„Megérdemli ez a Dugonics, hogy jó szívvel legyen hozzá a szegedi ember. Először azért, mert Juhász Gyula előtt ő volt az egyetlen nagy magyar író, aki Szegeden született. Másodszor azért, mert minden írása tele van szegedi ízzel, színnel ..." (Móra Ferenc)

*

Honlapunk elsősorban könyvészeti-bibliográfiai eszközökkel kíván a Dugonics-kutatások segítője lenni. Az életrajz és pályakép vázlatos ismertetése mellett a Somogyi-könyvtárban őrzött példányok egyedi leírásával vesszük számba az író nyomtatásban megjelent munkáit. A címlapokról és a kötetekben található bejegyzésekről készített fotókat is közzéteszük, illetve hivatkozunk a műveket teljes szöveggel közlő online forrásokra.

A Dugonics Andrásról szóló művek jegyzékéhez a Gyuris György által 1968-ban készített bibliográfia szolgált alapul. A máris jelentősen kibővített listát terveink szerint folyamatosan kiegészítjük az időközben megjelent művek leírásával.

A honlap különösen fontos része a Dugonics-könyvtár Szegedre került részének bemutatása, ami értékes adalékul szolgálhat a 18. század művelődéstörténetéhez. Az ugyancsak Gyuris György által, 1972-ben összeállított katalógus anyaga aktualizálva, nagyobb részt illusztrálva került fel a honlapra. A még hiányzó címlap- és oldalképek a jövőben pótlásra kerülnek. A katalógus használatát a művek tételszámaira utaló mutató, illetve a honlaprészek közötti hivatkozások segítik.

A szegedi Dugonics-hagyomány részeként röviden összefoglaljuk a „Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért” ma is aktívan tevékenykedő Dugonics Társaság működését.

A honlapot nem tekintjük lezárt egésznek: az egyes tartalmi egységeket folyamatosan tervezzük kiegészíteni és bővíteni, illetve új elemekkel gyarapítani.