacta, et oeconomiam rusticam applicatae, e quibus apud scholas pias in provincia Budensi publice tentati sunt: Ladislaus Szent-Királyi …, Simon Szoszánski …, Franciscus Maigruber … philosophiae in II. annum auditores Pestini MDCCLXXXI. - [Pest] : Literis Royerianis, [1781]. - [14] p.

234.
  I.e. 107 coll. 2.
SZERDAHELY Georgius: Imago aesthetices seu doctrina boni gustus breviter delineata et considerationi exposita --. - Budae : Typ. Landerer, 1780. - 22 p.

235.
  I.e. 107 coll. 3.
BLAHUT, Franciscus: Tentamen publicum ex mathesi pura quod in regia universitate Budensi anno M.DCC.LXXVIII. mense Iulio subivit --. - Budae : Typ. Regiae Univ., [1778]. - 14 p.

236.
  I.e. 107 coll. 4.
Sanctus Ivo iurisconsultorum patronus sermone panegyrico iterum iterumque celebratus ab inclyta facultate iuridica in universitate regia Budensi. - Budae : Typis Regiae Univ., 1784. - LI p.
A mű szerzője: Szerdahelyi György Alajos

237.
  I.e. 107 coll. 5.
PATACHICH, Adam: Eucharisticon magnae Mariae Theresiae ... dum secundis regni vicennalibus rem Hungariae literariam, Universitatem Budensem, ... VII Kal. Iul. constabiliret, diplomatisque firmaret, dictum ab --. - Budae : Typ. Regiae Univ., 1780. - 45 p.

238.
  I.e. 107 coll. 6.
T. és Fő-tisztelendő Vajda Samuel urnak tihanyi S. aniánus püspök apát urának Szent Benedek szerzetében ... doktorának neve-napjára köszöntésűl bemutatott alagya, és éneketske. - Pesten : Royer ny., [17??]. - [15] p.

239.
  I.e. 107 coll. 7.
HORVÁTH, Joannes Bapt.: Theoria globi aerostatici, ob inflammabilem, quo repletur, aerem in altum evolare soliti. Auctore --. - Budae : Typ. Regiae Univ., [1783]. - 24 p.

240.
  I.e. 107 coll. 8.
Tentamen publicum ex physica quod in regia universitate Budensi, mense Iulio subibunt an[no] MDCCLXXVIII. Adamus Kelcz ... Raphael Nell ... Stephanus Végh . - Budae : Typ. Regiae Univ., [1778]. - 24 p.

241.
  I.e. 107 coll. 9.
Institutionum philosophicarum apud scholas pias primo semestri factarum exemplum quod publici tentamini proposuit ... Franciscus Meygruber Pestiensis philosophiae in I. annum auditor . - [Pest] : Litteris Royerianis, [1780]. - [14] p.

242.
  I.e. 107 coll. 10.
Lessus manibus Caietani Tuschleitner a G. P. poeta Pestiensi dicatus. - [S.l.] : [s.n.], [1781?]. - [8] p.

243.
  I.e. 107 coll. 11.
PILLER, Mathias: Tentamen publicum ex praelectionibus historiae naturalis … --, quod e regno minerali subibit ... Joannes Szápáry .... - Tyrnaviae : Typ. Tyrnaviensibus, 1775. - [22] p.
Vö. G.i. 2000/XIII. coll. 12.

244.
  I.e. 107 coll. 12.
FEJÉR Antal: Örvendezö versek mellyeket nemzetes, és vitezleö -- a’ tisztelendö budai apátzáknak méltóságós gróff Szalai Barkoczy Margithnak, Sz. Klára rendén való apátza szűznek, ... ött izbéli érdemes fejedelem aszszonyanak második professiójára tészitett [!]. - Pesten : Royer ny., [1780]. - [8] p.

245.
  I.e. 107 coll. 13.
Monumentum inaugurationis regiae universitatis Budensis peractae e decreto Mariae Theresiae ... anno M. DCC. LXXX, die XXV. Iunii . - Budae : Typ. Regiae Univ., 1780. - 13 p.

246.
  I.e. 107 coll. 14.
MARIOSA, Jacobus: De laudibus Mariae Theresiae ... ad .. Joan[nem] Bapt[istam] Molnár … in Univers[itate] Budens[i] directorem … -- … epistola. - [Buda] : [Typ. Universitatis], [1777?]. - 8 p.

247.
  I.e. 107 coll. 15.
PUPIKOFER, Augustinus: Odae, quas honoribus ... Mariae Theresiae adornavit --. [Buda] : [Typ. Universitatis], [1777?]. - 9 p.

248.
  I.e. 107 coll. 16.
Ode II. - [Buda] : [Typ. Universitatis], [1777?]. - 10 p.

249.
  I.e. 107 coll. 17.
TÓTH, Wolffgangus: Ode ad patriam ut Minervam postliminio reducem Budam recipiat --. - [Buda] : [Typ. Univ.], [1777?]. - [2] p.

  

250.
  I.e. 107 coll. 18.
Azonos: G.i. 2032 coll. 1.

II. Önálló művek

251.
  A.e. 44
JOANNIS Chrysostomi, Sancti: De sacerdotio. Libri sex. [Ex Graeco textu translati opera et studio D. Bernardi de Montfaucon]. - Strigonii : Typ. Royer, 1763. - [2], 15, [1], 216 p. ; 23 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics a Sancto Angel. Cust. e Scholis Piis 1764 Prima Martii. – A kötet 1885-ben került a Somogyi-könyvtárba.

  

252.
  B.d. 300
KAPRINAI István: Hungaria diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad regis Hungariae. Pars 1-2. - Vindobonae : Typ. Trattnern, 1767-1771. - 2 db ; 25 cm
Pars 1., Specimen praevium diplomaticum historico-criticum de electione regis ejusdem. - 1767. - [20], 493, [3] p.
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics e S. P. Professorii in Universita Tyr. – Ex libris N. Nicolai Beniczky Nro 170.
Pars 2., Analecta diplomatum, aliorumque documentorum Res Hungariae ... - 1771. - [36], 596, [2] p.
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics e S. P. Professor Math. in Univ. Tyrnav. – Az előzéklapon kézírásos bejegyzés. – Ex libris N. Nicolai Beniczky Nro 171.

           

253.
  G.i. 2001
SZEGEDI, Joannes: Rubricae sive synopses titulorum, capitum, et articulorum universi juris Ungarici ... illustratae per --. Pars 1-3. - Tyrnaviae : Typ. Berger, 1734. - [8], 171 p. ; 279 p. ; 320, [16] p. ; 16 cm
Az előzéklapon kézírással: Andreas Dugonics ab Angelo Custode e Scholis piis anno 1756 die 27 octobris. – A három rész egybekötve. – Szegedi János (1699-1770) jezsuita, egyetemi tanár, egyházjogász, korának nagy hatású jogi írója.

        

254.
  G.i. 2002
[BOSSÁNYI Szerafin]: Stellulae catholicae ... collecta et edita per Seraphinum. - Agriae : Typ. Scholis Episcopalis, 1767. - [583] p. ; 16 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex libris: „Ex Bibliotheca Dugonicsiana”. – Hiányos. – Bossányi Szerafin (1713-1785) minorita hittérítő.

255.
  G.i. 2003
[VERGILIUS Maro, Publius]: [Bucolica, Georgica et Aeneis, nunc demum Nicolaii Erythraei opera in pristinam lectionem restituta, et ad rationem ejus indicis digesta: additis ejusd. Erythraei scholiis ...]. - [Francofurti] : [s.n.], [1583]. - 72, 475, 654 p. ; 18 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex libris: „Ex Bibliotheca Dugonicsiana”. – Címlap h.

  

256.
  G.i. 2004
ZALLINGER, Jacobus: Interpretatio naturae, seu philosophia Newtoniana methodo exposita, et academicis usibus adcommodata a --. Tom. 1., Complectens logicam, philosophiam primam, psychologiam, theologiam naturalem. - Augustae Vindelicorum : Sumpt. Wolff, 1773. - [18], 454 p. ; 20 cm
Az előzéklapon kézírással: Pertinet ad collectionem Tirnaviensem sumtibus Andrea Dugonics ab Angelo Cus. Anno 1775. Anno primo incolatus Tirnaviensi.

  

257.
  G.i. 2005
WINTER, Thomas: Palinodia libertinorum; id est: proterva, credendi, quod libet, et, ut libet, vivendi libertas in Academia Solymaea, propositis evangelicae doctrinae thesibus ex Jesu Christi, filii Dei passione, morteque desumtis ... - Viennae : Typ. Kürner, 1720. - [84], 958, [57] p. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex libris: „Ex Bibliotheca Dugonicsiana”.

258.
  G.i. 2006 coll. 1.
MURETI, Antonius: Orationum. Recens in lucem editum. Vol. 1-2. - Coloniae Agrippinae : Apud Gymnicum, 1592. - 272, [8] p. ; 189, [3] p. ; 16 cm
Az első kötet címlapja h. – A borító belsőn és az előzéklapon kézírásos bejegyzések.
Dugonics Ádám könyve

     

259.
  G.i. 2006 coll. 2.
SIGONIO, Carolus: Oratoris disertissimi orationes ... - Coloniae Agrippinae : Apud Gymnicum, 1592. - 93 p. ; 16 cm
A kötet utolsó üres lapján kézírással: Ex libris Adami Dugonits.
Dugonics Ádám könyve

     

260.
  G.i. 2007
SONNENFELS, Josephus: Principia politiae, commercii et rei aerariae. Latine reddita a Wolfgango Beke. Tom. 3., Continens principia rei aerariae. - Posonii : Typ. Belnay, 1808. - 406 p. ; 17 cm
A címlap verzóján Dugonics ex librise.

261.
  G.i. 2008 coll. 1.
PRAY, Georgius: Dissertatio historico-critica de prioratus auranae. In qua origo, progressus, et interitus, ex monumentis nondum editis, compendio a -- explicantur. - Viennae : Typ. Kurzböck, 1773. - [2], 120 p., [1] t.fol. ; 25 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics e Scholis Piis 1778 22a Aprilis.
Pray György (1723-1801) jezsuita történetíró, a budai, majd a pesti Egyetemi Könyvtár igazgatója. Nagy jelentőségű munkát végzett a magyar történelem addig ismeretlen forrásainak föltárása és értelmezése terén. Ezeket Dugonics gyakran felhasználta utalásaiban, könyveihez írt jegyzeteiben. - Liber gradualisként kiadva.
Vö. G.i. 2089

262.
  G.i. 2008 coll. 2.
GERENTSÉR, Georgius - DUBNICZAI, Ioan. Bapt. - SAINOVICS, Ioan. Nep.: Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa philosophia in academia Budensi ... publice propugnavit ... Gabriel Dőry de Jobba-Háza. Ex praelectionibus --. - Pesthini : Lit. Eitzenbergerianis, [1773]. - [12] lev. ; 25 cm

263.
  G.i. 2009
LIESGANIG, Josephus: Tabulae memoriales praecipua arithmeticae tum numericae tum literalis, geometriae, etiam curvarum, et trigonometriae, atque utriusque architecturae elementa complexae. Conscriptae a --. - Viennae Austriae : Typ. Trattner, 1754. - [80] p., 20 t.fol. ; 21 cm
Az előzéklap külső oldalán kézírással: Andrea Dugonics e S. Piis. 1778.

     

264.
  G.i. 2010
ULLOA, Joannes: Decades quinque principiorum seu regularum pro intelligentia sacrae scripturae ... Authore --. - Tyrnaviae : Typ. Acad, 1717. - [38], 351 p. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

265.
  G.i. 2011
RADOSSÁNY, Ladislaus: Epitome antiquarii tripartiti sacri ordinis Eremitico-Camaldulensis, in qua principium et progressus hujus sacrae institutionis, ac irrelaxatus primaevae observantiae vigor uti et glorissimi patriarchae et fundatoris Divi Romualdi, ac nonnullorum ejusdem sequacium admiranda vita, nec non Romualdinae congregationis (Montis Coronae nuncupatae) per Beatum Paulum Justinianum erectae origo ... continentur.
Opera et studio --. - Neostadij Austriae : Typ. Müller, 1726. - [56], 468 p., 3 t.fol. ; 20 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

              

266.
  G.i. 2012
MODESTO, F.: Sacrae panegyres. Authore --. Pars 1-2. - Augustae Vindelicorum : Apud Kronigerum et Goebelii, 1701. - [6], 360, [2] p., [1] t.fol. ; [4], 444, [64] p. ; 21 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics e Scholis Piis 1789. – Az első borító belsőn kézírással: Ex providea et benefica dispositione … Sereno actualis Privincialis dignissimi accessit Bibliothecae Budensi. Anno 1766.

  

267.
  G.i. 2013 coll. 1.
PINELLI, Luca: De perfectione religiosa libri quatour. - Tyrnaviae : Typ. Acad. Soc. Jesu, 1727. - [14], 679 p. ; 14 cm
A kötet kötéstáblájának belső oldalán Dugonics ex librise.

268.
  G.i. 2013 coll. 2.
AUGUSTINUS, Aurelus: Meditationes. - Tyrnaviae : Typ. Acad. Soc. Jesu, 1739. - [4], 185, [3] p. ; 14 cm

269.
  G.i. 2013 coll. 3.
AUGUSTINUS, Aurelius: Manuale, sive libellus de contemplatione Christi, seu de verbo Dei, quo sopita coelestis desiderii memoria, renovatur. - Tyrnaviae : Typ. Acad. Soc. Jesu, 1739. - [4], 76 p. ; 14 cm

270.
  G.i. 2014
BARONIUS, Justus: Epistolarum sacrarum et amoebaearum libri VI. perennibus ... Antonii Károlyi ... honoribus ... a Luca Paulo Perthold ... dum sub gratiosissimis ... Antonii Károlyi ... auspiciis ex IV. imperialium institutionum libris selectas Hungarico-canonico-civiles et pro parte feudales theses, praeside ... Luca Paulo Perthold ... publice propugnavit ... Petrus de Vaskó ... anno 1768. - Pestini : Typ. Eizenbergerianis, [1768]. - [56], 460 [!458], [36] p. ; 17 cm
Az előzéklap külső oldalán kézírással: Pertinet ad Collectionem Tirnaviensem sumtibus Andreae Dugonics a Scholis Piis A[nn]o 1775 qui est annus1us in colatus mei Tirnaviensis.

        

271.
  G.i. 2015
[REVICZKY József]: Memoria Leopoldi II. apud Hungaros. - Pestini : Typ. Landerer, 1802. - 160 p. ; 20 cm
A borítófödél belső oldalán Dugonics ex librise.
Reviczky József (1750-1815) jogász, Dugonics tanártársa a pesti egyetemen 1794-től 1805-ig.

     

272.
  G.i. 2016
CICERO, Marcus Tullius: Orationes selectae, opera et studio Christophori Wahl. Interpretatione, ac notis ad usum humaniorum scholarum illustratae. Pars 1-2. - Tyrnaviae : Typ. Acad. Soc. Jesu, 1743. - [14], 527, [25] p. ; 357, [19] p. ; 16 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonits ab Ang. Custod. 1750. – A két rész egybekötve.

  

273.
  G.i. 2017 coll. 1.
ADLHART, Josephus: Assertiones ex universa philosophia ad mentem doctoris subtilis Joannis Duns-Scoti quas ... in conventu Nittriensi ... anno M.DCC.LXIV mense ... propugnavit ... -- … praeside Alexio Marko. - [H.n] : [s.n.], [1764]. - [8] lev.

274.
  G.i. 2017 coll. 2.
BECANO, Martinus: Compendium manualis controversiarum hujus temporis de fide, et religione, a ... -- … conscriptum. Cum excerpto animadversionum Moguntinensium Anti-Becano oppositarum. - Tyrnaviae : Typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1762. - [32], 402, [11] p. ; 17 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics a Sancto Ang. cust. e Scholis Piis 1764. – Liber gradualisként kiadva.

275.
  G.i. 2018
KLEIN, Michael: Sammlung merkwürdigster Naturseltenheiten des Königreichs Ungarn. - Pressburg : Gedr. Landerer, [1778]. - [14], 126, [16] p., [1] t. ; 16 cm
Az előzéklapként álló kép külső oldalán Dugonics ex librise. – A címlap alsó része pótolt.
Klein Mihály (1712-1782) evangélikus lelkész, természetkutató, egyik fontos munkája e nyomtatvány, mely magyarul 1814-ben jelent meg Magyarország természeti ritkaságai címmel.

276.
  G.i. 2019
PÁZMÁNDY Sámuel: Schediasmata praeludialia cogitationum coniecturalium, circa originem, sedesque antiquas, et linguam, Uhro-Magarum populorum. Pars. 1., Cum adnotationibus autoris – et centuria vocum Iazygicarum -- aliarumque Hungarico Illyricarum syllabo, et aliis additamentis. - Pestini : Lit. Landerer, 1786. - [16], 1009 [!919], [21] p. ;18 cm
A lapszámozás hibás.
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

277.
  G.i. 2020
Articuli diaetales Posonienses anni M.DCCC.VIII. - Posonii : Typ. Landerer, [1808]. - 91 p. ; 17 cm
A címlap verzóján Dugonics ex librise.

278.
  G.i. 2021
Azonos: G.i. 2000/XIV. coll. 2.
A kötéstábla belső oldalán Dugonnics ex librise.

  

279.
  G.i. 2022
RADICS, Antonius: Institutiones physicae in usum discipulorum conscriptae a--. - Budae : Typ. Landerer, 1766. - 464, [4] p., 8 t.fol. ; 20 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics a S. Angelo Custode e S. P. donatus ab ipso Auctore Nittriae Anno 1771 10a Novembris. – A 3. lapon kézírással: Incepi Explicationem die 9a Martii 1772. – A 464. lapon kézírással: Finici explicanda 1772. 4 a Julii.
Radics Antal (1726-1773) jezsuita tanár, fizikus, e tankönyve jelentős a hazai fizika történetében, mivel szerzője a newtoni fizika egyik korai magyar képviselője.
Azonos: G.i. 2036
Azonos: G.i. 2070 coll. 2.

     

280.
  G.i. 2023
HORÁNYI, Alexius: Scriptores piarum scholarum liberaliumque artium magistri quorum ingenii monumenta exhibet --. Pars. 1. - Budae : Typ. Reg. Universitatis Hungaricae, 1808. - [4], 824 p., [1] t.fol. ; 23 cm
A címlap verzóján Dugonics ex librise.
Horányi e művében melegen méltatja Dugonics munkásságát (vö. GYURIS: 58. tétel).
Vö. G.i. 2000/XIII. coll. 5.

281.
  G.i. 2024
WOLFF, Christian: Compendium elementorum matheseos universae in usum studiosae juventutis adornatum a --. Tom. 1-2. - Lausannae ; Genevae : Sumptib. Bousquet, 1742. – 2 db ; 17 cm
Tom. 1. - XXX, 466 p., [18] t.fol.
Tom. 2. - [2], 499, [2] p., [24] t.fol.
A két kötet két darabban. – Mindkét kötet kötéstáblájának belső oldalán Dugonics ex librise.
Wolff, Christian (1679-1754) német filozófus és matematikus. Leibniz rendszerének terjesztője. Matematikai kézikönyvei hazánkban is igen olvasottak voltak.

  

282.
  G.i. 2025
Magyar Hírmondó. Nyoltzadik. szakasz. - Bétsben : Hummel ny., 1795. - 856 p., [2] t.fol. ; 18 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise. – A címlap felső része szöveget érintő hiánnyal.
Görög Demeter és Kerekes Sámuel indította 1789-ben Hadi és Más Nevezetes Történetek címmel. A török háború befejeztével (1792) címét Magyar Hírmondóra változtatták. Az első illusztrált magyar hírlap. Különös gonddal foglalkozott a magyar nyelv és irodalom ügyével. 1791-ben verset közöl Dugonics tiszteletére (vö. GYURIS: 53. tétel).

283.
  G.i. 2026
ZERDAHELY, Paulus: Materia tentaminis publici quod ex iurisprudentia naturali civitatum subibit ... -- ... in magno regiae universitatis Budensis palatio ... - Budae : Typ. Reg. Universitatis, [1778]. - 107, [5] p. ; 19 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

284.
  G.i. 2027 coll. 1.
Merkur von Ungarn, oder Litterarzeitung für das Königreich Ungarn und bessen Kronländer. Geordner und besorge von Martin Georg Kovachich. - Ofen : Gedr. mit Lettnerischen Schriften, 1786-1787. - 3 db ; 18 cm
1. Jahrg. 1786. 1-6. Heft. 612 p., [3] t.fol.
1. Jahrg. 1786. 7-12. Heft. 613-1092, 104 p.
2. Jahrg. 1787. 1-6. Heft. 518, 124 p., [4] t.fol.
Az első hazai tudományos igényű hetilap, a felvilágosodás ügyét szolgálta. 1786-ban Dugonicsról közöl cikket Koppi Károly tollából (vö. GYURIS: 49. tétel).
Vö. G.i. 2000/II. coll. 9.
Vö. G.i. 2000/XIV. coll. 1.

285.
  G.i. 2027 coll. 2.
SZVORÉNYI, Iosephus Michael: Sermo ad auditores theologos quum in regia scientiarum universitate Hungarica Pestini theologicae disciplinae primum tradi auspicato coeperunt, habitus ab --. - Pestini : Typ. Trattner, [1786]. - 31 p. ; 18 cm
A Merkur von Ungarn 1786/7-12. kötetébe kötve.
Szvorényi Mihály (1750-1814) teológiai doktor, Dugonics tanártársa a budai és pesti egyetemen.
Azonos: G.i. 2027 coll. 3.

286.
  G.i. 2027 coll. 3.
Azonos: G.i. 2027 coll. 2.

A Merkur von Ungarn 1786/7-12. kötetébe kötve.

287.
  G.i. 2028 coll. 1.
[KELEMEN, Emericus]: Propositiones ex universo iure Ungarico quas in reg. scient. universit. Ungar. publice propugnandas suscepit Ladislaus Festetits. [E praelectionibus --.]. - Pestini : Typ. Trattner, [1803]. - 20 p. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise. – Liber gradualisként kiadva.

  

288.
  G.i. 2028 coll. 2.
SCHWARTNER, Martinus: Introductio in rem diplomaticam aevi intermedii, praecipue Hungaricam. - Ed. 2. auctior et emendatior. - Budae : Typ. Reg. Universitatis Pestanae, 1802. - XVI, 403, [2] p., 5 t.fol. ; 21 cm
Schwartner Márton (1759-1823) bölcsészdoktor Dugonics tanártársa a pesti egyetemen, ahol a diplomatikát és heraldikát tanította.

289.
  G.i. 2029
Ordo offici divini peragendi juxta ritum breviarii, et missalis Romani anno bissextili, a Christo nato M.D.CCC.VIII. in usum archi-diocensis Strigoniensis, sede archi-episcopali vacante editus. - Tyrnaviae : Typ. Jelinek, [1808]. - [6], 100, [7] p. ; 17 cm
A borítófedél belső oldalán Dugonics ex librise.

290.
  G.i. 2030
KOVACHICH, Martinus Georgius: Gabrielis Kolinovics Senquicziensis chronicon militaris ordinis equitum templariorum e bullis papalibus, diplomatibus regiis, ceterisque instrumentis publicis, tum coaevis, aliisve probatissimis scriptoribus collectum. Edidit --. - Pestini : Lit. Trattnerianis, [1789]. - 20, 140, [4], 301 p., [3] t.fol. ; 19 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Vö. G.i. 2000/XIV. coll. 1.

     

291.
  G.i. 2031 coll. 1.
REDLHAMER, Josephus: Philosophiae tractatus primus seu philosophia rationalis ad praefixam in scholis nostris normám concinnata a --. - Viennae Austriae : Typ. Trattner, [1755]. - [8], 195, [3] p. ; 17 cm
A címlapon kézírással: Ex libris Adami Dugonits.
Dugonics Ádám könyve

292.
  G.i. 2031 coll. 2.
REDLHAMER, Josephus: Philosophiae tractatus alter, seu metaphysica ontologiam, cosmologiam, psychologiam, et theologiam naturalem complectens ad praefixam in scholis nostris normam concinnata a --. - Viennae Austriae : Typ. Trattner, 1753. - [6], 360 p. ; 17 cm
Dugonics Ádám könyve

293.
  G.i. 2032 coll. 1.
MOLNÁR, Joan. Bapt.: Zoologicon. Complexum historiam naturalem animalium: monumentis inaugurationis regiae universitatis Budensis institutae e decreto; formulisque Mariae Theresiae ... Insertum a --. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1780. - [4], 88 p. ; 19 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Molnár János (1728-1804) jezsuita tanár, fizikus, író. 1777-ben megjelent fizikakönyve hasonló törekvések kifejezője, mint Dugonics Tudákossága. Ő írja és szerkeszti az első magyar irodalmi folyóiratot, a Magyar Könyv-házat (vö. G.i. 2060). Ennek 6. szakaszában Dugonicsról is megemlékezik (vö. GYURIS: 54. tétel). Dugonics Tudákosságának megjelenését verssel üdvözli (vö. GYURIS: 11. tétel).

  

294.
  G.i. 2032 coll. 2
Monumentum inaugurationis regiae universitatis Budensis peractae e decreto Mariae Theresiae. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1780. - 13, 8, 9, 10, [2] p. ; 19 cm

295.
  G.i. 2033
PÁZMÁNY, Petrus: Acta et decreta synodi dioecesanae Strigoniensis. - [Tyrnaviae] : [Typ. Byller.], [1667]. - 155, [2] p. ; 20 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics e S. P. 1778 22a apr.
Pázmány Péter (1570-1637) esztergomi érsek, bíboros, a magyar irodalmi nyelv egyik megteremtője. – A kötetből Dugonics szegedi adatokat gyűjt ki (vö. GYURIS: 7. tétel). Leírása: Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. 2. köt. Bp. 1885. 1109. tétel.

296.
  G.i. 2034
SCHMETTAU, Friedrich Wilhelm Karl: Historia arcana belli Turcici anno M. DCC. XXXVII, VIII, et IX. Cum animadversionibus criticis: authore --. Trad. Michael Horváth. - [Tyrnaviae] : Typ. Tyrnaviensibus, 1776. - XX, 324 p. ; 20 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

  

297.
  G.i. 2035
NEUMAYR, Franciscus: Theatrum asceticum sive meditationes sacrae. - 4. ed. - Ingolstadii ; Augustae Vindel : Sumpt. Xaxer et Summer, 1758. - [8], 871 p. ; 22 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

298.
  G.i. 2036
Azonos: G.i. 2022
Azonos: G.i. 2070 coll. 2.
Abban különbözik, hogy elöl 7 számozatlan levélen a szerző ajánlása található Albert Kázmér herceghez, Magyarország helytartójához, majd egy újabb címlap, mely szövegében nem, de szedésében eltér az előzőtől. Itt az impresszum: Pestini : Typ. Eitzenberger, 1766.
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

     

299.
  G.i. 2037
TELEKI László: A’ magyar nyelv elé mozdításáról buzgó esdeklései… - Pesten : Trattner ny., 1806. - 296, [2] p. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

  

300.
  G.i. 2038
BUCELLENUS, Joannes: Officina epithetorum, apellativorum, et nominum propriorum. - Ed. 7. auctior. - Authore --. - Tyrnaviae : Typ. Acad. per Fridericum Gall, 1721. - [12], 251 p. ; 14 cm
A címlapon kézírással: Ex libris Adami Dugonits. – Az utolsó oldal végén kézírással: Joannes Lyppay
Dugonics Ádám könyve

     

301.
  G.i. 2039 coll. 1.
[BACHMEGYEI, Stephanus Paulus]: Otia Bachmegyeiana, documenta veritatis fidei Romano-catholicae, forma colloquii familiaris inter Lutheranum et Catholicum exhibentia. - Tyrnaviae : Typ. Acad. per Berger, 1733. - [62], 824 p. ; 16 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Bachmegyei István Pál (?-1735) orvos. Matematikával és alkímiával is foglalkozott. A katolikus hitre való áttérése után írta e vitairatát a protestánsok ellen.

302.
  G.i. 2039 coll. 2.
PRILESZKI, Adalbertus: Dum assertiones ex quinque libris decretalium Gregorii IX. In ... universitate Tyrnaviensi ... publice propugnaret ...--. - [Tyrnaviae] : [Typ. Acad.], [1753]. - [8] p. ; 16 cm

303.
  G.i. 2040
KOVACHICH, Martinus Georgius: Codex authenticus iuris tavernicalis statutarii communis complectens monumenta vetera et recentiora partim antea vulgata, partim hactenus inedita. - Editus industria --. - Budae Typ. Reg. Universitatis Pestanae, 1803. - [20], 274, [62] p. ; 20 cm
A címlap verzóján Dugonics ex librise.
Vö. G.i. 2000/XIV. coll. 1.

  

304.
  G.i. 2041
VIZER, Adam: Praenotiones hermeneuticae Novi Testamenti. Auctor --. In usum theologiae exegeticae auditorum. - [Tyrnaviae] : Typ. Tyrnaviensibus, 1777. - [32], 355 p. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Vizer Ádám János (1743-1803) Dugonics tanártársa a nagyszombati, budai és pesti egyetemen; bibliai tudományokat tanított.

305.
  G.i. 2042 coll. 1.
ZIMANIUS, Stephanus Ludovicus: Carminum libri IV. - Vacii : Typ. Ambro, 1784. - [4], 288, [15] p. ; 19 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics e S. P. A 1784. 4a Novembr.
Vö. G.i. 2000/XII. coll. 6.

306.
  G.i. 2042 coll. 2.
ZIMÁNYI, Stephanus Ludovicus: Calculi sublimioris una cum usu ejusdem multiplici institutio quam in collegio regio Vaciensi Theresiano ... dominus Stephanus e L. B. Orczy de eadem subsecivis horis excepit a -- ... anno MDCCLXXXIV. - Pestini : Lit. Trattnerianis, 1784. - 16 p. ; 19 cm
Vö. G.i. 2000/XII. coll. 6.

307.
  G.i. 2043
SAJNOVICS, Joannes Nep.: Idea astronomiae. Honoribus regiae universitatis Budensis dicata. - Budae : Typ. Landerer, 1778. - [8], 86 p. ; 19 cm
A címlap verzóján Dugonics ex librise.
Sajnovics János e műve a korabeli ismeretterjesztés kiemelkedő munkája.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 4.

  

308.
  G.i. 2044
ZANCHI, Josephus: Philosophia mentis, et sensuum ad usus academicos accommodata. Tom. 3., Physicam particularem continens. - Ed. 3. - Viennae Austriae : Sumpt. Kaliwoda, 1753. [2], 455, [27] p., 9 t.fol. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Zanchi József (1710-1786) jezsuita tanár.

  

309.
  G.i. 2045
BARCLAIUS, Joannes: Paraenesis ad sectarios. Romae primum edita seculi proxime superioris anno XVII. Dein cum prope intercidisset, ab interritu vindicata, ac denuo luci publicae reddita. - [Tyrnaviae] : Typ. Tyrnaviensibus, 1775. - [20], 356 p. ; 23 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics e S. P. 1784 31. Martii.
A kötéstábla belső oldalán ex libris ezzel a szöveggel: „Ex bibliotheca Joannis Batsányi. 1784.”
Barclay, John (1582-1621) latin nyelvű skót író, költő. Fő műve, az Argenis hatással volt Dugonics munkásságára (vö. PRÓNAI: 87. GYURIS: 184. tétel). – A kötetben levő Batsányi-ex librisre nem találunk más magyarázatot, mint a személyes ismeretséget.

  

310.
  G.i. 2046
KNÁISZ, Michael: Chronologo-provinciale ordinis f. f. minorum S. Francisci conventualium provinciae Hungariae et Transsilvaniae, nunc S. Elisabeth reginae nuncupatae. - Posonii : Typ. Belnay, 1803. - 416 p., [1] t.fol., [1] térk. ; 23 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Knáisz Mihály (1735-1824) minorita szerzetes, gimnáziumi tanár, a rend történetírója.

311.
  G.i. 2047 coll. 1.
MARLIANO, Ambrosius: Theatrum politicum, in quo quid agendum sit a principe, et quid cavendum, accuarte praescribitur. Auctore --. - Tyrnaviae : Typ. Acad. Soc. Jesu, 1772. - [16], 489, [21] p. ; 18 cm
Az előzéklap külső oldalán kézírással: Pertinet ad collectionem Tirnaviensem, opera Andreae Dugonics e S. Piis Anno 1775 qui est annus 1us incolatus Tirnaviensis. - Liber gradualisként kiadva.

  

312.
  G.i. 2047 coll. 2.
Azonos: G.i. 2000/XVI. coll. 1.

  

313.
  G.i. 2048
VEDRES, Stephanus: Dissertatio de fundo publico in commodum regni Hungariae, et provinciarum eidem adnexarum erigendo. Ex Hungarico ... red. per Josephum Basilium Salamon. - Szegedini : Typ. Grünn, 1809. - 135, [12] p. ; 19 cm
A sérült borítófödél belső oldalán kézírással: [C]larissimo ... Andreae [D]ug[onics] ...
Vedres István (1765-1830) Szeged város főmérnöke. Kiemelkedő munkát végzett a futóhomok megkötésével és vízrendezéseivel, csatornaterveivel. Irodalmi műveket is írt. Személyes ismeretségben volt Dugoniccsal. E műve az Egy nemzeti jószág c. magyar munka latin fordítása.

314.
  G.i. 2049
SZEGEDI, Joannes: Tripartitum juris Hungarici tyrocinium, juxta ordinem titulorum operis tripartiti, sacris canonibus accomodatum. Pars 1-3. - Tyrnaviae : Typ. Acad. Soc. Jesu, 1751. - 856, [40] p. ; 17 cm
Az előzéklapon kézírással: Ex libris Adami Dugonics per Genitorem Andream Dugonics Comparatus [1]764 Die 20. 9br. [Novembris] Budae.
Dugonics Ádám könyve

  

315.
  G.i. 2050
SZKLENÁR, Georgius: Vetustissimus magnae Moraviae situs et primus in eam Hungarorum ingressus et incursus quem geographice historice critice descripsit et vetustis ac plerumque coaevis monumentis illustravit --. - Posonii : Typ. Landerer, 1784. - [16], 246, [4] p. ; 19 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Szklenár György (1745-1790) jezsuita tanár, történész.

316.
  G.i. 2051
[MANUZIO, Paolo]: Epistolarum Pauli Manutii libri XII. Ad quos accesserunt ejusdem praefationes, quibus libri ad illustres viros aut ad amicos missi commendantur. - Ed. novissima. - Tyrnaviae : Typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1762. - [16], 487, [7] p. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Manuzio, Paolo (1511-1574) a híres olasz kiadócsalád középső tagja. Kiadványaik az Aldinák.

317.
  G.i. 2052 coll. 1.
Annus a nativitate salvatoris nostri Iesu Christi M. DCCC. VI. Communis dierum 365. stylo Gregoriano, et Juliano deductus, sive calendarium in usum ecclesiae R. catholicae. - Budae : Typ. Reg. Univers. Hungar., [1805], - [24] lev. ; 20 cm
A borítófödél belső oldalán Dugonics ex librise. - Hiányos.

318.
  G.i. 2052 coll. 2.
Schematismus litterarius sive nomina eorum qui rem scholasticam per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas procurant anno MDCCCVI. - Budae : Typ. Reg. Univers. Hungaricae, [1805]. - 79, [16] p. ; 20 cm

319.
  G.i. 2052 coll. 3.
Schematismus inclyti regni Hungariae, partiumque eidem adnexarum. Cum schematismo litterario eiusque indice subnexo. Pro anno 1806. – Budae : Typ. Reg. Univers. Hungaricae, [1805]. - 384, [62] p. ; 20 cm

320.
  G.i. 2053 coll. 1.
FLEURY, Claude: In historiam ecclesiasticam dissertationes octo. - Ed. 2. priori multo correctior. - Bambergae ; Francofurti ; Lipsiae : Apud Göbhardt, 1772. - [14], 488 p., [1] t.fol. ; 21 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics a S. Angelo Cust. e Scholis Piis 1773 die 5. Aug.
Fleury, Claude (1650-1723) francia egyháztörténész. Főművének, a Histoire ecclésiastique-nak részleteit több ízben is kiadták. – Liber gradualisként kiadva.

321.
  G.i. 2053 coll. 2.
KOPPI, Caroli: Selectae propositiones ex universa philosophia, quas publice ... defendit Mathias Kosztka ... Ex praelectionibus --. - Nitriae : [s.n.], [1773]. - [4] lev. ; 21 cm
Hiányos: csak az ajánlás van meg.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 9.

322.
  G.i. 2054
HORÁNYI, Alexius: Nova memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum quam excitat --. - Pars 1., A-C. - Pestini : Typ. Trattner, 1792. - XXIV, 788, [12] p., [1] t.fol. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Vö. G.i. 2000/XIII. coll. 5.

323.
  G.i. 2055
FERRARI, Francisco Bernardino: De antiquo ecclesiasticarum epistolarum genere libri tres. Quos ... in ... regia universitate Tirnaviensi ... publice propugnandas suscepisset Franciscus Neiedly. - Tirnaviae : Tip. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1772. - [28], 234 p. ; 26 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics a S. Angelo Custode e S. P. 1772. Ultima Julii.
Az előzéklap külső oldalán Dugonics egész lapot betöltő jegyzetei.

  

324.
  G.i. 2056
FORGACH, Franciscus: Rerum Hungaricarum sui temporis commentarii libris XXII. Adiecit indicem rerum memorabilium ac dissertationem historico-criticam de vita laudati scriptoris Alexius Horányi. - Posonii ; Cassoviae : Imp. Landerer, 1788. - [102], 702, [12] p., [1] t.fol. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Forgács Ferenc (1537-1577) humanista történetíró. Az itt leírt magyar történelmi munka legfontosabb műve.
Vö. G.i. 2000/XIII. coll. 5.

325.
  G.i. 2057 (Hiány)
DUGONICS András: Argonauticorum sive de vellere aureo. Libri XXIV. - Posonii ; Cassoviae : Apud Landerer, 1778. - [12], 320 p. ; [2], 321-754. p. ; 20 cm
Két darabba kötve. – Az első kötet előzéklapjának külső oldalán kézírással: Vt. fortVnatVs DIV. patrIae. sVpersIt. anDreas DVgonICs. preCatVr aLeXIVs. horányI.
Horányi és Dugonics barátságára jellemző a kötet dedikációja. Nem tudhatjuk, miért maradt az 1806-ban dedikált mű Dugonicsnál.

326.
  G.i. 2058
KATONA, Stephanus: Historia metropolitanae Colocensis ecclesiae. Concinnata studio --. Pars 1-2. - Colocae : Typ. Scholarum Piarum, 1800. - 2 db ; 21 cm
Pars 1., Complectens archi-episcopos Colocenses ante cladem Mohatsianam, cum prodromo geographico de veteribus incolis, hodiernisque parochii; huius dioecesis. - 534, [4] p.
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Pars 2., Complectens archiepiscopos Colocenses post cladem Mohatsianam, cum epilogo biographico de Colocensibus canonicis et parochis, vivis et defunetis. - 495, [4] p.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 1.
E mű szegedi vonatkozásait is kijegyezte (vö. G.i. 2033), szegedi monográfiájának jegyzeteiben ez szerepel a legtöbbször (vö. GYURIS: 7. tétel).

  

327.
  G.i. 2059
HORÁNYI, Alexius: Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum, quam excitat --. Pars 1-3.Viennae : Imp. Loewii, 1775-1777. - 3 db ; 21 cm
Pars 1., [A–F]. - 1775. - [14], 741 p., [1] t.fol.
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Pars 2., [G–O]. - 1776. - [14], 719 p.
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Pars 3., [P–Z]. Cum indice totius operis. - Posonii, 1777. - [4], 696, [32] p.
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

     

328.
  G.i. 2060 (Hiány)
MOLNÁR János: Magyar könyv-ház. - Posony : Landerer ny., 1783. - 2 db ; 19 cm
2. szakasz. - 432 p.
Az előzéklap belső oldalán kézírással: „282.dik laponn méltó Franklinnak okoskodásait nem futólag olvasni”.
4. szakasz. - 488 p.
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Vö. G.i. 2032 coll. 1.

329.
  G.i. 2061
MARKOVICS, Matthias Ant.: Principia iuris ecclesiastici regni Hungariae. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1786. - [12], 130 p. ; 20 cm
A címlap verzóján Dugonics ex librise.
Markovics Mátyás Antal (1751-1832) jogász, Dugonics tanártársa a budai és pesti egyetemen.

  

330.
  G.i. 2062
SZERDAHELY, Georgius: Aesthetica sive doctrina boni gustus ex philosophia pulcri deducta in scientias, et artes amaeniores. Auctore --. Pars 1. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1778. - [22], 387, [15] p. ; 20 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Vö. 2000/VI. coll. 6.

331.
  G.i. 2063
HAEN, Antonius de: Rationis medendi continuatae, in nosocomio practico. Tom. 1. - Viennae Austriae : Sumpt. Krüchten, 1771. - [22], 248, [2], 194 p. ; 20 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Haen, Anton (1704-1776) Mária Terézia orvosa. E nyomtatvány egyik leghíresebb művének első kötete.

332.
  G.i. 2064
GÖBÖL Gáspár: Újj vélekedés az Ó és Újj Testamentomi prófétáknál gyakran elő forduló Nap, Hold és tsillagok meg-setétedésekről. A’ Napnak Gibeonban, a’ Holdnak az Ajjalon völgyében Josué szavára lett meg-állásokról való toldalékkal. - Pesten : Trattner ny., 1796. - 112 p. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán kézírással: DUGONICH! fel-gazdagitál engem’ /Saját Képed-del./ Mint tiszteletem’ zálogát, TE is / é könyvem’ vedd-el./ /Én a’ Képed’, mint Nagy ’s hasznos / Magyar’ képét tisztelem: / TE, mint Tudós, merj é Könyv- / ben egyet érteni velem. Göböl Gáspár.
Göböl Gáspár (1745-1818) református lelkész, költő, műfordító.

  

333.
  G.i. 2065 coll. 1.
PÁPAI PÁRIZ, Franciscus: Dictionarium Latino-Hungaricum. Ac labore Petri Bod. Tom. 1. - Ed. nova, aucta et emendata. - Posonii ; Cibinii : Typ. Landerer et Hochmeister, 1801. - [16], 710, [2] p. ; 22 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Pápai-Páriz Ferenc (1649-1716) orvos, tudós, szótáríró. Szótárának első része Pápai-Páriz igen értékes alkotása, magyar-latin része Szenczi Molnár Albert szótárának felfrissített változata.

334.
  G.i. 2065 coll. 2.
PÁPAI-PÁRIZ, Franciscus: Dictionarum Ungaro-Latino-Germanicum, olim studio Alberti Molnár, -- et Petri Bod conscriptum nunc revisum, emendatum ... pertinentibus auctum opera Iosephi Caroli Eder. Tom. 2. - Cibinii ; Posonii : Typ. Hochmeister et Landerer, 1801. - [2], 406, [114] p. ; 22 cm
A végén hiányos.
Vö. G.i. 2065 coll. 1.

335.
  G.i. 2066
EYBEL, Josephus Valentinus: Collectio, selectarum lucubrationum jurisprudentiam ecclesiasticam. - Viennae : Typ. Kurzböck, 1777. - [12], 100, [4] p. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

336.
  G.i. 2067
HORVÁTH, Joannes Bapt.: Praelectionum mechanicarum. Pars 1-2. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1782-1783. - 1 db ; 21 cm
Pars 1., Complectens staticam, et mechanicam solidorum. - 1782. - [10], 129 p., 2 t.fol.
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics e S. P. Ao 1783 die 18 Maii. Donatus ab Auctore.
Pars 2., De hydrostatica, et hydraulica. - 1783. - [18], 291 p., 3 t.fol.
Vö. G.i. 2000/VII. coll. 2.

  

337.
  G.i. 2068 coll. 1.
CÁLL, Franciscus: Positiones ex universo jure Hungarico, quas in ... universitate Tyrnaviensi … -- … publice propugnavit. - [Tyrnaviae] : [Typ. Tyrnaviensibus], 1776. - [14] lev. ; 18 cm
Az előzéklapon kézírással: Pertinet ad Collectionem Tirnaviensi sumtibus Andreae Dugonics e Scholis Piis Anno 1776, qui est annus secundus incolatus, et Professoratus mei Tirnaviensi.

  

338.
  G.i. 2068 coll. 2.
SEVERINI, Ioannes: Conspectus historiae Hungaricae a prima gentis origine ad memoriam nostram perductae. Pars prior. - Ed. 2. - Posonii : Lit. Patzko, 1775. - [32], 118 p. ; 18 cm
Severini János (1716-1789) pedagógus, író.

339.
  G.i. 2068 coll. 3.
SEVERINI, Ioannes: Conspectus historiae Hungaricae, in usus praesertim iuventutis adornatae. Pars posterior, Res gestas regum omnium ad annum usque M. DCC. LXXV. complexa. - Posonii : Lit. Patzko, 1775. - [14], 288, [14] p. ; 18 cm
A hátsó előzéklap mindkét oldalán kézírásos jegyzetek, melyek a G.i. 2068 coll. 2. alatti műre vonatkoznak.
Vö. G.i. 2068 coll. 2.

340.
  G.i. 2069 coll. 1.
SEVERINI, Ioannes: Conspectus historiae Hungaricae a prima gentis origine ad memoriam nostram perductae. Pars prior. - Lipsiae : Apud Sommerum, 1769. - [14], 94 p. ; 20 cm
A címlapon kézírással: Ex libris Adami Dugonics.
Dugonics Ádám könyve

341.
  G.i. 2069 coll. 2.
SEVERINI, Ioannes: Conspectus historiae Hungaricae in usus praesertim iuventutis adornatae. Pars posterior, Res gestas regum omnium, ad annum usque MDCCLXXII. complexa. - Posonii : Lit. Patzko, 1772. - [16], 220, [11] p. ; 20 cm
Dugonics Ádám könyve

342.
  G.i. 2070 coll. 1.
RADICS, Antonius: Introductio in philosophiam naturalem theoriae P. Rogerii Boscovich ... Accomodata, et in usum auditorum philosophiae conscripta a --. - Budae : Typ. Landerer, [1760]. - 132 p., [1] t.fol ; 21 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics a S. Angelo custode e S. P. donatus ab ipso Auctore Nittriae 1771 die 10 Novembris. – A 3. lapon kézírással: Incepi Explicationem 1771 die 13 Novemb. – A 132. lapon kézírással: 1a 10bris
Vö. G.i. 2022

  

343.
  G.i. 2070 coll. 2.
Azonos: G.i. 2022
Azonos: G.i. 2036
A 449. lapon kézírással: Finivi explicando die 26a Februarii 1772 qui dics praecessit pinguem diem Iovis.

  

344.
  G.i. 2071 coll. 1.
MITTOSINKA, Georgius: Dum assertiones ex universa theologia, in ... universitate Tyrnaviensi ... publice propugnaret ... --. - [S.l.] : [s.n.], 1751. - [2] lev. ; 17 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise. – Liber gradualisként kiadva.

345.
  G.i. 2071 coll. 2.
[BARCLAIUS, Joannes]: [Paraenesis ad sectarios]. - [Tyrnaviae] : [Typ. Acad. Soc. Jesu], [1748]. - [18], [363] p. ; 17 cm
Címlap h. – A lapszámozás hibás.
Vö. G.i. 2045

346.
  G.i. 2072
LE JAY, Gabriel François: Bibliotheca rhetorum, praecepta, et exempla complectens, quae tam ad oratoriam facultatem, quam ad poeticam pertinent. Discipulis pariter ac magistris perutilis. - Ed. 6. - Monachii ; Ingolstadii : Sumpt. Crätz, 1765. - [30], 494, [18] p. ; 18 cm

347.
  G.i. 2073
Universae matheseos brevis institutio theorico-practica. Ex operibus p.p. Societatis Jesu collecta. - Tyrnaviae : Typ. Acad. Soc. Jesu, 1752-1755. - 1 db ; 17 cm
1. parte, Complectens arithmeticam, geometriam, trigonometriam, mechanicam, staticam, hydrostaticam, hydraulicam, aerometriam. - 1752. - [4], 244 p., 1 t.fol.
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics a S. Ang. Custode a Scholis Piis A. 1771 die 24 Julii.
2. parte, Complectens opticam, catoptricam, dioptricam, astronomiam. - 1753. - 238 p., 6 t.fol.
3. parte, Complectens architectonicam civilem, architectonicam militarem, algebram, et horographiam. - 1755. - 174 p., 6 t.fol.
A három rész egybekötve.

     

348.
  G.i. 2074
HORVÁTH, Joannes Bapt.: Elementa matheseos, philosophiae auditorum usibus accomodata a --. Tom. 2., Complectens elementa geometriae, et sectionum conicarum. - Tyrnaviae : Typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1773. - [6], 286, [3] p., 9 t.fol. ; 23 cm
A címlap verzóján Dugonics ex librise.
Tudákosságának egyik mintája.
Vö. G.i. 2000/VII. coll. 2.

349.
  G.i. 2075
KOVACHICH, Martinus Georgius: Codex juris decretalis ecclesiae Hungaricae. Tom. 1-2. - Pestini : Typ. Trattner, 1815. - 2 db ; 23 cm
Tom. 1. - XXIV, 768, [16] p.
Tom. 2. - [32], 511 p.
A címlap verzóján Dugonics ex librise.
Vö. G.i. 2000/XIV. coll. 1.

     

350.
  G.i. 2076
SCHOENVISNER, Stephanus: Antiquitatum et historiae Sabariensis ab origine usque ad praesens tempus libri novem. Studio et opera --. - Pesthini : Typ. Trattner, 1791. - [20], 384, [6] p., 20 t.fol. ; 27 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Vö. G.i. 2000/II. coll. 10.

  

351.
  G.i. 2077 coll. 1.
PILIPPEN, Antonius - ORVICZKI, Adam - CERVUS, Joan. Nep.: Assertiones ex universa philosophia, quas in ... universitate Cassoviensi ... publice propugnandas suscepit ... Josephus Fábri de Uchrinyi. Ex praelectionibus --. - [S.l.] : [s.n.], [1768]. -[6] lev. ; 29 cm

  

352.
  G.i. 2077 coll. 2.
STILTINGUS, Joannes: Vita Sancti Stephani regis Hungariae. A --, continuatore Joannis Bollandi. - Cassoviae : Typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1767. - [4], 376, [14] p. ; 29 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics e Scholis Piis 1778 die 22a Aprilis Budae.

353.
  G.i. 2078
Sententiae tam inclytae tabulae regiae judiciariae, quam excelsae tabulae septemviralis contra criminis laesae majestatis seu perduellionis reos latae. - Pestini : Typ. Landerer, 1795. - [43] lev., [1] t.fol. ; 32 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics 1795.
Ellentmondásos kép rajzolódik ki Dugonicsnak a magyar jakobinusmozgalomhoz való viszonyáról. Kéziratában csak Martinovicsról ír (vö. GYURIS: 118. tétel), bár Hajnóczy, Laczkovics, Sigray és Szentmarjay történetét is meg akarta írni. Martinovics cselekedetében kizárólag személyes bosszút lát. Ugyanakkor azonban föl kell tételeznünk, hogy valamilyen kapcsolatban állott a jakobinusokkal. Koppi Károly barátját is a mozgalommal kapcsolatban fosztják meg tanári állásától.

  

354.
  G.i. 2079 coll. 1.
GERENTSÉR, Georgius - DUBNICZAI, Ioan. Bapt. - SAINOVICS, Ioan. Nep.: Auditoribus oblata, dum assertiones ex universa philosophia in academia Budensi ... publice propugnavit ... Ladislaus Beöthy. Ex praelectionibus --. - Pesthini : Lit. Eitzenbergerianis, [1773]. - [6] lev. ; 33 cm
Liber gradualisként kiadva.

  

355.
  G.i. 2079 coll. 2.
TIMON, Samuel: Epitome chronologica rerum Hungaricarum et Transilvanicarum a nativitate Divi Stephani primi regis apostolici, producta ad annum M. DCC. XXXVI. - A --. - Claudiopoli : Typ. acad. Soc. Jesu, 1764. - [6], 336 p. ; 33 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics e Scholis Piis Budae 1778. 19a Apr.
Timon Sámuel (1675-1736) jezsuita történetíró.

356.
  G.i. 2080
[DESERICIUS, Josephus Innocentius]: [Historia episcopatus dioecesis et civitatis Vaciensis una cum rebus synchronis. Opus posthumum. Accedit episcoporum Vaciensivm catalogus]. - Pestini : Typ. Eitzenbergeriana, [1770]. - [4], 270, [1], 30 p. ; 32 cm
Címlap h.
A védőlap külső oldalán kézírással: Andreae Dugonics a S. Angelo Custode e Scholis Piis Ao 1770 die 19a Augusti. – A műbe helyezve kézzel írt 2 leveles mutató.
Desericzky József Ince (1702-1763) piarista történetíró. A magyarok eredetéről írott műve hatással volt Dugonicsra (vö. PRÓNAI: 42, 44, 108).
Vö. G.i. 2089

  

357.
  G.i. 2081 coll. 1.
Honoribus excellentissimi ac illustrassimi ... comitis Georgii Fekete de Galantha ... in ... pietatis ... monimentum nuncupata et auditoribus oblata, dum assertiones ex universa theologia dogmatica ... in ... Regia Universitate Budensi pro prima theologiae laurea consequenda suscepisset Michael Kratochvila ... sub praesidio ... Francisci Hubert ... et .. Emerici Perczel. - [Buda] : [Typ. Landerer.], [1778]. - [7] lev. ; 36 cm
Liber gradualisként kiadva.

  

358.
  G.i. 2081 coll. 2.
PHOTIUS: Photii Myriobiblon, sive bibliotheca librorum quos legit et censuit --. Latine red. et scholiis auxit Andreas Schottus. - Budae : Typ. Landerer, 1778. - [14], 478, [49] p. ; 36 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics e S. P. Professoris Matheseos Pestini. 1778.
Photius (820?-891) konstantinápolyi pátriárka, tudós. Fő műve az itt leírt nyomtatvány.

359.
  G.i. 2082
[PRAY György]: [Annales regum Hungariae]. [Pars 4., Complectens res gestas ab coronatione Mathiae Corvini, ad Ludovicum II.]. - [Vindobonae] : [Sumpt. Bernardi], [1767]. - 392, [6] p. ; 38 cm
Címlap h., kézírással pótolva.
A hátsó előzéklap belső oldalán kézírással: De Szegedino. Fol. 251. 283. 270.
Vö. G.i. 2008 coll. 1.

  

360.
  G.i. 2083
Wagner, Carolus: Analecta scepusii sacri et profani. Pars prima, Complectens bullas pontificum, caesarum, regumque diplomata, illustrum virorum epistolas, aliaque monumenta literaria ad notitiam scepusii facientia. A --. - [S.l.] : [s.n.], [1776]. - [30], 469 p. ; 25 cm
Az előzéklapon kézírással: Andreae Dugonics e. S. P. 1778. 22a Aug.

     

361.
  G.i. 2084 coll. 1.
CANO, Melchior: Ex ordine praedicatorum, opera, clare divisa, et praefatione instar prologi galeati illustrata Hiacyntho Serry. - Ed. Novissima. - Venetiis : Typ. Remondiniana, 1759. - XLV, 492 p. ; 25 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonits a S. Angelo Custode e S. P. die 13a 9bris A 1762. Nittriae. - Liber gradualisként kiadva.

362.
  G.i. 2084 coll. 2.
HAVERN, Ion. Iosephius: Dissertatio apologetica, qua Aenei, et unici Vespasiae Pollae Numi, qui in eiusdem museo hic Viennae adservatur, antiquitas, et integritás vindicantur, eversis argumentis, quibus ... inpugnavit ... Josephus Khell. - Vindobonae : Typ. Trattnern, 1766. - [2], 145 p. ; 25 cm

363.
  G.i. 2084 coll. 3.
HORVÁTH, Joannes Bapt. - HANDERLA, Franciscus - DUGONICS, Andreas: Assertiones ex universa philosophia, quas in ... universitate Tyrnaviensi ... publice propugnandas suscepit ... Josephus Scheckenberger. Ex praelectionibus --. - [Tyrnaviae] : [Typ. Tyrnaviensibus], 1776. - [32] p. ; 25 cm

364.
  G.i. 2085 coll. 1.
AMAT DE GRAVESON, Ignace Hyacinthe: Opera omnia. Nunc primum diligenter collecta, in unum corpus redacta, et luculentissimis additionibus, perpetuisque adnotationibus illustrata ... Joanne Dominico Mansi. Complectens historiae ecclesiasticae Veteris Testamenti. Vol. 1-3. - Venetiis : Typ. Remondiniana, 1761. - XXIV, 111 p. ; 131 ; 168 p. ; 25 cm
A három rész egybekötve. – Az első kötet címlapja h.
A sérült előzéklapon kézírással: [Andr]eae Dugonics.

        

365.
  G.i. 2085 coll. 2.
GRAVESON, Ignatius Hyacinthus Amat de: Tractatus de scriptura sacra, in quo ex ipsius revelatione, inspiratione, et antiquitate evincitur contra ethnicos Jesum Christum esse verum Messiam. Auctore --. - Venetiis : Typ. Remondiniana, 1761. - XX, 170 p. ; 25 cm

366.
  G.i. 2086
[CICERO, Marcus Tullius]: [Epistolarum]. - [S.l.] : [s.n.], [s.a.]. - 671-764., 813-974. p. ; 23 cm
A töredék kötet majdnem teljes egészében tartalmazza az Atticushoz írt levelek 16 könyvét, a kötet elülső része viszont erősen hiányosan tartalmazza az Ad Marcum Brutum és az Ad familiares anyagát.
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

367.
  G.i. 2087
LA VOLPILIERE, Nicolas de: Auserlesene Lehr- und Geist-volle Predigen ... Deutsche übersetzt und in drey Theil abgetheilet durch R. D. Theodoricum. 1. Theil, In sich haltend sieben und dreyssig Predigen. - 2. Aufl. - Augspurg : In Verlag Veith, 1740. - [16], 672, [7] p. ; 22 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

368.
  G.i. 2088
LA VOLPILIERE, Nicolas de: Ausserlesene Lehr- und Geist-volle Predigen ... Deutsche übersetzt, und in drey Theil abgetheilet durch R. D. Laurentiumlaux. 3. Theils. 2. Bd. - Augspurg : In Verlag Veith, 1740. - [6], 521-1020. p. ; 22 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

369.
  G.i. 2089
CETTO, Benedictus: Sinensium imposturae assertae. - Pesthini : Typ. Trattner, 1787. - XVI, 554 p., [1] t.fol. ; 21 cm
A borítón: Bibl. Dugonicsiana, a címlap verzóján Dugonics ex librise.
Cetto Benedek (1731-1799) piarista tanár. Ő folytatja a Pray - Desericzki vitát a magyarok eredetéről Desericzki halála után Pray ellenében. E téma természetszerűleg érdekelte Dugonicsot (vö. PRÓNAI: 182), és nagy figyelemmel kísérte a vitát.

  

370.
  G.i. 2090 coll. 1.
BATTYÁNY, Emericus: Assertiones ex universa physica quas in regia universitate Pestiensi ... publice propugnandas suscepit --. - Pestini : Typ. Trattner, [1798]. - [19] lev. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

371.
  G.i. 2090 coll. 2.
DOMIN, Josephus Franciscus: Ars electricitatem aegris tuto adhibendi cum propriis tum aliorum virorum celeberrimorum experimentis innixa. - Ed. 2. - Pestini : Typ. Trattner, 1796. - 127 p., [1] t.fol. ; 21 cm
Domin József Ferenc (1754-1819) jezsuita tanár, Dugonics tanártársa a pesti egyetemen; fizikát oktatott.

372.
  G.i. 2091
Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, et scholarum grammaticarum per Regnum Hungariae et provincias eidem adnexas. Pars prima. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1777. - [6], 154 p. ; 22 cm
A címlap verzóján Dugonics ex librise.

  

373.
  G.i. 2092 (Hiány)

374.
  G.i. 2093
KÖNIGSACKER, Iosephus: Compendia arithmetica minus apud nos vulgata methodo scientifica proposuit et ad partium nostrarum usum accomodavit. - Pestini : Typ. Trattner, 1794. - 542, [25] p. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Königsacker József, gróf (1733-1797) matematikus, piarista tanár.

375.
  G.i. 2094
PRILESZKY, Joannes Baptista: S. Irenaei episcopi et martyris acta et scripta suo ordine digesta et annotationibus historico-theologicus illustrata a --. - Cassoviae : Typ. Acad. Soc. Jesu, 1765. - [20], 519 p. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Prileszky János (1709-1790) jezsuita egyháztörténész.

376.
  G.i. 2095
CETTO, Benedictus: De sinensium imposturis dissertatio. Pars 5., Collect. dissert. - Viennae : Typ. Gerold, 1781. - [16], 181 p. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Vö. G.i. 2089

377.
  G.i. 2096 coll. 1.
Pro I[nclyta] S[acrae] C[aesereae] et R[egiae] A[postolicae] M[ajestatis] E[xcelsi] C[onsilii] R[egii] L[ocumtenentialis] H[ungarici] cancellaria anni 1771. [Kézirat] - [S.l.], [1771]. - [30] lev. ; 20 cm
Kéziratos följegyzések. – Cím a borítóról.
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

378.
  G.i. 2096 coll. 2.
Ecclesiasticae et seculares regni Hungariae dignitates ac honorum tituli; quibus accedunt suprema armorum Caesareo-regiorum in regno Hungariae praefectura, insignis ordo Sancti Stephani primi regis apostolici, status personalis nobilis turmae praetoriane, item postarum, tricesimalium, et salt officialium. - Posonii : Apud Spaiszer, 1771. - 80 has. ; 20 cm
A hátsó előzéken és a hátsó borítón kézírásos bejegyzések.

     

379.
  G.i. 2097 coll. 1.
RACHOVETZ, Andreas: Assertiones ex universa philosophia quas ... in ... regiae scientiarum universitatis Pestiensis palatio publice propugnandas suscepit --. [Ex praelectionibus Andreae Dugonics, Michaelis Aloysii Trenka etc.]. - Pestini : Typ. Patzko, [1802]. - [8], 23 p. ; 21 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

  

380.
  G.i. 2097 coll. 2.
STIPSICS, Aloysius Emmanuel: Historiae statuum hereditariorum Monarchiae Austriacae epitome. - Posonii : Typ. Patzkoianis, 1796. - [2], 17-118, [10] p. ; 21 cm
Stipsics Alajos Manó (1747-1815) egyetemi tanár, könyvtárőr. Dugonics tanártársa a pesti egyetemen; a régészetet oktatta.

381.
  G.i. 2098 (Hiány)

382.
  G.i. 2099 coll. 1.
SZATHMÁRY, Stephanus: Assertiones ex universa philosophia quas ... publice propugnavit ... -- ... in ... regiae scientiarum universitatis Pesthiniensis palatio. [Ex praelectionibus Andreae Dugonits, Michaelis Aloysii Trenka etc.]. - [Pest] : Typ. Landerer, 1804. - 40 p. ; 20 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

  

383.
  G.i. 2099 coll. 2.
DANZER, J. C.: Systema generale stenographiae Samuelis Taylor. Ad linguam latinam accommodavit --. - Pesthini : Apud Kilian, 1802. - 34 p., 4 t.fol. ; 20 cm
Danzer János (1763-1809) tüzér százados, gyorsíró. A jelen nyomtatvány a Magyarországon megjelent első gyorsírási tankönyv.

384.
  G.i. 2100
SCHWARZ, Christian Gottlieb: Exertationes academicae quibus antiqvitatis et iuris romani nonnulla capita explicantur. Collegit, recensuit et praefatus est Theophilus Christoph. Harles. Accessit Henrici Brencmanni. - Noribergae : Sumtu Baveriani, 1783. - XVI, 452 p., [3] t.fol. ; 20 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

385.
  G.i. 2101
DUGONICS, Adam: Synopsis seu Index Novi Ordinis Judiciarii pro Usu quotidiano Alphabetice extractatus. Per --. [Kézirat]. - [Szeged], 1787. - [2], 328 p. ; 19 cm
Dugonics Ádám könyve

386.
  G.i. 2102
KÄSTNER, Abraham Gotthelf: Anfangsgründe der angewandten Mathemetik abgefasst von --. 2. Theil. - Wien : Gedr. Trattnern, 1783. - [8], 832 p. ; 19 cm
A címlap verzóján Dugonics ex librise.
Kästner, Abraham Gotthelf (1719-1800) német matematikus és költő.

387.
  G.i. 2103
Elementa geometriae practicae in usum gymnasiorum et scholarum grammaticarum per Regnum Hungariae et provincias eidem adnexas. - Budae : Typ. Reg. Universitatis, 1778. - [2], 76 p., 3 t.fol. ; 19 cm
Az előzéklapon kézírással: Dugonits

  

388.
  G.i. 2104
[NIEUPOORT, G. H.]: [Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta explicatio; ad intelligentiam veterum auctorum facili medhodo a - conscripta]. - [Tyrnaviae] : [Typ. Reg. Universitatis Budensis], 1778. - [18], 552, [39] p. ; 19 cm
Címlap h.
Az első számozatlan lap belső oldalán Dugonics ex librise.

  

389.
  G.i. 2105
DONATUS: Introductio in philosophiam universam veterem et novam exegeticam et dialecticam philosophiae partem metaphysicam seu rectius primam philosophiam complectens. Auctore --. Tom. 2-3. - Ed. 3. - Lindaviae : Imp. Otto, 1768. - 2 db ; 18 cm
Tom. 2. - [8], 762, [6] p., 3 t.
Az előzéklap külső oldalán kézírással: Pro Professore P. A. Dugonics comparatus 1771.
Tom. 3. - [8], 777, [7] p.
Az előzéklap külső oldalán kézírással: Pro Professore P. A. Dugonics comparatus 1771.

        

390.
  G.i. 2106
[WOLFF, Christian]: Mathesis Wolfiana ... Complectens arithmeticam, geometriam, et trigonometriam, una cum algebra ad unamquamque harum partium applicata. - Vindobonae : Typ. Trattnern, [1776]. - [8], 497 p., [17] t.fol. ; 18 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

391.
  G.i. 2107
HAMBERGER, Georg Erhard: Elementa physices, methodo mathematica in usum auditorii conscripta, cum figuris aeneis atqve indice. - Ed. 5. - Ienae : Sumt. Güth, 1761. - 608 p. ; 18 cm
Csonka példány.
A kötéstábla belső oldalán kézírással: Pertinet Ad Collectionem Tirnaviensem sumtibus Andreae Dugonics ab Angelo Custode e Scholis Piis Ao 1775. Anno primo incolatus Tirnaviensis.

392.
  G.i. 2108
KLEIN, Johann Georg Friedrich: Gründliche Anweisung zum Medaillen- und Münzcopiren, in welcher mancherley Methoden. Von --. - Berlin : Verlag des Buchladens der Realschule, 1754. - [20], 108 p. ; 18 cm
A címlap verzóján Dugonics ex librise.

  

393.
  G.i. 2109
Ordo offici divini secundum ritum breviarii et missalis Romani nec non juxta decreta S. R. C. pro anno Christiano, eoque post bissextilem primo MDCCCIX, in usum dioecesis Csanadiensis. - Szegedini : Typ. Grünn, 1809. - 188, [8] p. ; 18 cm

394.
  G.i. 2110
GUILIELMINI, Bernardo: Sermonum libri III. accesserunt novi eiusdem auctoris sermones. - Colocae : Typ. Scholarum Piarum, [1777]. - [18], 249 p. ; 18 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics e S. P. Budae 1778 29 Apr.

395.
  G.i. 2111
CEPARI, Virgilio: De vita B. Aloysii Gonzagae, e Societate Jesu, ... Libri III. Auctore --. - [Wien] : Typ. Kaliwoda, [1744]. - [16], 354, [7] p. ; 17 cm
A címlapon kézírással: Ex dono P. Gregorii Lajszig e S. J. – Dugonics kézírásával: Andreae Dugonics e S. P.
Alajos, Gonzaga Szent (1568-1591) jezsuita papnövendék; 1726-ban szentté avatták.

396.
  G.i. 2112
RENTZ, Placidus: Philosophia ad mentem angelici doctoris divi Thomae Aquinatis explicata. Authore --. Tom. 1-3. - Ed. 3. - Coloniae Agrippinae : Sumpt. Steinhauss, 1723. - 2 db ; 17 cm
A 2. kötet hiányzik.
Tom 1., Logica. - 502, [8] p.
Az előzéklap belső oldalán kézírással: Ex libris Adami Dugonits.
Tom. 3., Metaphysica. - [14], 516 p.
Az előzéklap belső oldalán kézírással: Ex libris Adami Dugonits.
Dugonics Ádám könyve

  

397.
  G.i. 2113
SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius: Quae exstant accedunt Iulius exsuperantius porcius latro et historicorum veterum fragmenta. Curante Ioanne Petro Millero. - Berolini : Sumpt. Haude et Speneri, 1751. - [32], 214, [20] p. ; 17 cm
A kötéstábla belső oldalán kézírással: Pertinet Ad Collectionem Tirnaviensem Sumtibus Andreae Dugonics e Scholis Piis Ao 1775 qui est annus 1us incolatus mei Tirnaviensis.
Dugonics kéziratai között két Sallustius fordítás is előfordul (OSZK Kézirattár Fol. Hung. 10. es Quart. Hung. 44.). PRÓNAI szerint (221-222) Dugonics nyugdíjazása után Sallustiust fordítgatja.

  

398.
  G.i. 2114
CSILICH, Luca: Directa ad coelum via. Seu tres gradus perfectionis evangelicae ... Ex variis authoribus diligenter conquisitae et propositae in publicam utilitatem a --. - [S.l.] : [s.n.], 1755. - [26], 432, [7] p. ; 17 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise. – A hátső előzéken kézírással: Ex libris Caroli Deánovics Ao 1809 donodatus est hic liber per Steph. Laczkovics in Convictu.
Csilich Lukács (1707-?) ferencrendi szerzetes és tanár.

  

399.
  G.i. 2115
Scriptores rerum Basiliensium minores. Vol. 1. - Basiliae : Typ. Pistorii, 1752. - [88], 402, [12] p. ; 17 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

400.
  G.i. 2116 coll. 1.
EÖTVÖS, Ignatius: Assertiones ex universa philosophia, quas ... publice propugnandas suscepit -- ...in magno regiae scientiarum universitatis Pestiensis palatio. [Ex praelectionibus Andreae Dugonits, Michaelis Aloysii Trenka etc.]. - [S.l.] : [s.n.], [1802]. - [16], 30 p. ; 17 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

401.
  G.i. 2116 coll. 2.
VIDA, Marcus Hieronymus: Opera metrica. Tom. 1-2. - Posonii : Typ. Loewe, 1789. - [8], 252, [1] p. ; [4], 134 és [4], 142, [1] p. ; 17 cm
A két kötet egybekötve.
Vida, Marco Girolamo (1490-1566) római kanonok, olasz származású újlatin költő.

     

402.
  G.i. 2117
BALBINO, Bohuslaus: Verisimilia humaniorum disciplinarum seu judicium privatum de omni litterarum (quas humaniores appellant) artificio. - Pragae : Typ. Ferdini, 1701. - [16], 430, [2] p. ; 17 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.
Balbin, Bohuslav (1621-1688) cseh jezsuita tudós. Történelmi és művelődéstörténeti műveivel a cseh nemzeti reformok előkészítője.

  

403.
  G.i. 2118
Viator Christianus ad coelestem patriam per exercitia spiritualia directus. Pars 1-3. - Tyrnaviae : Typ. Gall, 1729. - [187] lev. ; 17 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

404.
  G.i. 2119
Authorum triennalium in schola rhetorices per provinciam Bohemiae Societatis Jesu praelegendorum, quorum syllabum sequens pagella exhibet, annus primus. - Wratislaviae : Typ. Acad. Coll. Soc. Jesu, 1732. - 202 p. ; 16 cm
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise. – A 202. lapon kézírással: Andreae Dugonics a S. Angelo custode e Scholis Piis 1757.

  

405.
  G.i. 2120 (Hiány)
PHAEDRUS–AVIANUS: Fabulae. Cum adnotationibus ad utrumque. Accedunt fabulae graecae latinis respondentes, et Homeri batrachomyomachia. - Patavii : [s.n.], 1764. - [6], 220 p., 1 t.fol. ; 16 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics a Sanc. Ang. Cust. 1765 27 7bris.

406.
  G.i. 2121
KIRCHER, Athanasius: Iter extaticum caeleste. Dialogus 1-3. - Tyrnaviae : Typ. Gall, [1729]. - [8], 604 p. ; 106, [4] p. ; 14 cm
A címlapon kézírással: Andreae Dugonics e S. Piis 1778 22 Apr.

407.
  G.i. 2122 (Hiány)
AUGUSTINUS, Aurelius: Confessionum. Libri XIII. - [S.l.] : [s.n.], [s.a.]. - 408, [22] p. ; 13 cm
Címlap h.
A kötéstábla belső oldalán Dugonics ex librise.

III. Dugonics Ádám könyvei

Dugonics Ádám (1745?- 1814) – Dugonics András öccse – 1790 és 1796, valamint 1804 és 1806 között Szeged polgármestere volt. Könyvei az öröklődés folytán testvére könyvei közé keveredtek. A könyvtári földolgozás és raktározás ezt nem vette tekintetbe, így a kötetek raktári szám szerint Dugonics András könyvei közé vannak beosztva, de a teljesség kedvéért itt külön is felsoroljuk a tételszámokat. A leírások a hivatkozások segítségével a raktári jelzetnek megfelelő besorolási helyen megtekinthetők.

258, 259, 291, 292, 300, 314, 340, 341, 385, 396