A DUGONICS TÁRSASÁG KIADVÁNYAI

A kiadványlista összeállításához a Somogyi-könyvtár online katalógusa mellett az alábbi művek szolgáltak adatokkal:

A Dugonics-Társaság jelentései. I. Főtitkári jelentések 1924-1926-ról. Írta Móra Ferenc. II. Titkári jelentések 1927-1931-ről. Írta Banner János. Szeged: Dugonics-Társaság, 1932. 94 p. (p. 92-94.: A Dugonics-Társaság kiadványai. 1-47. sorszámig)

A Dugonics-Társaság ötven éve 1892-1942. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1943. 352 p., [2] t. fol. : ill.

Giday Kálmán: A Dugonics Társaság története 1883-1948. Szeged, 1986. (Az 1987. évi Kisteleki-pályázaton 4000 Ft-os jutalomban részesült) 135 p. (Kézirat). p. 80-83. A Társaság könyvkiadó tevékenysége...

1892

  A „Dugonics-Társaság” alapszabályai. Szeged: Nyomatott Endrényi Lajosnál, 1892. 15 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. i. 306, G. i. 725, I. d. 320
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1893

  A Dugonics-Társaság szépirodalmi szakosztályának ügyrendje. Szeged: Nyomatott Bába Sándornál, 1893. 8 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: I. d. 321

  A Dugonics-Társaság tudományos szakosztályának ügyrendje. Szeged: Nyomatott Bába Sándornál, 1893. 8 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: I. d. 322

1894

  Évkönyv. 1893. Szerk. Békefi Antal főtitkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1894. (Nyomatott Endrényi Lajosnál) XXX, 216 p. (A Dugonics-Társaság Könyvei, 1.)
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2814 (Két példány; az egyikből hiányzik a külső borító a szegedi Dugonics-szobor sziluettjével.)

1895

  Évkönyv. 1894. Szerk. Békefi Antal főtitkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1895. (Nyomatott Bába Sándor könyvnyomdájában) XXXII, 335 p. (A Dugonics-Társaság Könyvei, 2.)
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2814 (Két példány; az egyikből hiányzik a külső borító és a szegedi várat ábrázoló rézmetszetről készült fénynyomat.)

1896

  Évkönyv. 1895. Szerk. Békefi Antal főtitkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1896. (Nyomatott Bába Sándor könyvnyomdájában) LIX, 250 p. [8] t. fol. (A Dugonics-Társaság Könyvei, 3.)
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2814, C 15228 (Hiányzik a külső borító a szegedi Dugonics-szobor sziluettjével.)

1897

  Költemények. Szabados János irodalmi hagyatéka. Kiad. a Dugonics-Társaság. Szeged: Endrényi Imre könyvnyomdája, 1897. XXXI, 144 p., [1] t. fol.
A Dugonics-Társaság Könyvei 4. helyett. Szabados János arcképével
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2941, H. e. 4724

1898

  Évkönyv. 1896–97. Szerk. Békefi Antal főtitkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1898. (Nyomatott Endrényi Imre könyvnyomdájában) XLVIII, 247 p. (A Dugonics-Társaság könyvei, 5.)
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2814

1900

  Évkönyv. 1898 és 1899 Szerk. Békefi Antal főtitkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1900. (Nyomatott Engel Lajos könyvnyomdájában) LVIII, 189 p. (A Dugonics-Társaság könyvei, 6-7.)
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2814 (A példányhoz kötve: Mutató a Dugonics-Társaság évkönyveihez. Összeállította: Farkas Tiborné. In: Somogyi-könyvtári Híradó. 8. évf. 1. sz. 1969. január. p. 21-28.)

1901

  Kovács János: Szeged és népe. Szeged ethnographiája. Szeged: Kiadja a „Dugonics-Társaság”, 1901. (Endrényi Imre könyvnyomdája) 516 p., [3] t. fol. 2 térk. : ill.
A „Dugonics-Társaság” által pályakoszorúzott mű
Somogyi-könyvtári jelzete: G. h. 200, C 12649, C 16116 (a szerző dedikációjával Török Sándornénak), 390 K 79
Teljes szöveg (ÖKOEK)

  Sümegi Kálmán: Foszlányok. Szeged: Dugonics-Társaság kiadása, 1901. (Nyomatott Engel Lajos könyvnyomdájában) 223 p., [1] t. fol.
Elbeszélések. A szerző arcképével
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 3060

1902

  A Dugonics-Társaság jelentése az 1901. évről. Írta Békefi Antal főtitkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1902. (Nyomatott Engel Lajos könyvnyomdájában) 31 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2814, B 13006

1903

  A Dugonics-Társaság jelentése az 1902. évről. Írta Békefi Antal főtitkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1903. (Nyomatott Engel Lajos könyvnyomdájában) 36 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2814

  Prónai Antal: Dugonics András életrajza. Szeged: Kiadja a Dugonics-Társaság, 1903. (Nyomatott Engel Lajos könyvnyomdájában) II, 239 p., [2] t. fol. : ill.
A Dugonics-Társaság jutalmával kitüntetett pályamunka. Dugonics András arcképével
Somogyi-könyvtári jelzete: G. i. 567 (két példány), B 9230

1904

  A Dugonics Társaság emlékünnepe a szegedi árvíz-veszedelem 25-ik évfordulója napján. 1904. márczius 11. Szeged: A Dugonics Társaság kiadása, 1904. 36 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 3135

  A Dugonics-Társaság jelentése az 1903. évről. Írta Békefi Antal főtitkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1904. (Nyomatott Endrényi Lajos könyvsajtóján) 36 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2814

1905

  A Dugonics-Társaság XIV. évi jelentése az 1904. évről. Írta Békefy Antal főtitkár. Szeged: Dugonics-Társaság kiadása, 1905. (Endrényi Imre könyvnyomdája) 21 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2814

1906

  Varga Ferenc: II. Rákóczi Ferenc kora Szegeden. Kuruc-világ. Szeged: Endrényi Imre könyvnyomdája, 1906. 72 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. e. 1204, C 3701

1907

  A Dugonics-Társaság jelentése az 1905–1907. évről. Írta Móra Ferenc a szépirodalmi osztály titkára. Szeged: Dugonics-Társaság kiadása, 1907 (Engel Lajos könyvnyomdája) 38 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G.i. 2384

  Czímer Károly: A szegedi egyetem. Szeged, 1907. (Nyomatott Endrényi Imre könyvnyomdájában) 21 p.
Lenyomat a Szegedi Híradó 11. számából
Somogyi-könyvtári jelzete: F. c. 1500, F. c. 1910, 378 C 97
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

1908

  Both Ferenc: Nemzeti ébredés 1790-ben. Szeged: Endrényi Imre könyvnyomdája, 1908. 37 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. e. 2081 (A borítón pecsét: Emlékül a Dugonics-Társaság)

  Nagy Zoltán: Társadalmi betegségek. Tanulmány. [Szeged]: A Dugonics-Társaság kiadása, [1908] (Nyomatott Engel Lajos könyvnyomdájában) 21 p. : ill.
Somogyi-könyvtári jelzete: B. f. 118 (A borítón pecsét: Emlékül a Dugonics-Társaság)

1909

  A Dugonics-Társaság jelentései. I. Főtitkári jelentés az 1908. évről. Írta Tömörkény István. II. Drámabíráló bizottsági jelentés. Írta Scossa Dezső. Szeged: Dugonics-Társaság kiadása, 1909. (Engel Lajos könyvnyomdája) 52 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2814

  Czímer Károly: A megyegyűlések vándorlása Csongrád vármegyében. Történeti tanulmány. [Szeged] : a szegedi Dugonics-Társaság kiadása, 1909. 50 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. e. 2113 (két példány)

  Lipcsey Ádám: Egy emberöltő; Sz. Szigethy Vilmos: Árvíz-ünnepre. Szeged: Dugonics-Társaság, 1909. (Nyomatott Engel Lajos könyvnyomdájában) [15] p.
Megjelent az árvíz harmincadik évfordulója alkalmából. Versek
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 1254, H. e. 4638 Kolligátum: 2.

  Szecső Vilmos: Rákosi Jenő drámái. Szeged: Kiadja a Dugonics-Társaság, 1909. (Nyomatott a Dugonics-nyomda Részvénytársaság könyvnyomdájában) 114 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. i. 680

1910

  A Dugonics-Társaság jelentései. I. Főtitkári jelentés az 1909. évről. II. Bírálati jelentések. III. A Dugonics-Társaság tisztviselői, rendes, tiszteletbeli, alapító és pártoló tagjai. Közzéteszi Tömörkény István főtitkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1910. 42 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2814

  Marczali Henrik: Emlékbeszéd Horváth Mihály fölött. Szeged: kiadja a Dugonics Társaság, 1910. 26 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. e. 862

  Ötven év. Nagy Sándor (Senex) összegyűjtött műveiből (1859-1909). Szeged: Szegedi Dugonics-Társaság, [1910] (Endrényi Lajos könyvnyomdai műintézete) 318 p., [1] t. fol. : ill.
A szerző arcképével
Somogyi-könyvtári jelzete: G. e. 2430, B 2926 (hiányzik a külső borító)

1911

  Ferenczi Zoltán: Petőfi és a szabadság eszméje. Szeged: Kiadja a Dugonics-Társaság, [1911] (Dugonics-Nyomda Részvénytársaság) 22 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. i. 818

  A Dugonics-Társaság jelentései. I. Főtitkári jelentés az 1909. [!1910.] évről. II. a Dugonics-Társaság tisztviselői, rendes, tiszteletbeli, alapító és pártoló tagjai. Közzéteszi Tömörkény István főtitkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1911. 24 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2814

1912

  A Dugonics-Társaság jelentései. I. Főtitkári jelentés az 1911-ik évről. II. Palócz László és Homor István rendes tagok bírálati jelentése Szűcs Mihály rendes tagnak „Szeged mezőgazdasága" című, 1000 koronával jutalmazott művéről. III. A Dugonics-Társaság tisztviselői, rendes, tiszteletbeli és pártoló tagjai. Közzéteszi Tömörkény István főtitkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1912. 40 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2814

  Balassa Armin: Alkalmi beszédek. [Szeged]: A Dugonics-Társaság kiadása, [19??] 131 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. i. 799 (A szerző dedikációjával: Móra Ferencnek szeretettel, Szeged 1912. IV/12)

  Szalay József: A városok szerepe a nemzeti életben : tanulmány. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, [1912] (Endrényi Lajos könyvnyomdája). 35 p.
Székfoglaló a Dugonics-Társaság 1912. november 17-én tartott ülésén
Somogyi-könyvtári jelzete: C. b. 356 (A szerző dedikációjával. A borítón possessori pecsét: Kovács János)

1913

  A Dugonics-Társaság jelentései. I. Főtitkári jelentés az 1912-13-ik évről. II. A Dugonics-Társaság tisztviselői, rendes, tiszteletbeli és pártoló tagjai. Közzéteszi Tömörkény István főtitkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1913. 36 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 2814

1914

  Somlyódy István: Turulmadár. Darumadár. Szeged: kiadja a Dugonics-Társaság, 1914. 43 p., [1] t. fol. : ill.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. e. 2419

1916

  A Dugonics Társaság Lázár-emlékünnepe néhai elnökének Dr. Lázár György halálának első évfordulója napján. 1916. január 30. Szeged: A Dugonics Társaság kiadása, 1916. 54 p., [1] t. fol. : ill. Részleges tartalom: 1. Kovács János: Lázár György dr. emlékezete. Emlékbeszéd; 2. Tömörkény István: Emlékek a tanyáról; 3. Móra Ferenc: In memoriam
Lázár György arcképével
Somogyi-könyvtári jelzete: G. e. 2451, G. i. 981, G. i. 2392, 060 D 94 (a címlapon possessori pecsét: Szegedi M. K. Áll. Főrealiskola Tanári Könyvtára)

1917

  A Dugonics-Társaság alapszabályzata (az 1916. december 17-iki közgyűlésen elfogadva). Szeged: Engel Lajos Nyomda- és Lapvállalat Műintézete, 1917. 13 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: I. d. 323 (Kézzel írt módosításokkal, a címoldalon a közgyűlés dátuma 1922. február 26-ra javítva), B 6842

1918

  A Dugonics-Társaság jelentései. I. Főtitkári jelentés 1914–1916-ról. Írta Tömörkény István főtitkár. II. Titkári jelentés 1917-ről. Írta Móra Ferenc titkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1918. 52 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. i. 1974, H. e. 2814

  Dugonics András halálának századik évfordulóján. A Dugonics-Társaság emlékünnepe 1918 február 24-én. A Dugonics-Társaság kiadása. Szeged: Dugonics-Nyomda Részvénytársaság, 1918. 34, [1] p. Részleges tartalom: Szalay József: Ünnepi beszéd; Balanyi György: Dugonics emlékezete
Somogyi-könyvtári jelzete: G. i. 1269 (három példány)
Teljes szöveg (Somogyi-könyvtár)

  A Dugonics Társaság Tömörkény-emlékünnepe néhai főtitkára halálának első évfordulója alkalmából 1918. április 28-án. Szeged: A Dugonics Társaság kiadása, 1918. 45 p., [1] t. fol. : ill. Részleges tartalom: Balassa Ármin: Emlékbeszéd. Móra Ferenc: Magunk közt. Emlékezések Tömörkényről
Tömörkény István arcképével
Somogyi-könyvtári jelzete: G. i. 951, G. i. 2393

1921

  Emlékkönyv a szegedi kegyesrendi Főgimnázium kétszáz éves jubileuma alkalmából, 1720-1920. A Dugonics Társaság megbízásából összeállította Móra Ferenc. Szeged: a Dugonics-Társaság kiadása, 1921. 107 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: F. c. 2080, F. c. 2081 (a címlapverzón Móra Ferenc kézírásával: az 500 példányos kiadásból 10 példány jobb papírra készült - e füzet ebből a 10 példányból készült. Móra F.), C 41507 (a borító felső részén kézírással: … Kőnig Péter zeneiskolai igazgató …; a címlapon kézírással: Kőnig Péter 1921. X. 13.), 373 E 49 (a címlapon possessori bejegyzés: I was a pupil of this school 1899-1907 Vasváry)

1922

  Banner János: Szeged közgazdasága. Szeged: kiadja a Dugonics-Társaság, 1922. 54 p.
A Dugonics-Társaság 1921. évi közgazdasági díjával jutalmazott pályamű
Somogyi-könyvtári jelzete: C. b. 438 (három példány), B 29775 Kolligátum: 2., 330 B 28

1924

  Móra Ferenc: Petőfi oltárára. Szeged: A Dugonics Társaság kiadása., 1924. (Szeged városi nyomda és könyvkiadó r.-t.) 60 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 10777, B 6825 (a borítón kézírással: Márki Sándor)

  A Dugonics-Társaság jelentései az 1918-1923. évről. Írta Móra Ferenc főtitkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1924. 85 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. i. 2384, H. e. 2814 (két példány)

  A Dugonics-Társaság alapszabályzata. Szeged: „Mars” Grafikai Műintézet, 1924. 15 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: I. e. 605, B 12323

1927

  Kogutowicz Károly: Szeged emberföldrajzi problémái. Szeged: Dugonics-Társaság, 1927. 20 p., [2] t.fol. : ill.
Somogyi-könyvtári jelzete: B 29775 Kolligátum: 4

1930

  Farkas László: Vedres István emléke és értékelése. Szeged: Kiadja a Dugonics Társaság, 1930. 11 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. e. 3554 (két példány)

1932

  A Dugonics-Társaság jelentései. I. Főtitkári jelentések 1924-1926-ról. Írta Móra Ferenc főtitkár. II. Titkári jelentések 1927-1931-ről. Írta Banner János Dr. titkár. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1932. 94 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. i. 1974, G. i. 2384 (két példány), H. e. 2814

1933

  Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete. A Dugonics Társaság emlék-üléséről. Szerk. Dr. Szalay József elnök. Szeged: Kiadta a Dugonics Társaság, 1933. 32 p., [1] t. fol. : ill. Tartalom: Szalay József: Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete; Huszti József: Klebelsberg Kunó, a kultúrpolitikus; Pásztor József: A publicista Klebelsberg; Tonelli Sándor: Klebelsberg és az alföldi gondolat
Somogyi-könyvtári jelzete: G. e. 3692

1937

  Szalay József: Móra Ferenc lelki arcképe. Szeged : Kiadja a Dugonics-Társaság, 1937. (Szeged: Traub Ny.) (Traub B. és Társa könyvnyomdája) 30 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. i. 2156, G.i. 2380, B 63043 (a szerző dedikációjával)

1940

  Téténynek ékessége melyet versekbe foglalt Dugonics András s most az eredeti kézirat szerint nyomtatásban kibocsájt Baróti Dezső. Szegeden: A Magyar Tudományos Akadémia segítségével kinyomatta a Dugonics Társaság, [1940] (Szeged Városi Nyomda Rt.) 59 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. i. 2275 (öt számozott példány: a 256., 257., 258., 274., és a 275. számú)
Teljes szöveg (MEK)

1941

  Juhász Gyula: Tömörkény István élete és művei. [Szeged]: Dugonics-Társaság kiadása, 1941. 76 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: G. i. 2227 (négy példány), G. i. 2342, B 29774 Kolligátum: 4. (a címlapon kézírással: Pálfy-Budinszky Endre 1943.; a kolligátum borítóverzóján nyomtatott ex libris: Pálfy-Budinszky Endre könyvtárából)

1942

  Tömörkény István: Három színjáték. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Sik Sándor. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása., 1942. (Szeged Városi Nyomda RT.) 48 p. Tartalom: Barlanglakók; Szelet hevernek; Az utas
Somogyi-könyvtári jelzete: H. e. 10725 (hat példány), C 5333 (a címlapon kézírással: Mátrai [?] László)

1943

  A Dugonics-Társaság ötven éve : 1892-1942. Ötven titkári jelentés. Szeged: A Dugonics-Társaság kiadása, 1943. 352 p., [2] t. fol. : ill.
Lázár György és Szalay József arcképével
Somogyi-könyvtári jelzete: G. i. 2360, 060 D 941991

  Híradó. A Dugonics Társaság értesítője. Főszerkesztő: Turai Géza. Szerkesztő: Kikli Tivadar. Szeged: Dugonics Társaság. 1.évf. 1.sz. (1991. dec.)
Belső használatra
Somogyi-könyvtári jelzete: G 682

1992

  Értesítő. A Dugonics Társaság lapja. Szerkesztő: Kikli Tivadar. Szeged: Dugonics Társaság. 1 évf. 1. sz. (1992) - 3. évf. 1. sz. (1994)
Somogyi-könyvtári jelzete: F 1796 hiányos

  A Dugonics Társaság centenáriumi évkönyve. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. Sszerk. Bátyai Jenő. Szeged : Kiadja a Dugonics Társaság, 1992. 140, [2] p.
Somogyi-könyvtári jelzete: C 26746, 060 D 94, F 1757

1996

  A Dugonics Társaság évkönyve 1993-1995. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. Szerk. Kikli Tivadar. Szeged: Kiadja a Dugonics Társaság, 1996. 213, [2] p. : ill.
Somogyi-könyvtári jelzete: C 31691, 060 D 94, F 1757

  Kligl Sándor: Szent István és Gizella. Szerk. Tandi Lajos. Szeged : Dugonics Társaság, 1996. (Szeged Typo System) [24] p. : ill.
Borítócím. - Latin, német, angol és francia nyelvű összefoglalóval. - A katalógus megjelent a művész Szent István és Gizella című szobrának felavatása alkalmából 1996 augusztusában
Somogyi-könyvtári jelzete: C 30497, 730 K 59

  Piaristák Szegeden 1721-1996. Emlékkönyv a kegyes tanítórend szegedi oktató-tevékenysége megkezdésének 275. évfordulójára. Szeged: Kiadja a Dugonics Társaság, 1996. 125 p., [23] t. : ill.
Somogyi-könyvtári jelzete: C 40924, 280 P 69

1997

  Tandi Lajos: Porlódi Niké. Válogatott írások 1967-1997. Szeged: Kiadja a Dugonics Társaság, 1997. ([Szeged : Typo System) 525, [5] p. : ill., színes
Somogyi-könyvtári jelzete: C 30492, T 26

  Mikszáth szegediekről - szegediek Mikszáthról. Szerk. Apró Ferenc. Szeged: Dugonics Társaság, 1997. ([Szeged : Typo System) 205, [2] p. : ill.
Somogyi-könyvtári jelzete: C 30493, 894 M 67

1998

  A Dugonics Társaság évkönyve 1995-1997. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. Szerk. Kikli Tivadar és Tandi Lajos. Szeged: Kiadja a Dugonics Társaság, 1998. 187, [1] p. : ill.
Somogyi-könyvtári jelzete: C 34662, F 1757

2002

  A Dugonics Társaság évkönyve 1997-1999, 1999-2001. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. Szerk Tandi Lajos. Szeged : Dugonics Társaság, 2002. ([Szeged] : Bába Ny.) 331 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: C 37438, 060 D94

2007

  Novák István városai. Szerk. Szávay István. Szeged: Dugonics Társaság, 2007. 135, [1] p. : ill., színes
Somogyi-könyvtári jelzete: E 2282, E 2325 (Novák István dedikációjával a Somogyi-könyvtárnak, 2009. 05. 23.)

2009

  Békési Imre: Arcok a gyerekkorból. Emlékképek. Szeged: Kiadja a Dugonics Társaság a Bába Kiadó támogatásával, 2009. 121, [5] p. : ill.
Somogyi-könyvtári jelzete: B 79679

2012

  A Dugonics Társaság évkönyve 2002-2012. Válogatás egy évtized előadásaiból. Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. Szerk. és terv. Tandi Lajos. Szeged: Kiadja a Dugonics Társaság és a Bába Kiadó, 2012. 273, [3] p. : ill.
Somogyi-könyvtári jelzete: C 44268, 060 D 94

2016

  Pajor László: Dolce far niente. Édes semmittevés. Szeged: Dugonics Társaság, 2016. 159 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: -

2017

  Papp Andrea: Az egész világ színház(?!). Nyolcvan félperces a nyolcvanéves Sándor János születésnapjára. Szeged: Dugonics Társaság, 2017. 84 p.
Somogyi-könyvtári jelzete: -

  Tandi Lajos : LXX : hetven év - hetven írás. Szeged: Dugonics Társaság, 2017. [172] p.
Somogyi-könyvtári jelzete: C 48430